LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yaprak ifadesini içeren 79 kelime bulundu...

abel

 • (Çoğulu: Abâl) Yassı ve enli yaprak.

akkub

 • Devenin çok yediği yassı yapraklı bir dikenli ot.

aşı

 • Birşeyden alınıp diğer birşeye aktarılan madde.
 • Çeşitli tehlikeli hastalıkların önünü almak için aşılanan madde.
 • Yabani veya cinsi âdi bir ağaca, cinsine yakın diğer iyi bir ağaçtan vurulan kalem veya yaprak aşısı.

asife

 • Buğday ve arpa başağını örten yapraklar.

begonya

 • Etli ve güzel renkli yaprakları olan bir süs bitkisi. (Fransızca)

ber

 • Üzere, üzerine, yukarı mânasına (ve Arabçadaki "Alâ" yerine edat-ı isti'lâdır) (Farsça)
 • Göğüs, sine, bağır, sadır. (Farsça)
 • Fayda. (Farsça)
 • Hamil. (Farsça)
 • Hıfz. (Farsça)
 • Yan. (Farsça)
 • Taraf. (Farsça)
 • Nâkil. Götürücü. (Farsça)
 • Meyve. (Farsça)
 • Yaprak. Varak. (Farsça)
 • Meme. (Farsça)
 • Genç kadın. (Farsça)
 • E (Farsça)

berg / برگ

 • Yaprak. (Farsça)
 • Azık. (Farsça)
 • Azm, kasd. (Farsça)
 • Hazırlık. Mal, mülk. (Farsça)
 • İntizam-ı hal. (Farsça)
 • Serencam. (Farsça)
 • Yaprak. (Farsça)

berg-i sebz

 • Hediye.
 • Yeşil yaprak.

berg-riz

 • Yaprak döken. Sonbahar, güz. (Farsça)

berk

 • Yaprak. (Farsça)

çelenk

 • Eskiden kadınların süs için başlarına taktıkları mücevher veya madenlerden yapılmış sorguç. Halka şeklinde çiçek veya yapraklı dal demeti. (Cenazelere çelenk göndermek İslâm âdeti değildir, israftır.) (Farsça)

cüsale

 • Sonbaharda dökülen yapraklar.

deles

 • Karanlık.
 • Yaz sonunda yapraklanır bir ot.
 • Bir şeyi gizlemek.

dels

 • Karanlık, zulmet.
 • Bir şeyi saklamak, gizlemek.
 • Sonbaharda yapraklanan bir ot çeşiti.

derma'

 • Topuğu belli olmayan, şişman kadın.
 • Tavşan.
 • Kırmızı yapraklı bir acı ot.

duh

 • Çorak, otsuz ve çıplak arazi. (Farsça)
 • Tüysüz, çıplak yüz ve baş. Köse ve dazlak. (Farsça)
 • Yapraksız ve meyvasız ağaç. (Farsça)
 • Hasırotu. (Farsça)

emalic

 • (Tekili: Ümluc) Fidanlar, yapraklar, uzun yapraklı otlar.

evrak / evrâk / اَوْرَاقْ

 • Yapraklar.
 • (Tekili: Vakar) Sahifeler. Yapraklar.
 • Yapraklar, kağıtlar, belgeler.
 • Yapraklar.

feylekus

 • Fil kulağı dedikleri büyük yassı yapraklı ot.

foya

 • İtl. Gizli oyun, hile. Göz boyacılığı, sahtekârlık.
 • Elmasların yuvalarında yatağına konulan ince madeni yaprak.

galfak

 • Geniş, vâsi.
 • Yumuşak.
 • Su içinde yetişen yassı yapraklı bir ot.
 • Kurbağa yosunu.

gayna

 • Yaprakları çok olan yaş ağaç.

gazel

 • Tek kişinin özel bir ahenkle okuduğu manzume. (Aşk ve nefis gibi hislere ait olup, anlamı dine aykırı olursa ve kadın sesi ile câiz değildir.)
 • Edb: Klâsik şark şiirlerinin en çok kullanılan ve (5-15) beyitlik şekil.
 • Sonbaharda ağaç üzerinde kuruyan yapraklar.
 • Ceylân.<

gusa'

 • Sel köpüklerine karışmış çürük ağaç yaprakları tortusu, köpüğü.

haraşif

 • (Tekili: Harşef) Balık pulları. Pul pul olan şeyler.
 • Yaprakları balık puluna benzeyen bitkiler.

hardal

 • Çok küçük tohumları olan ve yaprakları yenen bir nebat ismi. Döğülerek macun haline getirilir ve sofrada iştah açmak için kullanılır.

hart

 • El ile ağacın yaprağını sağmak.
 • Ağaç kabuğu soymak, yaprak toplamak.
 • Nikâh.

hazandide

 • Güz mevsimini görmüş, yaprakları sararmış solmuş. (Farsça)

hedeb

 • Ensiz, uzun ve ince yaprak.
 • Servi yaprağı.

hemheme

 • Rüzgârın esmesi ile ağaç yapraklarından çıkan sesler.
 • Aslan bağırması.
 • Deve sesi.
 • Rüzgârın esmesi ile ağaç yapraklarından çıkan sesler.
 • Rüzgârın tesiriyle çıkan yaprak sesi.

hevheve

 • Ağacın yapraklarının rüzgâr esmesi ile çıkardığı sesler. (Farsça)
 • Yaprakların sesleri.

hevheve-i yaprak / هَوْهَوَۀِ يَاپْرَاقْ

 • Yaprakların rüzgarın esmesiyle çıkardığı ses.

hüddab

 • Ensiz, ince, uzun yaprak.

hudud

 • (Tekili: Hadd) Yanaklar.
 • Cemâatler.
 • Yeri kazmalar. Yeri yarık etmeler.
 • Çiçek yaprakları.

ıhdılal

 • Yaş olmak, ıslanmak.
 • Ağacın budak ve yapraklarının çok olması.

inhişaş-ı evrak

 • Yaprakların hışırtısı.

insaf

 • Yaprak yaprak olma, lime lime olup dağılma.

iras

 • (Ağaç) yapraklanma.
 • Yosun olma.

irbaş

 • Ağacın yeşillenip yapraklanması.

ısfirar-ı evrak

 • Yaprakların sararması.

ıtr

 • Hoş ve güzel koku. Güzel kokulu şey.
 • Yaprakları güzel kokulu bir bitki.

kaide

 • Esas, temel.
 • Usul, nizam, kural.
 • Taban.
 • Ayaklık.
 • Yaprakların köke birleştiği yer.

karmele

 • Yapraksız küçük ağaç.

katmer

 • t. Bir şeyin kat kat olması.
 • Çok yapraklı oluşu. (Gülün, çiçeğin, böreğin, elbisenin kat kat olduğu gibi.)

kitab-ı avrupa sahaifi / kitab-ı avrupa sahâifi

 • Avrupa kitabının sayfaları; Avrupa tarihinin yaprakları.

kunabe

 • Toplu yapraklar (Buğdayın başı onun içinde olur.)

lacin

 • Ağaçtan dökülen yaprak.
 • Ağaçtan yaprak indirme.

lecin

 • Ağaçtan yaprak dökmek.

lifafe

 • (Çoğulu: Lefâif) Sargı.
 • Kefen. Ölünün sarıldığı bez katlarının herbiri.
 • Bazı çiçeklerin etrafını çeviren değişik yapraklar.

lüffah

 • Kokulu geniş yapraklı bir ot.

merek

 • Köy evlerinin yanında ot, saman ve yaprak gibi şeylerin ve umumiyetle hayvan yiyeceklerinin muhafazasına mahsus kârgir veya kerpiçten yapılmış bina. Samanlık.

mıhbat

 • Davar için ağaçtan yaprak dökmekte kullanılan sopa.

mihver-i nebat

 • Kök, gövde ve yaprakların tamamı.

müteverrık

 • Yapraklı. Yapraklanan.

nacir

 • Ağaçlarda yaprak saplarının dibindeki filiz.

nahil

 • Hurma ağaçları, hurmalık.
 • Hurma ağacı.
 • Balmumundan yapılan ağaç, yapraklı dal ve yemiş taklidi işlere denir ki, sathı altın ve gümüş yapraklarla süslenerek, eskiden gelin giderken önünde alayla götürülür ve gelin odalarına süs olarak konurdu.

nefaz

 • Ağaçtan kendi düşen yemiş ve yaprak.

nergis

 • (Nerges - Nercis) İri papatya biçiminde ortası yeşil veya sarı, yaprakları gri ve sarı bir çiçek. Suyu, uyuşturucudur. Mahmur bakışı andırır.

pervaze

 • Kır gezisi için hazırlanan yemek. (Farsça)
 • Altun ve gümüş yaprakların kırıntısı. (Farsça)

sad-berk

 • Yüz yaprak.

sadberk

 • Yüz yapraklı, katmerli.

şiraze

 • Kitap ciltlerinin iki ucuna konulan ve yaprakları muntazam tutan, ibrişimden örülmüş ince şerit. (Farsça)
 • Pehlivan kispetinin paçası. (Farsça)
 • Mc: Düzen, nizam, esas. (Farsça)

tabaka

 • Kat. Katmer.
 • Sınıf, topluluk.
 • Sigara paketi.
 • Bir veya iki yapraklı kâğıt.

tasaffuh

 • Yaprak yaprak olma.
 • Levha biçiminde olma, levha hâline konulma.

tasfih

 • (Safh. dan) (Çoğulu: Tasfihât) Alkışlama, el çırpma.
 • Yaprak yapma.
 • Tağyir etme, değiştirme.

tefarik

 • Büyük yapraklı ve beyaz çiçekli bir bitki; bir koku ismi.

teverruk

 • (Çoğulu: Teverrukat) (Varak. dan) Yapraklanma.

tevrik

 • Ağacın yapraklanması.

ümluc

 • Yaprak.
 • Selvi yaprağına benzer uzun, karışık bir ot.

uşere

 • (Çoğulu: Uşur-Uşerat) Sütleğen cinsinden dikenli, yassı yapraklı ağaç.

varak / ورق

 • Yaprak.
 • Yaprak. (Arapça)
 • Kağıt. (Arapça)
 • Plaka. (Arapça)

varak-pare / varak-pâre

 • Yaprak parçası, kağıt parçası.

varak-pare-i fazılane / varak-pâre-i fâzılâne

 • Sizin çok değerli yaprak parçanız, kağıt parçanız.

varaka / ورقه

 • Yaprak, kâğıt parçası.
 • Tek yaprak hâlindeki kâğıt.
 • Nebât yaprağı. Maden yaprağı. Kitap yaprağı.
 • Hasis kimse.
 • Peygamberimize (A.S.M.) ilk vahyin geldiği sırada Hz. Hatice vâlidemizin (R.A.) hâdiseyi kendisine bildirdiği ve o zamanın meşhur bir âlimi olan Varaka İbn-i Nevfel'in adı.
 • Belge. (Arapça)
 • Bir yaprak. (Arapça)

varaki / varakî

 • Yaprakla ilgili.
 • Yaprak biçiminde.

varakpare

 • Kâğıt parçası. (Farsça)
 • Küçük yaprak. Yaprak parçası. (Farsça)
 • Ehemmiyetsiz yazı, tezkere. (Farsça)

vehf

 • Bitkinin yapraklanması. Uzama. Çoğalma, artma.

verik / verîk

 • Gür sakallı adam.
 • Sık yapraklı ağaç.

vırak

 • (Tekili: Varak) Yapraklar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın