LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yatak ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

arin

 • Arslanın yerleşip yataklandığı yer.
 • Ağaçlar.
 • Et.

atba'

 • (Tekili: Tıb') Akarsular, çaylar, dereler, kanallar, sel yatakları.

berhabe

 • Minder. Döşek, yatak.
 • Aynı döşek veya yatakda beraber yatılan kimse.

betain

 • Astarlar.
 • Yatak yüzleri.

bıranda

 • Alm. Savaş gemilerinde, askerlerin yattığı asılı yatak.

bister / بستر

 • Yatak, döşek. (Farsça)
 • Yatak. (Farsça)

camehab

 • Yatak. (Farsça)

cilvegah / cilvegâh / جلوه گاه

 • Görünme yeri. (Arapça - Farsça)
 • Cilvegâh olmak: Yatak teşkil etmek, yurt olmak. (Arapça - Farsça)

daci'

 • İşlerinde kısaltan.
 • Yatak arkadaşı.

disar

 • (Çoğulu: Düsür) Üste giyilen kaftan, elbise.
 • Yatak çarşafı.
 • Arapçada elbise demek olduğu hâlde Osmanlıcada yalnız Farsça kaidesi ile yapılan sıfat terkiblerinde ziyadelik, çokluk, bolluk mânasında kullanılmıştır.

düsür

 • (Tekili: Disar) Üste giyilen kaftanlar, elbiseler.
 • Yatak çarşafları.

enbub

 • Minder, döşek, yatak. Döşeme. (Farsça)

erham / erhâm

 • (Tekili: Rahim) Döl yatakları, rahimler.
 • Yakın hısımlar, akrabalar.
 • Döl yatakları, rahimler.

eşya

 • (Tekili: Şey) (Bu kelime, Türkçede müfret gibi kullanılır.) Ev döşemeye mahsus halı, dolap v.s.
 • Elbise, yatak, çamaşır gibi malzemeler.
 • Yük, yük eşyası.

firaş / firâş

 • Döşek. Yatak. Yere serilen şey. Minder. şilte.
 • Döşek, yatak, şilte, hasır, halı.

füruş

 • (Tekili: Firaş) Döşemeler. Yerlere serilen örtüler.
 • Yataklar.

habgah / hâbgâh / خوابگاه

 • Yatak odası. (Farsça)
 • Uyunacak yer. (Farsça)
 • Yatak odası. (Farsça)

habistan

 • Yatakhane, yatak odası. (Farsça)

hamak

 • İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ağyatak.

hulm

 • Geyiğin yataklandığı yer.

icam

 • (Tekili: Eceme) Arslan yatakları.
 • Çalılıklar, ağaçlıklar, meşelikler.

idare fitili

 • Eskiden geceleyin yatak odalarını aydınlatmak için zeytinyağı konmuş küçük bir tabağın içinde yakılan bir çeşit fitilin adıdır. Küçük petrol lâmbalarına da idâre denildiği için bunların fitillerine de bu ad verilir.

idare kandili

 • Yatak odalarını aydınlatmağa ve elde gezdirmeğe mahsus küçük, ışığı az lâmba.

ırzal

 • Bağcıların arslan korkusundan dolayı ağaçların üzerinde yaptıkları yatak.
 • Avcıların, yatağında topladıkları kuru ot.

istifraş

 • Yataklık yapma. Odalık alma. Yatağa alıp beraber yatma.
 • Haremi ile beraber yatma.

izafet-i maktu'

 • Kesik tamlama. Terkib-i izafet-i maktu'da denir. Esre'yi kaldırmağa da fekk-i izafet denir. Yani izafetin kaldırılması demektir. Meselâ: Câme-hâb : Yatak. Câme-i hâb : Uyku elbisesi. Ser-rişte : İp ucu, vesile, tutamak. Ser-i rişte : İpin ucu.

kellit

 • Sırtlanın yataklandığı inin ağzını kapattıkları taş.

kerevet

 • Tahtadan yapılan ve üzerine yatak veya minder konularak yatmağa ve oturmağa yarayan yüksekçe yer.

lühusa

 • Yeni doğurmuş kadın. Henüz yataktan kalkmamış kadın. Bu hâl 9 ilâ 40 gün kadar devam eder.

mecari / mecarî

 • (Tekili: Mecrâ) Mecralar. Su yolları. Su yatakları.

mefreş

 • Eskiden göç sırasında yatak ve şilte taşımada kullanılan meşinden veya çadır bezinden yapılmış harar.

mehd

 • Beşik, yatak, döşek.

meka

 • (Çoğulu: Emkâ) Tilki, tavşan ve bunlara benzer hayvanlar.
 • Canavarların inleri ve yatakları.

menam / menâm

 • Uyku. Uyku zamanı.
 • Rüya. Düş.
 • Uyunacak yer, yatak odası.
 • Uyunacak yer, yatak odası.
 • Uyku, düş, rüya.

mename

 • Yatak, döşek.

meşaim

 • (Tekili: Meşime) Dölyatakları, ana rahimleri.

miysere

 • (Çoğulu: Mevâsir) Eyer yastığı.
 • Eyer altına koydukları keçe.
 • Çul içine koyulan keçe.
 • Yatacak döşek, yatak.

mühüd

 • (Tekili: Mihâd) Döşekler, yataklar.

neccad

 • Yorgancı. Yatak, yastık, yorgan gibi şeyler yapan.

nemat

 • (Çoğulu: Enmut-Nimât) Usul, tarz.
 • Yol, tarik.
 • Örtü, ihram.
 • Topluluk, insan cemaati.
 • Döşek yüzü, yatak yüzü.

pister

 • Yatak, döşek. (Farsça)

şebistan / شبستان

 • Yatak odası. (Farsça)
 • Harem dairesi. (Farsça)
 • Gece ibadetine mahsus oda. (Farsça)
 • Yatak odası. (Farsça)
 • Harem dairesi. (Farsça)

serire

 • (Çoğulu: Serâir) Gizli şey, gizli sır. Gizli hal veya fikir.
 • Yatak.

temellül

 • (Millet. den) Bir milletin ferdi olma, milletlenme.
 • Bir dine bağlı olma.
 • (Melel ve Melâl. den) Hastalığın etkisiyle yatakta rahat yatamayıp, kımıldanıp durma.

temelmül

 • Yatak veya döşekte rahat olmama.

visab

 • Yatak, döşek.
 • Atlama, sıçrama.

zerabi / zerabî

 • (Tekili: Zürbiye) (Zirbiye) İftihar eden.
 • Geniş, enli döşek, yatak.