LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yoktan ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

allah

 • Esmâ-i hüsnâdan. Varlığı muhakkak lâzım olan, îmân ve ibâdet edilecek hakîkî mâbûd. Her şeyi yoktan var eden yüce yaratıcı.

bari / bârî / بَارِئ

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yaradan, yoktan var eden. Yarattıklarını farklı şekiller ve özelliklerle birbirinden ayıran.
 • Yoktan var eden (Allah).

bedi' / bedî'

 • Allahü teâlânın esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Daha önce benzeri olmayan, görülmemiş, işitilmemiş, bilinmeyen şeyleri yoktan var eden, yaratan.

cebl

 • İhtira, ibda. Yoktan yaratma.

delil-i ihtira / delil-i ihtirâ

 • Allah'ın hiç yoktan yaratması delili.

delil-i ihtirai / delil-i ihtirâî

 • Kâinatta her bir varlığın kendinden beklenen neticeleri yerine getirebilecek şekilde kabiliyetlerine göre en üst derecede yoktan yaratılması.

desatir-i icadiye / desâtir-i icadiye

 • Yoktan yaratma kanunları.

envar-ı icad / envâr-ı îcad

 • Yoktan var etme nurları.

esma-i fatır / esmâ-i fâtır

 • Herşeyi yoktan ve harika üstün sanatıyla yaratan Allah'ın isimleri.

evamir-i icadiye / evâmir-i icadiye

 • Yoktan yaratma emirleri ve kanunları.

ezel sabahı

 • Allah tarafından bütün varlıkların yoktan var edildiği an.

fatır-ı akdes / fâtır-ı akdes

 • Varlıkları hiç yoktan benzersiz olarak yaratan ve bütün noksanlıklardan yüce olan Allah.

fatır-ı rahman / fâtır-ı rahmân

 • Rahmet ve şefkati sınırsız olan ve herşeyi yoktan yaratan Allah.

halık

 • Yoktan yaratan. Yaratıcı. Allah (C.C.)

halık-ı hayat / hâlık-ı hayat

 • Hayatı yoktan yaratan Allah.

halık-ı zülkemal / hâlık-ı zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik sahibi olan ve herşeyi yoktan yaratan Allah.

halk

 • Yaratmak, yoktan var etmek.
 • Mahluk, yaratılmış, insan topluluğu.

hallak / hallâk

 • Yaratan, her şeyi yoktan vâr eden Allahü teâlâ.

ibda / ibdâ

 • Yoktan örneksiz yaratma.

ibda' ve ihtira' / ibdâ' ve ihtirâ'

 • Varlıkları maddesiz, örneksiz ve benzersiz olarak hiçten ve yoktan var etme.

icad / îcad / îcâd

 • Vücuda getirmek. Yeniden bir şey meydana getirmek. Yoktan var etmek.
 • Yoktan yaratma.
 • Yoktan var etme, vücûda getirme, yaratma.

icad etme

 • Var etme, yoktan yaratma.

icad-ı mahlukat / icad-ı mahlûkat

 • Varlıkların yoktan yaratılışı.

ihtira / ihtirâ

 • Yoktan yaratma.

ihtira' / ihtirâ'

 • Evvelce olmayan bir şeyi ortaya çıkarma, îcâd etme, yaratma, yoktan var etme.

ihtira' ve ibda' / ihtirâ' ve ibdâ'

 • Varlıkları maddesiz, örneksiz ve benzersiz olarak hiçten ve yoktan var etme.

illet-i mucide / illet-i mûcide / عِلَّتِ مُوجِدَه

 • Yoktan var eden sebeb.

ism-i bedi' / ism-i bedî'

 • Allah'ın varlıkları eşsiz ve benzersiz olarak yoktan var eden ismi.

mahluk / mahlûk

 • Yaratılmış. Yoktan var edilmiş olan.
 • Yaratılmış; yoktan vâr edilmiş. Rabbimiz cism değildir, zamânı, mekânı yok. Maddeye hulûl eylemez, böyle olmalı îmân. Mahlûka muhtaç değildir, ortağı benzeri yok, Her şeyi O'dur yaratan hem de varlıkta tutan.

mübdi / mübdî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Benzeri, nümûnesi olmayan, varlıkları yoktan var eden.

mucid / mûcid

 • Yeni bir şey icad eden, meydana getiren, bulan.
 • Yaratan. Yoktan var eden.
 • Îcâd eden, yoktan vâr eden, yaratan mânâsına Allahü teâlânın isimlerinden.
 • Yeni bir şey yapan, "yoktan var eden" mânâsında ilâhî isim.

mucid-i küll-i mevcud / mûcid-i küll-i mevcud

 • Bütün varlıkları yoktan var eden Allah.

muhtera

 • Yoktan var edilmiş.

muhtereat

 • Yoktan yaratılanlar.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR