LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yiyen ifadesini içeren 76 kelime bulundu...

ademhar / âdemhâr / آدم خوار

 • Yamyam, insan yiyen. (Arapça - Farsça)

akil / âkil / آكل

 • Yiyen, yiyici.
 • (Ekl. den) Ekl eden, yiyen. Yiyici.
 • Yiyen. (Arapça)

akil-ül beşer / âkil-ül beşer

 • İnsan eti yiyen.

akil-ül küll / âkil-ül küll

 • Herşeyi yiyen.

akilet-ül ekbad / âkilet-ül ekbâd

 • Ciğerler yiyen kadın.
 • Uhud harbinde şehid olan Hz. Hamza'nın (R.A.) göğsünü yararak ciğerlerini yiyen Ebu Süfyanın karısı Hind.

akilü'n-nebat / âkilü'n-nebat

 • Ot yiyen, otobur.

akilü's-semek / âkilü's-semek

 • Balık yiyen.

akilüllahm / âkilüllâhm

 • Et yiyen.

akilünnebat / âkilünnebat

 • Ot yiyen.

akilüssemek / âkilüssemek

 • Balık yiyen.

akkal / akkâl

 • Çok yiyen, obur.
 • Tıb: Etrafındaki etleri çürütüp mahveden (yara).

alic / âlic

 • İki hörgüçlü büyük deve. Yumuşak nesne.
 • Kırda bir kumlu yer.
 • Alcân dedikleri otu yiyen deve.

aşyan

 • Akşam yemeği yiyen kişi.

bilaz

 • Kaçkın kimse.
 • Yemeği doyana kadar yiyen.
 • Kısa boylu adam.

bugas

 • Leşle beslenen kuşlar, leş yiyen kuşlar.

bukalemun

 • Bulunduğu yerin rengine giren, fare büyüklüğünde, böcek yiyen bir hayvan. (Farsça)
 • Mc: Sık sık fikir ve kanaat veya meslek değiştiren. (Farsça)

büraka

 • Bütün gün yüzünü süsleyen kadın.
 • Yemek sırasında bir kimseye kızıp, yemeği kimseye vermeyip yalnız yiyen kadın.

cellale

 • Necaset yiyen sığır.

ceruz

 • Obur, çok yiyen.

cürzum

 • (Çoğulu: Cürâzim) Çok yiyen kişi.

ekele

 • (Tekili: Âkil) Çok yiyenler, oburlar, pisboğazlar.

ekul

 • (Ekl. den) Çok fazla yiyen, obur, pisboğaz.

feyyad

 • Erkek baykuş.
 • Çok yiyen adam.

giran-har

 • Obur, çok yiyen. (Farsça)

güsar

 • Yiyen, yiyici. İçen, içici manalarına birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Gam-güsar : Dert ortağı, arkadaş. (Farsça)

har / hâr / خوار

 • Yiyen. (Farsça)

hevas

 • Çok yiyen kişi.

hibla'

 • Yeyici, yiyen.
 • İt, köpek, kelb.

hind

 • Hindistan'ın kısa adı.
 • Bir kadın adı. (Asr-ı saadette Hazret-i Hamza'nın ciğerlerini yiyen kadın, Ebu Süfyan'ın karısı.)
 • Fetva metinlerinde kadını temsil etmek üzere kullanılan umumi isimlerden birisi. Diğerleri: Fatıma, Hatice, Zeyneb.

hor

 • Kıymetsiz, ehemmiyetsiz. Adi. (Farsça)
 • Güneş, ışık, aydınlık. (Farsça)
 • Yiyen, yiyici anlamında olup, birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Miras-hor : Miras yiyen. (Farsça)

hoş-alef

 • Çok fazla yiyen hayvan. (Farsça)
 • Mc: Helâl haram demeden her şeyi yiyen kimse. (Farsça)

hulüc

 • Çok yeyici, fazla yiyen.

jerd

 • Çok yiyen, obur. (Farsça)

kase-lis / kâse-lis

 • (Kâselis) Çanak yalayıcı. Çok yiyen, obur. Hırslı. (Farsça)
 • Dalkavukluk. Alçak huylu kimse. (Farsça)
 • Dilenci. (Farsça)

katin

 • Kene.
 • Az yiyen kimse.
 • Testi.

kenud

 • Çok küfran-ı nimet eden kimse. Çok levm ve küfreden cahud.
 • Birşey yetiştirilemiyen verimsiz arazi.
 • Kocasının hukukuna ve iyiliklerine küfran eden nankör kadın.
 • Yemeğini misafirden sakınarak yalnızca yiyen cimri.
 • Kölesini, uşağını çok döven kimse.

kerşeb

 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Hali kötü olan kimse.
 • Kalın ve uzun nesne.
 • Arslan.
 • Çok yiyen, obur.

kırşib

 • Yaşlı davar.
 • Arslan. Çok yiyen, obur.
 • Uzun boylu kimse.
 • Kötü ahlâklı.

korsan

 • itl. Deniz haydutu. Deniz eşkiyası.
 • Başkaların haklarını zor kullanarak yiyen kimse.
 • Bir hakkı izinsiz olarak kullanan.

kuftehar

 • Köfte yiyen. (Farsça)
 • Geveze, çenesi düşük. (Farsça)
 • Şarlatan. Kendini beğenmiş. (Farsça)
 • Çapkın. (Farsça)

lahim

 • Et yediren.
 • Devamlı olarak et yiyen.

lahime

 • Et yiyen hayvan.

laşehar / lâşehâr / لاشه خوار

 • Leş yiyen. (Farsça)
 • Leş yiyen. (Farsça)

latmahar / latmahâr

 • Tokat yiyen. Şamar atılan kimse. (Farsça)

lekedhar

 • Çifte yiyen. (Farsça)

lekedkub

 • Çifte yiyen. Hayvanların ayakları altında ezilen. (Farsça)

lekedzede

 • Çifte yiyen. (Farsça)

lu'muz

 • Çok yiyen kişi, obur.

mahihar

 • Balık yiyen. Balık avlayan, balıkçıl. (Farsça)

merdümhar / مردم خوار

 • Yamyam. (Farsça)
 • İnsan eti yiyen vahşi hayvan. (Farsça)
 • İnsan yiyen, yamyam. (Farsça)

meytehar / meytehâr

 • Hayvan leşi yiyen.

mirashar

 • Mirasyedi. Kendine kalan mirası yiyen. Mirashor. (Farsça)

mıt'am

 • Çok yeyici, fazla yiyen.

mit'am

 • (Çoğulu: Matâim) Çok yemek yiyen. Yemeği bol olan.

mübteli'

 • (Bel'. den) Yutan. Yiyen.

müclıh

 • Çok yiyen.

mükeddi / mükeddî

 • Israr ile alıp israf ile yiyen kişi.

mürtekib

 • (Rukub. dan) İrtikab eden, kötü iş yapan.
 • Rüşvet alan ve yiyen.

mürtekibin / mürtekibîn

 • (Tekili: Mürtekib) İrtikâb edenler. Kötü iş yapan kimseler.
 • Rüşvet alan ve yiyen kişiler.

mürteşi / mürteşî / مرتشى

 • Rüşvetçi, rüşvet yiyen. (Arapça)

müteharriş

 • Tırmalanan, tırmıklanmış olan, tırmık yiyen.

mütelahhız

 • Ekşi birşey yiyen kimsenin yanında ağzı sulanan.

mütenavil / mütenâvil

 • Tenavül eden. Alıp yiyen. El uzatıp alan.
 • Yiyen.

mütenavilin / mütenavilîn

 • (Tekili: Mütenavil) Alıp yiyenler.

mütesahhir

 • Sahur yiyen.

müvecceb

 • Yirmidört saatte bir kere yemek yiyen kimse.

pesmande-hor

 • Artık yiyen. (Farsça)

rahib

 • Bol, geniş.
 • Obur, çok yiyen kişi.

rişvet-har / rişvet-hâr

 • Rüşvet yiyen. (Farsça)

rizehar / rizehâr

 • Kırıntı ve döküntü yiyen. (Farsça)

rizehor

 • Kırıntı, döküntü yiyen. (Farsça)

rühus

 • Çok yiyen obur, ekvel.

ruzehar

 • Oruç yiyen. Oruçsuz. (Farsça)

şikembende

 • Midesine düşkün. Çok yiyen. (Farsça)

sukatahar / sukatahâr

 • Kırıntı, artık yiyen. (Farsça)

sus

 • Yemeği yalnız başına yiyen kötü insan.