LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yanmak ifadesini içeren 44 kelime bulundu...

asyar

 • Dayanmak.
 • Sürçmek.

aşyere

 • Dayanmak. Sürçmek.

feza'

 • Korku. Havf.
 • Sığınma, dehalet.
 • Uykuda şiddetli korku ile uyanmak.

hamata

 • Katılık.
 • Yanmak.
 • Boğaz ağrısı.
 • Darı samanı.
 • Kalbin ortası.

hark

 • Yakmak. Yanmak. Yangın.

hatır-ı rahmani / hâtır-ı rahmânî

 • Gafletten uyanmak, kötü yoldan doğru yola kavuşmaya dâir Allahü teâlâ tarafından kalbe gelen düşünce. Buna hak hâtır (doğru düşünce) denir.

hebb

 • Uykudan uyanmak.
 • Gâib olmak.

hurka

 • Yanmak.
 • Hararet.
 • Yanık çıban.

i'timad

 • (İtimad) Güvenerek bağlanmak. Emniyet etmek. Bir şeye kalben güvenip dayanmak.

ibtina / ibtinâ / ابتنا

 • Bina etme. (Arapça)
 • Dayanma. (Arapça)
 • Bina edilme. (Arapça)
 • İbtinâ etmek: (Arapça)
 • Kurmak. (Arapça)
 • Dayanmak. (Arapça)

ihtirak

 • Yanmak, tutuşmak, yanıp kül olmak.
 • Koz: Bir gezegenin güneşe yaklaşması.

iktiham

 • Hücum ve istilâ eylemek.
 • Dayanmak. Tahammül etmek. Katlanmak. Güçlükleri yenmek.
 • Mülâhazasız bir işe başlamak.
 • Bir şeyi hakir addetmek.

iltihab

 • Alevlenmek. Yanmak.
 • Tıb: Bir uzuvda olan hararet, yanma. Cerahat toplanıp yaranın hararetlenmesi.

isnad

 • Bir söz veya haberi birisine nisbet etmek.
 • Peygamberimiz'in (A.S.M.) sözlerini sırası ile kimlerden nakledildiğini bildirmek.
 • Bir nesneye, bir şeye dayanmak.
 • Birisi için, bir şeyi yaptı demek. İftira etmek.

istikaz

 • Uykudan uyanmak.

istinad / istinâd / استناد

 • Dayanma. (Arapça)
 • Güvenme. (Arapça)
 • İstinâd etmek: Dayanmak. (Arapça)

istinad etmek

 • Dayanmak.

istizhar

 • Dayanmak. Güvenmek. Arka vermek.
 • Yardım istemek. Zahîr istemek.
 • Ezberlemek.
 • Aşikâr etmek.

itimad etmek

 • Güvenmek, dayanmak.

itimad-ı nefis

 • Nefsine güvenmek, nefsine dayanmak.

ittika / ittikâ / اتكا

 • Dayanma, yaslanma. (Arapça)
 • İttikâ etmek: Dayanmak, yaslanmak. (Arapça)

ittika' / ittikâ'

 • Dayanmak. Yaslanmak.
 • Oturmak.

labişartın

 • (Lâ bişartın) Kayıtsız şartsız. Bir şarta dayanmaksızın.

muhterik

 • Muhterik olmak: Yanmak.

mukavemet

 • Karşı durmak, dayanmak. Karşı koymak. Muhalefetle kıyam etmek.

mukavemet etmek

 • Dayanmak, karşı koymak.

nebh

 • Bir şeyi tenbih etmek, unuttuğunu hatırlatmak.
 • Ansızın bulunan. Yitik.
 • Ansızın yitirmek.
 • Uykudan uyanmak.
 • Şerefli olmak.
 • Meşhur olmak, ün salmak.

ramazan

 • Hicrî ayların dokuzuncusu, üç ayların sonuncusu ve farz olan orucun tutulduğu ay. Ramazan yanmak demektir, çünkü bu ayda oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar, yok olur.

rasihane / rasihâne

 • Sağlamca, sağlam delil ve bürhana dayanmak suretiyle. (Farsça)

sebat

 • Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak.
 • Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah'a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak.
 • Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek.

şeyt

 • Helâk olmak, mahvolmak.
 • Yanmak.
 • Kaynamak.

sünud

 • Dayanmak, güvenmek, itimad.

suz

 • (Suhten: Yanmak mastarından) "Yakan, yakıcı, yanmak, tutuşmak" mânâlarına gelerek mürekkeb kelimeler yapar. (Farsça)

tahammül / تحمل

 • Dayanma, katlanma. (Arapça)
 • Tahammül etmek: Dayanmak, katlanmak. (Arapça)

tahammül etmek

 • Dayanmak, katlanmak.

tasalli

 • Ateşte yanmak.

tekye

 • Zikir veya ders için toplanılan yer. (Farsça)
 • Dervişlerin meskeni ve mâbedi. (Farsça)
 • Yaslanılacak, dayanılacak şey. (Farsça)
 • İtimâd etmek, dayanmak. (Farsça)

tenebbüh

 • Uyanmak. Kendine gelmek. Aklını başına getirmek.

tevekkü'

 • Dayanmak.

tezelluk

 • Dayanmak.

tükye

 • Dayanmak, itimad etmek.

vakad

 • (Ateş) yanmak ve tutuşmak.

vehc

 • Alevli olmak. Alev ile yanmak. Parlamak.

zerir

 • Yanmak.
 • Parlamak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın