LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te YardimcilAr ifadesini içeren 16 kelime bulundu...

a'van

 • Yardımcılar. Etbâlar.

ahfad

 • Torunlar. Hafidler. Evlâd oğulları. Yardımcılar.

akıle / âkıle

 • Kâtilin, öldürme işindeki yardımcıları, bunlar yoksa öldürmede kendisine yardım eden kabîlesi (köylüleri, şehirlileri) ve akrabâsı.

avane / avâne

 • Yardımcılar.

avene / عَوَنَه

 • Yardımcılar.
 • Yardımcılar.
 • Yardımcılar.

cünd

 • Er, asker. Ordu.
 • Bir kimsenin yardımcıları.
 • Şehir.

ensar / ensâr / انصار

 • (Tekili: Nâsır) Yardımcılar. Müdâfiler.
 • Peygamberimiz Resul-ü Ekrem (A.S.M.) Mekke'den Medine'ye hicretinde Onun mücadelesine iştirak edip ona yardımcı, müdâfi, muhafız vaziyetini alan ve Cenâb-ı Hak'tan ve Hz. Peygamber'den (A.S.M.) yardım ve nusret dileyen Sahabe-i Kiram hazeratı.
 • Yardımcılar. Mekke'den Medîne'ye hicretten sonra, Resûlullah efendimize ve Mekke'den gelen müslümanlara yakın alâka gösterip, malları, mülkleri, bedenleri ve her şeyleri ile yardım eden Medîneli müslümanlar.
 • Yardımcılar, Medineli sahabeler.
 • Yardımcılar. (Arapça)

eşya' / eşyâ'

 • (Tekili: Şia) Bölükler, bölümler, kısımlar, neviler, fırkalar, tabakalar, cinsler, çeşitler. Cemaatler, cemiyetler, topluluklar.
 • Yardımcılar.

evşaz

 • Yardımcılar, tarafdarlar. Aşağılık ve ayak takımı olan kişiler.
 • Vücuttaki mafsallar, oynak yerler.

hafede

 • (Tekili: Hafid) Yardımcılar, hâdimler.

mevali / mevalî

 • Efendiler.
 • Azad edilmiş köleler.
 • Azad edenler.
 • Mevleviyyet pâyesine ulaşmış sarıklı âlimler.
 • Dost ve komşular.
 • Yardımcılar.

nasırin / nasırîn

 • (Tekili: Nâsır) Yardım edenler, yardımcılar.

nusara

 • (Tekili: Nasir) Yardımcılar.

nussar

 • (Tekili: Nâsır) Yardımcılar.

şia / şîa

 • Taraflılar, yardımcılar.
 • Hazreti Ali taraflıları, aleviler, şiiler.
 • Taraftar, yardımcılar. Hazret-i Ali'yi sevdiklerini söyleyip, diğer Eshâb-ı kirâmın (Peygamber efendimizin arkadaşlarının) kıymetini bilmeyen ve onları kötüleyen kimselerin mensûb olduğu bozuk fırka.

yaveran / yâverân

 • (Tekili: Yâver) Yâverler. Yardımcılar. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın