LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yavas ifadesini içeren 85 kelime bulundu...

aheste / âheste / آهسته

 • Yavaş, ağır. (Farsça)
 • Yavaş, ağır.
 • Yavaş.
 • Yavaş, usul, ağır. (Farsça)

aheste-rev

 • Aheste âheste yürüyen, acelesiz, yavaş yavaş yürüyen. (Farsça)

ahestegi / ahestegî / âhestegî / آهستگى

 • Yavaşlık, acele etmemeklik. (Farsça)
 • Yavaşlık. (Farsça)

akbenek

 • Gözün saydam tabakasında bir yara veya çıbandan kalan ve görmeyi yavaş yavaş azaltan beyaz benek.

an-be-an

 • Gittikçe, yavaş yavaş, zaman ilerledikçe.

atim

 • Yavaş, sessiz, ağır.

bataet / batâet / بطائت

 • Tenbellik, yavaşlık. Ağırlık.
 • Ağırlık, yavaşlık. (Arapça)

bati / batî / بطى

 • Ağır hareketli. Ağır. Yavaştan.
 • Ağır, yavaş. (Arapça)

betaet / betâet / بطائت

 • Ağır olma, yavaşlık.
 • Ağırlık, yavaşlık. (Arapça)

bittedric

 • Yavaş yavaş.

cerrar

 • Cer yapan, para toplayan.
 • Yavaş yavaş giden asker alayı veya ordusu. Harp âletleri ile cihazlanmış ordu.
 • Desti satıcısı.
 • Ağır ağır giden.
 • Traktör.

ceste ceste

 • Bölüm bölüm, yavaş yavaş.

dahdaha

 • Yorulmak, yorultmak.
 • Yavaşlamak.
 • Muti etmek, emre itaat ettirmek.
 • Hor etmek.

damia

 • Yavaş olarak ve damla damla kan sızdıran yara.

delif

 • Yavaş yürümek.

dendene

 • Mırıltı, homurdanma. Ağır ağır, dudak kıpırtısıyla, yavaş yavaş söylenen söz. (Farsça)

derem

 • Baldır etli olduğundan dolayı topuğun görünmeyip belirsiz olması ve sâir kemiklerin etlilikten belirmeyip örtülmesi.
 • Ağızdan dişlerin dökülüp yerini et bürüyüp belirsiz olması.
 • Davarın yavaş yürüyüp adımlarını birbirine yakın atması.

dess

 • Yavaş yağan yağmur.
 • Acıtıcı derecede dövmek.
 • Def'etmek.

direng

 • Gecikme, yavaşlık, teenni, teahhur. (Farsça)
 • Dinlenme, karar, istirahat, aram. (Farsça)

enaet

 • Acele etmeyip teenni üzere olmak. Yavaş hareket.

fahl

 • Yavaşlık, hilm.

gafak

 • Yağmurun yavaş yavaş yağması.GAFER (Gufâr)Ğ : Kadının baldırında, alnında veya başka yerinde olan kıl.

hafz

 • Aşırı olmama hali.
 • Refah ve ferahlık. Huzur ve rahat.
 • Yavaş yavaş mülayim yürüyüş, itidal. Alçak.
 • Kelimenin son harfini esre, yâni "i" diye okumak.
 • Sözü boğaz içinden söylemek.

hayt-i esved

 • Siyah iplik, fecir zamanı yavaş yavaş silinen gecenin karanlığı.

hedcan

 • Yavaş yürüyüş.

hevade

 • Yavaşlık.
 • Yumuşaklık.
 • Kavmin içinde salah ve muvâfakata sebep olması mümkün olan kimse.

hevs

 • Bir şeyi vurarak kırmak.
 • İfsad etmek.
 • Dolaşmak.
 • Davarı yavaşça ileri sürmek.

hey'ua

 • Kusmak, kay.
 • Yavaşlık.

hilm-i himari / hilm-i himarî

 • İfrat derecede yavaşlık, yumuşak huyluluk.

hilmiyyet

 • Yumuşaklık, yavaşlık, yumuşak huyluluk.

iltizam

 • Kendine lâzım kılma. İcrasına cehdettiği şeyi kendi üzerine vâcib kılma. Mülâzemet etme. Gerekli bulma.
 • Tarafgirlik etme, birinin tarafını tutma.
 • Onyedinci y.y. dan itibâren devlete gelir getiren kaynaklar, yavaş yavaş belirli bedel karşılığında şahıslara verilmeğe başlandı.

inkilal

 • Yavaşça gülme, tebessüm etme.
 • Körlenme, kesmez hâle gelme.

irşaf

 • Suyu yavaş yavaş ve yudum yudum içme.

itfa'

 • Söndürme. Bastırma. Dindirme.
 • Bir borcu ödeyerek bitirme.
 • Fizikte: İntizamlı ve eşit zamanlarla sallanan bir hareketin yavaş yavaş azalarak sıfıra inmesi.

katuf

 • Tenbel.
 • Yavaş yürüyüşlü davar, yavaş olan hayvan.
 • Tembel; yürüyüşü ağır, yavaş olan hayvan.

kaud

 • Yavaş giden at.

kusur

 • Noksanlık. Eksiklik. Noksan ve âcizlik. İhmal. Tedbirsizlik.
 • Cem' olmalar.
 • Pahalanmak.
 • Eksilmek.
 • Şiddetli olan şeyin yavaşlayıp sâkin olması.
 • Bereketlenmek.
 • İmtina', âciz olmak.
 • Bir hesabın üstü. Artan kısım.
 • (Tekili: Kasr) Kası

leyyin

 • Yumuşak. Mülâyim. Hafif. Yavaş olan.

mazlumiyyet

 • Mazlumluk. Zulüm görmüşlük.
 • Sessizlik, yavaşlık.

mehel

 • (Çoğulu: Mühul-Emhâl) Yavaş yapmak.
 • Sonraya bırakmak, te'hir etmek.

mu'tedil

 • Yavaş ve mülâyim. Ne pek az, ne pek çok olan. Orta hâlli. İtidalli.

mu'tedilane

 • Orta hâllice. Ne çok hızlı, ne de çok yavaş olmadan.

muafir

 • Yavaş yürüyen kişi.

muhafete

 • Söyleme, yavaş okuma.

muhallim

 • Halim selim eden. Yavaş kılan. (Öfkeli birisini) yumuşatan.

mülayim

 • Yumuşak. Yavaş. Uygun. Yumuşak huylu.

müressil

 • Yavaş, güzel ve ihtiyatla okuyan.

mütederriç

 • Derece derece, yavaş yavaş.

mütemehhil

 • Yavaş yavaş, aşamalı şekilde.

müterahi

 • Yavaş hareket eden, ağır davranan.

müterennimin / müterennimîn

 • (Tekili: Müterennim) Güzel sesle yavaş yavaş şarkı söyliyenler.

necis

 • Yavaş hareketli insan veya hayvan.
 • Gizli olan şeyi halk içinde ifşa etmek.
 • Gizlenen sır, nişan.
 • Bir nevi yeşillik.

nerm nerm

 • Yavaş yavaş, âheste âheste. (Farsça)

pest

 • Alçak, aşağı. Hafif, yavaş ses. (Farsça)
 • Sesi galiz, kalın ve korkunç olan. (Farsça)
 • Alçak, yavaş.

pey-der-pey

 • Birbiri ardınca. Yavaş yavaş, azar azar. (Farsça)

rehamet

 • Sözün, sesin yavaş, ince ve tatlı olması.

reyde

 • (Çoğulu: Ruyud) Dağın sivri ve yumru tarafı.
 • Yavaş ve yumuşak esen rüzgâr.

rıfk

 • Yumuşaklık, yavaşlık, tatlılık, nezaket. (Zıddı: unf)

rud

 • Yavaş yürümek.

sefr

 • Arslan.
 • Deve ferci.
 • Eyer kuskunu.
 • Yavaş yürüyen deve.

sell

 • Yavaşça çekip sıyırma. Sıyrılma.
 • Çıkarma, çıkarılma. Çekme, çekilme.

şey'en feşey'en

 • Yavaş yavaş, azar azar.
 • Yavaş yavaş, ağır ağır.

şey'en şey'en

 • Yavaş yavaş, ağır ağır.

süfal

 • Yavaş giden deve. Geç yürüyüşlü deve.

sühulet / sühûlet

 • Kolaylık. Kolaylık vasıtası.
 • Yavaşlık. Nâzik muamele.
 • Elverişli. Kullanışlı.
 • Paraca kolaylık.
 • Kolaylık, kolaylık aracı, yavaşlık, nazik muamele, elverişli, kullanışlı, paraca kolaylık.

şuveyy

 • Yavaş.

tebtıe

 • (Bati. den) Yavaşlama, ağırlaşma.

tedric

 • Azar azar, derece derece ilerlemek. Birisini bir şeye yavaş yavaş vardırmak.
 • Sıkıştırmak suretiyle çok güçsüz hâle koymak.
 • Edb: İfadenin derece derece yükselmesi veya alçalması.

tedricen / tedrîcen / تدریجا

 • Yavaş yavaş, azar azar, derece derece.
 • Yavaş yavaş, azar azar, derece derece.
 • Gitgide, adım adım, yavaş yavaş. (Arapça)

tedrici / tedricî / tedrîcî / تدریجى

 • (Tedriciyye) Yavaş yavaş olan, derece derece yapılan.
 • Yavaş yavaş, azar azar, gittikçe. (Arapça)

teenni / teennî / تأنى

 • İlerisini düşünerek acele etmeden yavaş ve ihtiyatlı hareket etme.
 • Yavaşlama, duraksama. (Arapça)
 • Dikkat gösterme. (Arapça)

teenni-i hikmet

 • Hikmetin yavaş yavaş ve akıllıca gibi, en faydalı şekilde zuhuru.

tefehhüm

 • Farkına varmak. İdrâk eylemek.
 • Yavaş yavaş anlamak. Tekellüfle anlamak.

tefehhümat / tefehhümât

 • (Tekili: Tefehhüm) Farkına varmalar, yavaş yavaş anlamalar.

temahül

 • Mühlet verme. Yavaş ve ağır davranma.

temezzüz

 • Yavaş yavaş ve dinlenerek içmek.

tenezzül

 • (Çoğulu: Tenezzülât) İnme, düşme. Aşağılama.
 • Gönül alçaklığı. Karşısındakinin seviyesine göre tevâzu ile konuşmak.
 • Yavaş yavaş inmek. Mekânını yukarıdan aşağıya nakletmek.

terbiye

 • Kişiyi yavaş yavaş rûhen ve bedenen yetiştirmek, olgunlaştırmak.
 • Edeblendirme, cezâlarını verme.

terennüm

 • Güzel güzel anlatma.
 • Yavaş ve güzel sesle şarkı söyleme.
 • Ötmek. Musikîleşmek.
 • Güzel güzel anlatma, yavaş ve güzel sesle şarkı söylemek.

teressül

 • Acelesiz olmak, yavaş yavaş yapmak.
 • Harflerin mâhreclerine ve medlerine riâyet etme.

tertil

 • Muvafık ve yerli yerinde, güzel, uygun ve lâtif konuşmak.
 • Düşüne düşüne, yavaş yavaş, anlayarak okumak. Beyan eylemek ve âşikâr kılmak.
 • Kur'an-ı Kerim'i usul ve kaidesine göre, acele etmeksizin dura dura anlaya anlaya okumaktır. Kur'an-ı Kerim tertil üzere nâzil olmuştur.

vükub

 • Yavaş yürüme.

zemzem

 • Çok mübarek bir su.
 • Kâbe-i Mükerreme'nin yanındaki maruf kuyu.
 • Kelimenin lügat manası: Yavaş yavaş teganni ve terennüm eylemek, hafif ve yavaş yavaş türkü söylemek.
 • Çok bol.

zemzeme

 • Nağme, hoş ses. Uzun uzadıya gürleyerek seslenmek. Geniz ve boğaz ile ezgili ses çıkarmak. Yavaş yavaş geniz ve boğazdan ses çıkararak türkü veya şarkı söylemek.
 • Cemaat.

zeref

 • (Zerefân-Zerâfe-Zerif) (Çoğulu: Zevârif) Gözden yaş akmak.
 • Yavaş yürümek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın