LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yer kelimesini içeren 307 kelime bulundu...

adat-ı müstemirre / âdât-ı müstemirre

 • Yerleşmiş âdetler.

adet-i arziye / âdet-i arziye / عَادَتِ اَرْضِيَه

 • Yer kanunu.
 • Yeryüzü âdeti.

adet-i kavmiye ve muhitiye / âdet-i kavmiye ve muhitiye

 • Yerel ve genel çerçevede âdet olan uygulama.

adet-i mahalliye

 • Yerel âdet.

adet-i müstemirre / âdet-i müstemirre

 • Yerleşmiş alışkanlıklar ve gelenekler.

ahun-bür

 • Yer kazan, delik açan. Lağamcı. (Farsça)

ahz-ı mevki

 • Yer edinme, makam kazanma.

aktar-ı arz / aktâr-ı arz / اَقْطاَرِ اَرْضْ

 • Yeryüzünün her tarafı.

aktar-ı zemin / aktâr-ı zemin

 • Yeryüzünün dört bir tarafı.

alem-i ecsad / âlem-i ecsâd

 • Yerler, dağlar, gökler gibi, ölçülebilen ve tartılabilen madde âlemi. Buna âlem-i halk, âlem-i şehâdet ve âlem-i mülk de denir.

an'ane-i müstemirre

 • Yerleşmiş, devam eden gelenek.

anasır-ı arziye / anâsır-ı arziye / عَنَاصِرِ اَرْضِيَّه

 • Yeryüzündeki unsurlar.

aram-saz / arâm-saz

 • Yerleşen, oturan. (Farsça)

arazi / arâzî / اراضى

 • Yerler, topraklar, tarlalar.
 • Yerler, arazi. (Arapça)

arsa / عرصه

 • Yer, meydan. (Arapça)

arz / اَرْضْ

 • Yer, dünya.
 • yeryüzü, dünya, genişlik.
 • Yer, yeryüzü.
 • Yeryüzü.

arzın halifesi

 • Yeryüzünde Allah'ın emirlerini yerine getirip Onun namına tasarrufta bulunan ve varlıklar üzerinde Onun adına egemen olan insan.

arzın tahtı

 • Yerin altı.

batn-ı arz

 • Yerin karnı, içi.

be-ca / be-câ

 • Yerinde. Yerine. Uygun. Münâsib. (Farsça)

beca / becâ / بجا

 • Yerinde, münasip, lâyık, uygun, şâyeste. (Farsça)
 • Yerinde, uygun, lâyık.
 • Yerinde. (Farsça)

beca na-beca / becâ nâ-becâ

 • Yerli yersiz. (Farsça)

becayiş / becâyiş / بجایش

 • Yer değişimi. (Farsça)

becayiş-i mekani / becayiş-i mekânî

 • Yer değiştirme. Mekân değişikliği. (Farsça)

ber-ca

 • Yerinde, münâsib. (Farsça)

berca / bercâ / برجا

 • Yerinde, uygun. (Farsça)

berkarar / berkarâr / برقرار

 • Yerinde duran, karar eden. (Farsça - Arapça)
 • Berkarâr olmak: Devam etmek, kalmak. (Farsça - Arapça)

berr

 • Yer, toprak, kara.
 • Yer, kara.

beyn-es sema ve-l arz / beyn-es semâ ve-l arz

 • Yer ile gök arasında. Arz ile sema arasında.

beyne's-sema ve'l-arz / beyne's-semâ ve'l-arz

 • Yer ile gök arası.

bi-ca / bî-ca

 • Yersiz. (Farsça)

bica / bîcâ / بيجا

 • Yersiz. (Farsça)

bitüm

 • Yerin altında bulunup sıvı ve sarımtırak veyahut katı ve kara bir durum ve renkte olan maddedir ki, asfalt yol yapılırken kullanılır.

boşboğaz

 • Yerli yersiz mutlaka bir şey söylemeden içi rahat etmiyen. Saklanması gereken şeyleri söyleyiveren, sır saklamayan. (Türkçe)
 • Yerli yersiz konuşan.

boylam

 • Yer yüzünde bir yerin başlangıç dairesine olan uzaklığının açı cinsinden değeri. (Türkçe)

buk'avi / buk'avî / بقعوی

 • Yerel. (Arapça)

ca / câ

 • Yer. Mekân. Mevki. (Farsça)

cabeca / câbecâ / جابجا

 • Yer yer. Ara sıra. Yerden yere. Bazı yerlerde. (Farsça)
 • Yer yer. (Farsça)

cay / cây / جای

 • Yer, makam, mevki. (Farsça)
 • Yer. (Farsça)

cay-gir

 • Yerleşen, yer tutan, yerleşmiş. (Farsça)

cay-mend

 • Yerinden kalkmayan, üşenen, tenbel. Rahatını bozmayan. (Farsça)

cay-nişin

 • Yer tutan. Birinin yerine geçen. (Farsça)

cazibe-i umumiyye kanunu / câzibe-i umûmiyye kanunu

 • Yerçekimi kanunu.

celef

 • Yerden balçık küremek ve gidermek.

cennetmekan / cennetmekân

 • Yeri cennet olası.

cevelan / cevelân / جَوَلَانْ

 • Yerinde durmadan dolaşma.

coğrafya

 • Yeryüzünün şimdiki hâlini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fizikî Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadî Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasî Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan b

cuhr

 • Yer deliği.

dabi'

 • Yere yapışan, yere yapışıcı.

dabure

 • Yer yüzünde gezen hayvanât.

dahh

 • Yer altında bir şey gizlemek.

daire-i arz

 • Yeryüzü dairesi.

daire-i zemin

 • Yerküre.

dar / dâr / دار / دَارْ

 • Yer, mekân, konak.
 • Yer, dünya.
 • Yer, ev, yurt.
 • Yer.
 • Yer.

define / defîne

 • Yere gömülmüş kıymetli eşya.

derc

 • Yerleştirme.

derc eden

 • Yerleştiren.

derc edilen

 • Yerleştirilen.

derc etmek

 • Yerleştirmek.

derceden

 • Yerleştiren.

deruhte

 • Yerine getirme.

diyar

 • Yer.

dünya / dünyâ

 • Yer küresi.
 • Ölümden önce olan her şey.
 • Kalbi Allahü teâlâdan gâfil eden, O'nu unutturan her şey.
 • Allahü teâlânın haram (yasak) ettikleri ile Resûlullah efendimizin mekrûh dediği şeyler.

eblağ

 • Yerinde adamına göre güzel söz söylemenin en üstünü.

ecram-ı ulviye ve süfliye

 • Yerdeki ve gökteki büyük cisimler.

eda / edâ

 • Yerine getirme, verme.
 • Yerine getirme, yapma. Namaz, oruç, hac, zekât gibi bir ibâdeti vaktinde yapmak.

eda eden / edâ eden

 • Yerine getiren.

eda etme / edâ etme

 • Yerine getirme.

eda etmek / edâ etmek

 • Yerine getirmek.

edaen / edâen

 • Yerine getirerek.

edim-i arz

 • Yer yüzü.

ehl-i arz

 • Yer ehli, dünyalılar.

ehl-i meder ve medeniyet

 • Yerleşik hayat tarzı ile yaşayan şehirliler.

eknaf / eknâf / اكناف

 • Yerler, yöreler, taraflar. (Arapça)

eşrar-ı arzin / eşrâr-ı arzîn

 • Yeryüzünün şerlileri, kötüleri.

eviy

 • Yerleşme. Yerine gelme. Koruma.

eynesseraminessüreyya / eynesserâminessüreyya

 • Yer nerede, Süreyya nerede?

fenn-i tabakatü'l-arz

 • Yer bilimi; jeoloji.

ferş / فَرْشْ

 • Yer.
 • Yer, döşeme.
 • Yeryüzü.

ferşten arşa

 • Yerden göğün en yüksek tabakasına.

fuzulen

 • Yersiz, usulsüz, haksız olarak.

gaye-i idhal

 • Yerleştirilme gayesi.

hadise-i arziye

 • Yerle ilgili olay.

hafriyat

 • Yeri kazıp derinleştirmeler. Kazılar.

hafriyatsız

 • Yeri kazmadan.

hak ile yeksan / hâk ile yeksan / hâk ile yeksân

 • Yerle bir.
 • Yerle bir etme.

haliçe-i zemin

 • Yeryüzü halısı, kilimi.

halife

 • Yeryüzünde Allah'ın emirlerini yerine getirip Onun namına tasarrufta bulunan ve varlıklar üzerinde Onun adına egemen olan insan.

halife-i arz

 • Yeryüzünün halifesi, yöneticisi.

halife-i ru-yi zemin / halife-i rû-yi zemin

 • Yeryüzünün halifesi; Hz. Ömer.

halife-i ruy-i zemin

 • Yeryüzünün halifesi mânâsına gelen bu tabir, Yavuz Sultan Selim Han'dan sonra Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmıştır.

halife-i zemin / halife-i zemîn

 • Yeryüzünün halifesi.

halık-ı arz / hâlık-ı arz

 • Yerin yaratıcısı olan Allah.

haltıyyat

 • Yersiz ve münasebetsiz sözler.

harab-ı arz

 • Yeryüzünün yıkılışı.

hasf

 • Yerin çökmesi, göçmesi.
 • Yere batma, ışığı sönme.

hatut

 • Yeri tırnağıyla kazıyıp çizgiler çizen vahşi sığır.

hayyiz

 • Yer, yön, hacim.

heydeb

 • Yere yakın olan bulut.

hica / hicâ / هجا

 • Yerme. (Arapça)

hiciv / هجو

 • Yergi, taşlama. (Arapça)

hicv / هجو

 • Yergi, taşlama. (Arapça)

hilafet-i arziye / hilâfet-i arziye

 • Yeryüzü halifeliği; yeryüzünde Allah'ın izni dairesinde ve Onun adına icraatta bulunma şeklinde, insana verilen görev.

hilafet-i ru-yi zemin / hilâfet-i rû-yi zemin

 • Yeryüzünde Allah'ın izni dairesinde ve Onun adına icraatta bulunma şeklinde insana verilen görev.

hilafet-i zemin / hilâfet-i zemin

 • Yeryüzü halifeliği.

hilkat-ı arz

 • Yeryüzünün yaratılışı.

hilkat-i arz / خِلْقَتِ اَرْضْ

 • Yeryüzünün yaratılışı.

i'tifar

 • Yere vurma. Kavrayıp yere çarpma. Üzerine atılıp kavrama.

ibkal

 • Yerde ot bitmesi. Ramis adı verilen otun yeşermesi.

ic'af

 • Yere düşürme, yıkma.

icla-yi vatan / iclâ-yi vatan

 • Yerinden yurdundan sürgün etme, başka tarafa nefyetme.

icra / اجرا

 • Yerine getirme.

icra etme

 • Yerine getirme.

ictişa'

 • Yer uygun olmama.

ifa / îfa / îfâ / ايفا / ا۪يفَا

 • Yerine getirme, yapma.
 • Yerine getirme.
 • Yerine getirme.
 • Yerine getirme.

ifa eden / ifâ eden

 • Yerine getiren.

ifa etme / îfâ etme

 • Yerine getirme.

ifa etmek / îfa etmek

 • Yerine getirmek.

ifa eylemek

 • Yerine getirmek.

iflilak

 • Yer yüzünü bulut kaplamak.

ihfik

 • Yer sarsıntısı ve zelzeleler neticesinde meydana gelen yarıklar, çatlaklıklar.

ihfik-ül arz

 • Yer yarığı.

ihtilaf-ı zaman ve mekan / ihtilâf-ı zaman ve mekân

 • Yer ve zaman farklılığı.

ihya-yı arz / ihyâ-yı arz / اِحْيَايِ اَرْضْ

 • Yeryüzünün diriltilmesi.
 • Yer yüzüne hayat verme.

ikame / ikâme

 • Yerleştirme.
 • Yerine koyma.
 • Yerleştirmek, iskan etmek, vücuda getirmek.

ikame etmek

 • Yerine koymak.

ilm-i tabakatü'l-arz

 • Yeraltı ilmi, jeoloji.

imaret-i arz

 • Yeryüzünün imar edilmesi, ömür sürülür, yaşanır hâle getirilmesi.

infaz / infâz

 • Yerine getirme.

insimag

 • Yere düşüp ezilme, yaralanıp berelenme.

intikal etme

 • Yer veya konum değiştirme, bir halden diğerine geçme.

irgandi

 • Yerinde oynama, sallanma, kımıldama.

irsa / irsâ

 • Yere çakma, sabitleme, demir atma, sağlamlaştırma.

irsa'

 • Yerinden ayrılmama. Mukim olma.

irsah

 • Yerinde tutma, durdurma. Bir şeyi sağlamlaştırma.

ırtır

 • Yerinden ayrılmak.

isabet / isâbet

 • Yerini bulma, rast gelme.

işguh

 • Yere yıkılış, yüz üstü kapanış. (Farsça)

iskan / iskân / اِسْكَانْ

 • Yerleştirme.
 • Yerleştirme.

iskan etmek / iskân etmek

 • Yerleştirmek.

jeolog

 • Yeryüzü ilmi ile uğraşan kimse.

jeoloji

 • Yer bilimi.
 • Yeryüzünün yapısını inceleyen ilim.

kabe-i muazzama / kâbe-i muazzama

 • Yeryüzünde yapılan ilk mâbed. Müslümanların kıblesi. Arabistan'ın Mekke-i mükerreme şehrindeki Mescid-i Harâm'ın ortasında bulunan taştan yapılmış dört köşeli binâ. Beytullah, Beyt-ül-haram, Bekke, Beyt-ül-atîk, Hâtime, Basse, Kadîs, Nâzır, Karye-i Kadîme adları ile de anılmıştır.

kaf dağı

 • Yeryüzünü çepeçevre kuşattığı kabul edilen efsanevî dağ.

kaıf

 • Yeri kazıp götüren, toprağı sürükleyen yağmur.

kal' / قَلْعْ

 • Yerinden sökme.

kanat / kanât / قنات

 • Yeraltı su kanalı. (Arapça)

kararında

 • Yerinde.

kariz / kâriz / كاریز

 • Yeraltı su kanalı. (Farsça)

kavaid-i mukarrere / kavâid-i mukarrere

 • Yerleşmiş kaideler, kurallar.

kefaret-i yemin vermek

 • Yerine getirilemeyen yeminin karşılığını ödemek.

kem'e

 • Yer mantarı.

kenduc

 • Yer altında giyecek eşya koymak için yapılan oda.

kirabe

 • Yeri sürüp aktarmak.

kışr-ı arz

 • Yer kabuğu.

küdu / küdû

 • Yerin otu geç bitmek.

kurb-i mesafe / kurb-i mesâfe

 • Yer, mekân yakınlığı.

kurbiyet-i mekan / kurbiyet-i mekân

 • Yer yakınlığı.

küre-i arz / كرهء ارض / كُرَۀِ اَرْضْ

 • Yerküre, dünya.
 • Yerküre, dünya.
 • Yerküre.

küre-i arziye

 • Yer küre.

küre-i zemin

 • Yeryüzü, dünya.

küreiarz

 • Yer yuvarlağı, dünya.

kürre-i arz

 • Yerküre, dünya, yeryüzü.

lamekan / lâmekân

 • Yersiz, yurtsuz, mekansız.

levazımat-ı arziye / levâzımât-ı arziye / لَوَازِمَاتِ اَرْضِيَه

 • Yeryüzüne lazım olan şeyler.

lukta

 • Yerden toplanan şey.

ma'

 • Yer yüzüne yayılıp döşenmek.

mahal / mahâl / محل / مَحَلْ

 • Yer.
 • Yer.
 • Yer. (Arapça)
 • Yer.

mahall / محل

 • Yer. Mekân. Cây.
 • Yer, konum.
 • Yer.
 • Yer. (Arapça)

mahalli hükumet / mahallî hükûmet

 • Yerel yönetim, valilik.

mahalliye / محليه

 • Yerel. (Arapça)

mahlukat-ı arziye / mahlûkat-ı arziye

 • Yeryüzündeki yaratıklar, varlıklar.

makam

 • Yer, mertebe, müzikte usul.

me'ruş

 • Yer. Arz. Yeryüzü.

mekan / mekân

 • Yer.
 • Yer, ev.

mekan-ı arz / mekân-ı arz

 • Yeryüzü.

mekanca / mekânca

 • Yer bakımından.

mekandan münezzeh / mekândan münezzeh

 • Yerle ve mekânla sınırlı olmayan.

mekandan münezzehiyet / mekândan münezzehiyet

 • Yerle sınırlı olmama.

mekani / mekânî

 • Yer ve mevki ile ilgili.

meleke

 • Yerleşmiş huy, alışkanlık, tabiat.

mellase

 • Yeri düzeltmede kullanılan âlet, sürgü.

meni / menî

 • Yerinden şehvetli (lezzetli) veya şehvetsiz olarak kopup, ayrılıp, erkekten koyu beyaz, kadından akıcı sarı olarak gelen sıvı.

menzil / منزل

 • Yer.

menzilnişin

 • Yerinde oturan. (Farsça)

merkez-i arz

 • Yer kürenin merkezi, ortası.

mesabe / mesâbe

 • Yerinde, değerinde.

meşhergah-ı arz / meşhergâh-ı arz

 • Yeryüzü sergisi.

mesken

 • Yer, mekan.

meskun / meskûn / مسكون

 • Yerleşilmiş, iskan edilmiş. (Arapça)

mêva / mêvâ

 • Yer, mekân.

mevaid-i kazibe / mevaid-i kâzibe

 • Yerine getirilmeyen va'dlar. Yapılmayan va'dlar.

mevaki / mevâki

 • Yerler.

mevcudat-ı arziye

 • Yeryüzündeki varlıklar.

mevki

 • Yer.
 • Yer.

mevki' / mevkî' / مَوْقِعْ

 • Yer, mahâl, makam.
 • Yer.

mevzi / موضع

 • Yer.
 • Yer.
 • Yer. (Arapça)

mevzi'i / mevzi'î / موضعى

 • Yerel. (Arapça)

mezabi / mezabî

 • Yer yarmak, kazmak.

mezmum / mezmûm

 • Yerilmiş, beğenilmemiş ayıplanmış.
 • Yerilen, kötülenen, beğenilmemiş, çirkin.
 • Yerilmiş.

mihamme

 • Yer süpürgesi.

mikyas-ı zelazil

 • Yer sarsıntısının şiddet ve yönünü gösteren âletler.

mimlaka

 • Yer düzeltecek taş.

misafirhane-i arz

 • Yeryüzü misafirhanesi.

mültekit

 • Yerden alan. Toplayan.
 • Yerden alan.

münderiç

 • Yerleştirilmiş.

müstakar

 • Yerleşmiş, oturmuş.

müstekar

 • Yerleşmiş, sabit, istikrarlı; değişmez.

müştemilat-ı arziye / müştemilât-ı arziye

 • Yerin içinde bulunan şeyler.

müstemir

 • Yerleşmiş, devamlı.

mutavattın

 • Yerleşmiş. Vatan eylemiş. Vatan eyleyen.
 • Yerleşmiş.

mütehayyiz

 • Yer tutan.

mütemekkin

 • Yerleşen.

mütevattın / متوطن

 • Yerleşik, yurt tutmuş. (Arapça)

müzerri'

 • Yeri, bir zira' miktarı ıslatıp ekin ekmeye yarayan yağmur.

müzmin

 • Yerleşmiş, eski.

na-beca

 • Yersiz, uygunsuz, münasebetsiz. (Farsça)

nabeca / nâbecâ / نابجا

 • Yersiz. (Farsça)

nabit / nâbit

 • Yerden biten.

nakl-i mekan / nakl-i mekân

 • Yer değiştirmek.

nat'-ı zemin

 • Yer yüzü. Sath-ı Arz.

nebaan

 • Yerden çıkma, fışkırma.

nesi / nesî

 • Yer değiştirmek, geri bırakmak; Eşhur-ül-hurum (haram aylar) denilen ayları değiştirmek, geri almak.

netice-i arziye / نَت۪يجَۀِ اَرْضِيَه

 • Yeryüzüne âit netice.

nısf-ı arz

 • Yeryüzünün yarısı.

nısfıarz

 • Yeryüzünün yarısı.

ömr-ü arz

 • Yerin (dünyanın) ömrü.

paberca / pâbercâ / پابرجا

 • Yerinde, duran, ayakta duran. (Farsça)

rahmet melekleri

 • Yeryüzünde dolaşan ve mü'minlerin ölümü ânında hâzır olan melekler. Bunlara Rûhâniyân da denir.

rıkak

 • Yer yarığı.

ru-i zemin / rû-i zemin

 • Yeryüzü.

ru-mal

 • Yer süren. (Farsça)

ru-yi arz / rû-yi arz

 • Yeryüzü.

ru-yi zemin / rû-yi zemin

 • Yeryüzü.
 • Yeryüzü.

ruy-i zemin / rûy-i zemin

 • Yeryüzü.
 • Yeryüzü.

ruya

 • Yerden biten (bitki). (Farsça)

ruyizemin

 • Yeryüzü.

sahaif-i arz ve sema / sahâif-i arz ve semâ

 • Yer ve gök sayfaları.

sahib-i mertebe-i hilafet-i arziye / sahib-i mertebe-i hilâfet-i arziye

 • Yeryüzü halifeliğinin mertebesinin sahibi.

sahife-i arz

 • Yeryüzü sayfası.

sar

 • Yer, mekân bildiren, birleşik kelimeler yapılan bir ek'tir. Bir şeyin kesretle bulunduğunu gösterir. Meselâ: Kühsar : Çok dağlık yer. (Farsça)

sarad

 • Yer bağırsağı.

sath-ı arz / سَطْحِ اَرْضْ

 • Yeryüzü.
 • Yer yüzü. Ruy-i zemin.
 • Yer yüzü.

sath-ı zemin

 • Yeryüzü.

sathiyet-i arz ve deveran-ı şems

 • Yeryüzünün düz oluşu ve güneşin dünya etrafında dönmesi.

sebat / sebât / ثبات

 • Yerinden kımıldamama, kararından vazgeçmeme. (Arapça)

seccade / seccâde

 • Yere serilip üzerinde namaz kılınan küçük halı, kilim, hasır, bez gibi temiz sergi, namazlık.

sehhac

 • Yeri eliyle veya ayağıyla sıyıran kimse.

sehl

 • Yere yayılmak, döşenmek.

sekene-i arz / سَكَنَۀِ اٰرْضْ

 • Yeryüzünde bulunan mahlûkat.
 • Yeryüzü sâkinleri.

sekene-i zemin

 • Yeryüzü sakinleri.

semavat ve arzın halıkı / semâvât ve arzın hâlıkı

 • Yer ve göklerin yaratıcısı olan Allah.

semavat ve arzın rabbi / semâvât ve arzın rabbi

 • Yer ve göklerin Rabbi.

senut

 • Yere saçılan buğday.

sera / serâ / ثَرَا

 • Yer, dünya.
 • Yer, toprak.
 • Yer.

seradan süreyya'ya kadar / serâdan süreyya'ya kadar

 • Yerden Ülker yıldızına kadar (Birbirine zıt ve uzak şeyler için söylenir).

seradan süreyyaya / serâdan süreyyaya

 • Yerden Ülker yıldızına kadar; birbirine zıt ve uzak şeyler için söylenen bir ifadedir.

seradan süreyyaya kadar / serâdan süreyyaya kadar

 • Yerden Ülker yıldızına kadar (Birbirine zıt ve uzak şeyler için söylenir).

sıky

 • Yer sulamak. Sulu ekin.

şiyam

 • Yerden kazılan toprak.

ta'rir

 • Yere dökmek.

taassubat-ı na-bemahal / taassubat-ı nâ-bemahal

 • Yerinde olmayan taassuplar.

tabaka-i arz

 • Yer tabakası.

tabaka-i sevabit / tabaka-i sevâbit

 • Yerlerinde sabit olarak duran yıldızlar tabakası.

tabakat-ı arz

 • Yeryüzünü oluşturan tabakalar.

tabiat-ı arz

 • Yerin tabiatı.

tahayyüz / تَحَيُّزْ

 • Yer tutma, yer alma.
 • Yer tutma.
 • Yer tutma, hacim sâhibi olma.

taht-el arz

 • Yer altı. Toprak altı.

tahte'l-arz

 • Yer altı.

tahtel'arz

 • Yeraltı.

tahtel-arz

 • Yer altı.

tahtelarz / تحت الارض

 • Yeraltı.
 • Yeraltı. (Arapça)

tahtezzemin

 • Yer altı.

tahvil-i mekan / tahvil-i mekân / tahvîl-i mekân / تَحْوِيلِ مَكَانْ

 • Yer değiştirme.
 • Yer değiştirme.

takarrur

 • Yerleşme, sabitleşme.

takarrür

 • Yerleşme, karar kılma.

takarrur eden

 • Yerleşen, sabitleşen.

tan / tân

 • Yerme, ayıplama.

tavattun / توطن

 • Yerleşme, yurt tutma. (Arapça)
 • Tavattun etmek: Yerleşmek, yurt tutmak. (Arapça)

tayin / tâyin

 • Yerini belirleme, atama.

tebdil-i diyar

 • Yer değiştirmek.

tebdil-i mekan / tebdil-i mekân / tebdîl-i mekân / تَبْد۪يلِ مَكَانْ

 • Yer değiştirme.
 • Yer değiştirme.
 • Yer değiştirme.

teca'cu

 • Yere düşmek.

tecdil

 • Yere yıkma, yere atma, yere vurma.

tefrigat

 • Yer açma, boşaltma.

temekkün / تمكن

 • Yerleşme.
 • Yerleşme. (Arapça)

terk-i mevki

 • Yerini terk etme.

tesbit

 • Yerleştirme, görüp göstermek.

teşhirgah-ı arz / teşhirgâh-ı arz

 • Yeryüzü sergisi.

tesir-i zaman ve mekan / tesir-i zaman ve mekân

 • Yer ve zamanın tesiri, etkisi.

tesmid

 • Yere ters ve kül dökmek.

umumi vekil / umûmî vekil

 • Yerine geçirilen kimseye mutlak halde istediğini yap diyerek verilen vekâlet.

vasıb

 • Yerinde duran. Sürekli.

veçh-i arz

 • Yeryüzü.

vech-ül arz

 • Yeryüzü.

vukuat-ı zemin

 • Yeryüzündeki olaylar.

zar / zâr / زار

 • Yer. (Farsça)

zarf

 • Yer ve zaman bildiren edat.

zelzele / زَلْزَلَه

 • Yer sarsıntısı, deprem.
 • Yer sarsıntısı.

zemin / zemîn / زَم۪ينْ

 • Yeryüzü, dünya.
 • Yer, yeryüzü.
 • Yer.

zemin hazır etmek

 • Yer hazırlamak, uygun ortam oluşturmak.

zemin ihzar etmek

 • Yer hazırlamak.

zemin tahtı

 • Yer altı.

zemin ü zaman

 • Yer ve zaman.

zemin ve asuman / zemin ve âsuman

 • Yeryüzü ve gökler.

zemin yüzü

 • Yeryüzü.

zerrat-ı arziye / zerrât-ı arziye

 • Yerin, maddenin yapı taşları.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın