LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yet kelimesini içeren 107 kelime bulundu...

adem-i kabiliyet

 • Yeteneğin olmayışı.

adem-i kifayet

 • Yetersizlik.

adem-i salahiyet / adem-i salâhiyet

 • Yetkisizlik.

akl-ı baliğ / akl-ı bâliğ

 • Yetişmiş genç. Erginlik hâli. Onbeşini doldurmuş genç.

ale-l-kifaye

 • Yetecek kadar, kâfi gelir derecede, yeter derecede.

alelkifaye / alelkifâye / على الكفایه

 • Yeterince. (Arapça)

babayiğit

 • Yetişmiş delikanlı, tam bedenî kuvvetini almış genç. Cesur, yiğit.

bes

 • Yeter, kâfi.
 • Yeter.
 • Yeter, yetişir, tamam, kâfi, çok.

besend / بسند

 • Yeterli. (Farsça)

besende / بسنده

 • Yeterli. (Farsça)

bilistidad

 • Yetenekle.

çiredest / çîredest / چيره دست

 • Yetenekli, becerikli. (Farsça)

darüleytam / dârüleytâm / دارالایتام

 • Yetimhane. (Arapça)

derece-i istidat

 • Yetenek, kabiliyet derecesi.

dest-res olma

 • Yetişme, ulaşma; br konuda delil vs. gelme, olma.

dirayet / dirâyet

 • Yetenek, beceri, sezgi.

dürr-i yetim

 • Yetim inci, inci gibi değerli yetim.

eflud

 • Yetişkin, gürbüz (çocuk).

ehil

 • Yetkili, yetkin, ehliyetli.

ehliyetsiz

 • Yeteneksiz.

ehliyyet

 • Yeterlik. Bir işin ehli olduğuna dâir vesika. İktidar. Liyâkat. İstihkak. Meharet ve mensubiyet.
 • Yeterlik, ustalık, yetki.

eren

 • Yetişen. Ermiş. Veli. (Türkçe)

esas-ı kafi / esâs-ı kâfi

 • Yeterli esas, yeterli temel taşı.

eytam / eytâm / ایتام

 • Yetimler, babaları ölmüş çocuklar.
 • Yetimler, öksüzler. (Arapça)

eytam ve eramil / eytam ve erâmil / eytâm ve erâmil

 • Yetimler ve dullar.
 • Yetimler ve dullar.

had / hâd

 • Yetki, sınır.

haddi yok

 • Yetkisi yok; yetki sınırları müsait değil.

hatm-i tehlil / hatm-i tehlîl

 • Yetmiş bin adet kelime-i tevhîd yâni "Lâ ilâhe illallah" okumak. Kelime-i tevhîde, kelime-i tayyibe de denir.

hayat-ı istidad

 • Yeteneklerin hayatı.

hazb

 • Yetişmek.

heftad / heftâd / هفتاد

 • Yetmiş. 70 (Farsça)
 • Yetmiş. (Farsça)

hüzn-ü yetimi / hüzn-ü yetimî

 • Yetimce hüzün.

iblağ / iblâğ

 • Yetiştirme, tahsis etme.

iksa-yi eytam

 • Yetimlerin giydirilmesi.

iktifa / iktifâ / اكتفا / اِكْتِفَا

 • Yetinme.
 • Yetinme.
 • Yetinme. (Arapça)
 • İktifâ edilmek: Yetinilmek. (Arapça)
 • İktifâ etmek: Yetinmek. (Arapça)
 • Yetinme.

iktifa etme

 • Yetinme.

iktifa etmek

 • Yetinmek.

iktifaen / iktifâen

 • Yetinerek.
 • Yetinerek, yeterli görerek.

istidad / istîdâd / استعداد

 • Yetenek. (Arapça)

istidad vermek

 • Yetenekli kılmak, filiz verecek tohumlar hâline getirmek,.

istidadat

 • Yetenekler.

istidadi / istidadî

 • Yetenekle ilgili.

istidrak / istidrâk

 • Yetişme, nail olma.

istikfa

 • Yetinme, kâfi bulma, yeter sayma. Mevcud olan ile iktifâ etme.

istikfaf / istikfâf / استكفاف

 • Yetinme. (Arapça)

kabiliyet / kabilîyet / kâbiliyet / قابليت

 • Yetenek.
 • Yetenek, etkilenebilirlik.
 • Yetenek. (Arapça)

kàbiliyetsizlik

 • Yeteneksizlik.

kabiliyyat / kâbiliyyât / قابليات

 • Yetenekler. (Arapça)

kafi / kâfi / كافى / كافي / kâfî / كَاف۪ي

 • Yeterli.
 • Yeter.
 • Yeterli. (Arapça)
 • Yeterli.
 • Yeterli.

kafi gelme / kâfi gelme

 • Yeterli gelme.

kafi ve vafi / kâfi ve vâfi

 • Yeterli.

kalifiye

 • Yetişmiş usta, işçi vs. (Fransızca)

kamil / kâmil

 • Yetkin, erişkin, olgun, tam.

kanaat / kanâat / قناعت

 • Yetinme. (Arapça)
 • Kanaat etmek: Yetinmek. (Arapça)

kani / kâni / قانع

 • Yetinen, kanaat eden. (Arapça)
 • Kâni etmek: İkna etmek. (Arapça)
 • Kâni olmak: İkna olmak. (Arapça)

kaşem

 • Yetişmeden yenen beyaz hurma koruğu.

kifayet / kifâyet / كِفَايَتْ

 • Yeterlik.
 • Yeterli olma.
 • Yetme.

kifayet derecesinde

 • Yeterli derecede.

kifayet etme / kifâyet etme

 • Yeterli olma.

kifayetle

 • Yeterli düzeyde.

kifayetsiz

 • Yetersiz.

kifayetsizlik / kifâyetsizlik

 • Yetersizlik. (Arapça - Türkçe)

kuvve-i nabite / kuvve-i nâbite

 • Yetiştirme gücü; bitirip geliştirme, bitirip yetiştirme gücü (tarımsal verimlilik gücü).

lehak

 • Yetişmek.

lezzet-i kafi / lezzet-i kâfi

 • Yeterli lezzet.

lihak

 • Yetişip ulaşma. Erişme. Vâsıl olma.

lisan-ı istidat

 • Yetenek dili.

maalkifaye / maalkifâye

 • Yeterli olmakla birlikte.
 • Yeterli olmakla beraber.

melekat / melekât / ملكات

 • Yetiler. (Arapça)

meleke / ملكه

 • Yeti. (Arapça)

mescid-i hif / mescid-i hîf

 • Yetmiş peygamberin namaz kıldığı bildirilen Minâ'daki mescid.

mikdar-ı kafi / mikdar-ı kâfi

 • Yeter derecede.

miktar-ı kafi / miktar-ı kâfi

 • Yeterli miktarda.

müfzi / müfzî

 • Yetiştiren, ulaştıran, vâsıl eden.

mürtime

 • Yetimleri olan kadın.

müstahsil

 • Yetiştiren, yetiştirici, üretici.

müstaid / مستعد

 • Yetenekli, uygun.
 • Yetenekli. (Arapça)

müstekfi / müstekfî

 • Yetecek kadarını isteyen.

neşv ü nema / neşv ü nemâ

 • Yetişip, büyüme, gelişme.

nevres / نورس

 • Yeti yetişmiş. (Farsça)

perver / پرور

 • Yetiştiren, eğiten, büyüten, besleyen. (Farsça)

recül

 • Yetişkin erkek. Bir işin ehli. Er kişi. Adam.

resa

 • Yetişen, erişen. Yetiştiren. (Farsça)

sahib-i salahiyet / sahib-i salâhiyet

 • Yetki sahibi, yetkili.

şahid-i kafi / şâhid-i kâfi

 • Yeterli seviyede şahitlik.

salahiyet / salâhiyet / صلاحيت / صَلَاحِيَتْ

 • Yetki.
 • Yetki.
 • Yetki.. (Arapça)
 • Yetkili olma.

salahiyetdar / salâhiyetdâr / صلاحيت دار

 • Yetkili.
 • Yetkili. (Arapça - Farsça)

salahiyetli / salâhiyetli

 • Yetkili.

salahiyettar / salâhiyettar

 • Yetkili.

seb'in / seb'în / سبعين

 • Yetmiş.
 • Yetmiş. (Arapça)

seb'ine merre / seb'îne merre

 • Yetmiş defa.

seb'un / seb'ûn / سبعون

 • Yetmiş. (Arapça)

sebeb-i kafi / sebeb-i kâfi

 • Yeterli sebep.

selahiyet / selâhiyet

 • Yetki; uygunluk.

sima-yı istidadi / sima-yı istidadî

 • Yetenek ve kabiliyet yüzü.

sükub

 • Yetişmek.

teeddi

 • Yetiştirmek.

tevfiz

 • Yetki ve sorumluluğu başkasına veya Allah'a havale etme.

üfhud

 • Yetişmiş çocuk.

vafi / vâfi / vâfî / وَاف۪ي

 • Yeterli.
 • Yeterli.

vasiyy

 • Yetim gibi güçsüzlerin işleri kendine vazife olarak verilen kimse.

yed-i salahiyet / yed-i salâhiyet

 • Yetki eli, alanı.

yetim-hane / yetim-hâne

 • Yetim çocukların bakılıp beslendiği yer. (Farsça)

yetimane / yetimâne

 • Yetim gibi, yetimce.

yetime / yetîme / یتيمه

 • Yetim kız çocuğu. (Arapça)

yetimhane / yetîmhâne / یتيم خانه

 • Yetimler evi. (Arapça - Farsça)

yütm

 • Yetimlik, kimsesizlik.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın