LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yayg ifadesini içeren 45 kelime bulundu...

ağlebi / ağlebî

 • Yaygın, genel.

amim / amîm / عميم

 • Yaygın. (Arapça)

amm / âmm / عام

 • Genel, yaygın. (Arapça)

basit

 • Kıymetsiz.
 • Geniş
 • Yaygın olan.
 • Mücerred ve münferid olup, mürekkeb ve müellef olmayan.
 • Neş'eli. Güleryüzlü. Düz, arızasız, engelsiz.
 • Edb: Aruz vezinlerinden biri.

beliyye-i amme / beliyye-i âmme

 • Yaygın hâle gelmiş belâlar, hastalık.

besta

 • Uzunluk, bolluk, genişlik. Yaygın olmak.

bisat / bisât / بساط

 • Yaygı. (Arapça)

budizm

 • Hindistan'da M.Ö. altıncı yüzyılda yaşamış olan Buda'nın kurduğu, Uzakdoğu ülkelerinde yaygın bozuk bir inanış. Bu inanışta olanlara Budist denir.

busat

 • (Tekili: Bisat) Bisatlar, döşekler, kilimler, minderler, keçe yaygıları.

caris

 • Yaygaracı, geveze, terbiyesiz, güldürücü. Çala çaldıran.

çarşaf

 • Yatağın üstüne serilen veya yorgana kaplanan bez örtü.
 • Kadınların kullandığı baştan örtülen, pelerinli eteklikli sokak elbisesi. Kadınların örtünmesi farzdır. Bu maksatla çarşaf ucuz, pratik, hafif olması ve zengin fakir herkesin kolayca sağlıyabilmesi bakımından yaygın olarak kulanı

eamm / اعم

 • Genelde, yaygın haliyle. (Arapça)

ferş / فرش

 • Döşeme. (Arapça)
 • Yaygı. (Arapça)

firaş / firâş

 • Döşek, yaygı.

füruş / fürûş

 • Döşemeler, yaygılar.

hindi / hindî

 • Hind'e ait.
 • Hind ahalisinden olan, Hindli.
 • Bugün konuşulan Hind dillerinin en yaygın ve tanınmış olanı.
 • Güzel sanatlarda kullanılan ve Hind'de yapıldığı için de bu ismi alan bir kağıt cinsi.

ihram

 • Hacıların örtündükleri dikişsiz elbise.
 • Yün yaygı. Büyük yün çarşaf.
 • Fık: Hac veya umreyi yada her ikisini eda etmek için mübah olan şeylerden bazılarını nefsine menetmek ve onlardan sakınmak.

istinahe

 • Yaygarayı basma.
 • Ağlamak isteme.
 • Kurdun uluması.

kaide-i meşhure

 • Meşhur ve yaygın kâide, kural.

karantina

 • İtl. Bulaşıcı bir hastalığın yaygın olduğu bir ülkeden gelen kişileri, gemileri veya malları geçici olarak tecrit etme şeklinde alınan tedbir.
 • Hastahanede yatması gereken hastaların kayıt ve kabul işlerinin yapıldığı yer.
 • Bir bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek üzere hast

lisan-ı adat ve ef'al / lisân-ı âdât ve ef'âl

 • Yaygın olan âdet ve davranışların dili.

mana-yı örfi-i şer'i / mânâ-yı örfî-i şer'î

 • İslâm şeriatınca yaygın olarak kabul edilen anlam.

mebsut / mebsût / مبسوط

 • Yaygın, açık. (Arapça)

mebsuten / mebsûten / مبسوطا

 • Yaygın olarak. (Arapça)

münbasit

 • İnbisat eden, yayılan, genişleyen. Yaygın, münteşir, yayılmış, açık. Şen.

münteşir / منتشر

 • Yaygın. (Arapça)

müteammim / متعمم

 • (Umum. dan) Yaygın, yayılmış.
 • Yaygın. (Arapça)

mütevatir

 • Çok kimselerin naklettikleri haber. Yaygın haber. Herkesin veya alâkadarların işitip doğruluğunu kabul ettikleri kat'i, şüphesiz, sağlam haber. Yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir cemaatın bir hâdise hakkında verdikleri haber.

örf-ü nas / örf-ü nâs

 • İnsanlar arasında yaygın bir gelenek hâline gelen hususlar.

pehna

 • Genişlik, enlilik. (Farsça)
 • Enli, geniş, yaygın. (Farsça)

rayic / râyic / رایج

 • Yaygın, revaçta. (Arapça)

refref

 • İnce, yumuşak kumaş, bir çeşit döşek; Peygamber efendimizin mîrâc esnâsında (bilinmeyen yerlere götürüldüğü, Cennet'i ve Cehennem'i gördüğü gece) bindikleri Cennet yaygısı.

revac / رواج

 • Yaygınlık, revaç, sürüm. (Arapça)

salah-üd din

 • Salâhattin şeklinde yaygın olan bu kelime, "dine bağlı" mânasına gelir.

şayia / şâyia

 • Yayılmış haber, yaygın olan söylenti.

sırran tenevveret

 • Gizli ve sır perdesi altında parlama, hizmeti yaygınlaştırma.

sırren tenevveret

 • Gizli ve sır perdesi altında parlama ve hizmeti yaygınlaştırma.

sofra

 • Üstünde yemek yenilen yaygı.

tenasüh / tenâsüh

 • Ölen kimsenin rûhunun başka bir bedene geçtiğine dâir, bâtıl, asılsız bir inanış. Bilhassa, Hindûlar ve geçmiş milletler arasında yaygın idi.

tervic / tervîc / ترویج

 • Yaygınlaştırma, rayiç kılma. (Arapça)
 • Değerini artırma. (Arapça)

tesamu-u umumiye / tesâmu-u umumîye

 • Genel duyuş, halkta oluşmuş yaygın kanaat.

tevatur / tevâtur / تواتر

 • Yaygın söylenti. (Arapça)

vasi' / vâsi' / واسع

 • Geniş. (Arapça)
 • Yaygın. (Arapça)
 • Kapsamlı. (Arapça)
 • Enli. (Arapça)
 • Bol. (Arapça)

vaveyla / vâveyla

 • Çığlık, yaygara, feryat.
 • Eyvah, yazık gibi üzüntü ifadeleri.
 • Çığlık, yaygara.

yave / yâve

 • Hezeyan. Yalan. Yaygara. Saçma sapan söz. (Farsça)
 • Sahipsiz hayvan. (Farsça)