LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yerleşmiş ifadesini içeren 27 kelime bulundu...

adat-ı müstemirre / âdât-ı müstemirre

 • Yerleşmiş âdetler.

adet-i müstemirre / âdet-i müstemirre

 • Yerleşmiş alışkanlıklar ve gelenekler.

ahlak / ahlâk

 • İnsanda yerleşmiş huylar. Hulkun çokluk şeklidir.

an'ane-i müstemirre

 • Yerleşmiş, devam eden gelenek.

berkarar

 • Kararlı. Yerleşmiş. Devamlı.
 • Kararlı, yerleşmiş.

cay-gir

 • Yerleşen, yer tutan, yerleşmiş. (Farsça)

hazıra / hâzıra

 • şehirli, medeni.
 • Bir yerde mukim olmuş, bir yere yerleşmiş.
 • Şehirli.
 • Bir yere yerleşmiş.
 • Medeni.

hoşnişin

 • (Çoğulu: Hoş-nişinân) Göçebe. (Farsça)
 • Rahat yerleşmiş. (Farsça)

huy

 • İnsandaki yerleşmiş özellik.

kavaid-i mukarrere / kavâid-i mukarrere

 • Yerleşmiş kaideler, kurallar.

lenger-endaz

 • Demir atan, demir atmış, iyice yerleşmiş.

manzume-i hakikat

 • Hakikat manzumesi; belli bir düzen içinde yerleşmiş hakikatler.

mekin / mekîn

 • Yüksek rütbe sâhibi. Vakarlı. Temkinli. Nüfuz ve iktidar sahibi.
 • Yerleşmiş. Oturmuş. Sâkin, Muhkem.

meleke

 • Yerleşmiş huy, alışkanlık, tabiat.

müstakar

 • Yerleşmiş, oturmuş.

müstakırr

 • (Karâr. dan) İstikrar bulmuş, yerleşmiş, sâbit.

müstekar

 • Karar kılınacak, yerleşilecek yer.
 • Sâbit, hiç değişmeyen, yerleşmiş, değişmez.
 • Yerleşmiş, sabit, istikrarlı; değişmez.

müstemir

 • Yerleşmiş, devamlı.

müstemirren

 • Devamlı, yerleşmiş.

mutavattın

 • Yerleşmiş. Vatan eylemiş. Vatan eyleyen.
 • Yerleşmiş.

müzmin / مُزْمِنْ

 • Eskimiş. Üzerinden zaman geçmiş. Zamanla yerleşmiş olan (hastalık).
 • İyice yerleşmiş, kronik.
 • Yerleşmiş, eski.
 • Zamanla yerleşmiş.

paydar

 • (Pâyidar) İyice yerleşmiş. Devamlı, kadim. (Farsça)
 • Sağlam. Muhkem. (Farsça)
 • Sermedî. (Farsça)
 • Bedi. ' (Farsça)
 • Sâbit. (Farsça)

Payidar / pây-dâr / پایدار

 • İyice yerleşmiş, sağlam, devamlı, sürekli

payidar / pâyidâr

 • İyice yerleşmiş, sağlam, sürekli.

  “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”
  Gazi Mustafa Kemal Atatürk


rasih / râsih

 • (Çoğulu: Râsihîn-Râsihûn) (Rüsuh. dan) Temeli kuvvetli, sağlam.
 • Bilgisi, bilhassa dinî bilgileri çok geniş olan.
 • İyice oturmuş, dem ve damarlarına yerleşmiş, temeli sağlam ve kuvvetli olan.
 • İyice oturmuş, yerleşmiş, sağlam.

rasiha / râsiha

 • Çok sert ve katı, güçlü bir şekilde yerleşmiş.

yafes

 • Hz. Nuh'un (A.S.) üçüncü oğlu. Tufandan sonra Hazar Denizinin kuzeyinde yerleşmiştir.