LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yan kelimesini içeren 174 kelime bulundu...

a'ni / a'nî / اعنى

 • Yani ben demek istiyorum ki (manasında).
 • Yani. (Arapça)

ahufizar / âhufizâr

 • Yanıp yakınma.

akis / عكس / عَكِسْ

 • Yansıma.
 • Yansıma, yankı.
 • Yansıma, aksetme, akis. (Arapça)
 • Yansıma.

aks / عكس

 • Yansıma.
 • Yankı, yansıma, tersi.
 • Yansıma, akis. (Arapça)
 • Aksetmek: Yansımak, vurmak. (Arapça)

aks-i misali / aks-i misalî

 • Yansıma; (aynada yansıyan) görüntü.

aks-i sada / aks-i sadâ / عَكْسِ صَدَا

 • Yankı.

aks-i seda / aks-i sedâ / عكس صدا

 • Yankı.

akseden

 • Yansıyan.

aksedilme

 • Yansıtılma.

aksi / aksî

 • Yansıyan, akseden.

aksisada

 • Yankı.

andezit

 • Yanardağ lâvlarının soğumuş kalıntısı.

ayine-i tecelli / âyine-i tecellî

 • Yansıma aynası.

bürkan

 • Yanardağ, volkan, lavlar saçan dağ.

canib

 • Yan, yön. Cihet, taraf. Yüksek taraf. (Farsça)

cenbi / cenbî

 • Yan tarafa âit.

cerenfeş

 • Yanları etli ve büyük olan kişi.

cevaben / cevâben / جوابا

 • Yanıt olarak. (Arapça)

cevanib / cevânib / جوانب

 • Yanlar, taraflar.
 • Yanlar, yönler. (Arapça)

cihat / cihât

 • Yanlar, yönler.

cilve

 • Yansıma, görüntü.

cilve-i akis

 • Yansımanın görüntüsü.

cürfüş

 • Yanları etli olan şişman kimse.

dac'

 • Yan tarafını yere koyup yatmak.

daffe

 • Yan, taraf.

dağdar / dâğdâr

 • Yanık, yaralı.

dagit

 • Yanında bir kuyu daha olduğundan suyu çekilip kokan kuyu.

dayet

 • Yan, taraf, cenb.

derecat-ı tecelli / derecât-ı tecellî

 • Yansıma dereceleri.

dil-i suzan

 • Yanık, ateşli gönül.

etraf / etrâf

 • Yanlar, taraflar.

feletat / feletât

 • Yanlışlar, yanılmalar, sürçmeler, tutarsızlıklar.

fer'i / fer'î / فرعى

 • Yan dal, tâli, ikincil. (Arapça)

feyz-i tecelli / feyz-i tecellî

 • Yansımadan doğan feyz, bereket.

fikr-i batıl / fikr-i bâtıl

 • Yanlış fikir, sapık düşünce.

füru' / fürû' / فروع

 • Yan dallar, şubeler. (Arapça)

galat / غلط

 • Yanlış, yanılma.
 • Yanlış.
 • Yanlış. (Arapça)

galat-ı meşhur

 • Yanlış olduğu hâlde herkes tarafından kullanılan kelime veya terkib.

galatat / galatât

 • Yanlışlar.

galatsız

 • Yanlışsız, hatasız.

goncaruhsar / goncaruhsâr / غنجه رخسار

 • Yanağı goncaya benzeyen. (Farsça)

habt / خبط

 • Yanlış hareket. (Arapça)

habtühata / خبط و خطا

 • Yanlış yapma. (Arapça)

hadd / خد

 • Yanak. (Arapça)

hakk-i sehv

 • Yanlışı kazıma.

halt

 • Yanlışlık, karıştırma.

halt etme

 • Yanlışı doğruya karıştırma.

hamit

 • Yanmış ve pörsümüş süt.

harik / harîk / حریق

 • Yangın, ateş.
 • Yangın. (Arapça)

hata / hatâ

 • Yanlışlık, suç, günah.
 • Yanlış, yanlışlık.

hataen / hatâen / خطاء

 • Yanlışlıkla. (Arapça)

hataiyyat

 • Yanlışlıklar, yanlışlar.

hatakar / hatakâr

 • Yanlışlık yapan, hatâ eden, yanılan. (Farsça)

hataya / hatâyâ / خطایا

 • Yanlışlar, hatalar. (Arapça)

helyostat

 • Yansıyan güneş ışınlarını, belli bir doğrultuya yöneltmeğe ve bu doğrultuda tutmaya yarayan bir ayna ile bir ayar sisteminden meydana gelen tertibat.

hercai / hercâî

 • Yanar döner, gelgeç.

hırkat

 • Yanma.

iclinbab

 • Yan yatmak.

içtihad-ı hata / içtihad-ı hatâ

 • Yanlış ve hatâlı hüküm çıkarma.

ıdtıca'

 • Yan yatmak.

iğfal / iğfâl

 • Yanıltma ve aldatma.

igfaliyyat

 • Yanıltıp aldatmak için söylenen sözler.

iğlat / iğlât / اغلاط

 • Yanıltma. (Arapça)

ihtirak / احتراق

 • Yanma. (Arapça)

ilhaz

 • Yan bakışla bakma.

iltihab / iltihâb

 • Yanma, kızışma.

in'ikas / in'ikâs / اهعكاس / اِنْعِكَاسْ

 • Yansıma, aksetme.
 • Yanıyma. (Arapça)
 • Yansıma.

in'ikas etmek / in'ikâs etmek

 • Yansımak.

in'ikasat / in'ikâsât

 • Yansımalar, aksetmeler.

ind

 • Yanı, katı.
 • Yan, kat.

indi / indî

 • Yanlı, taraflı; objektif olmayan.

indimiz

 • Yanımız.

indimizde

 • Yanımızda.

inikas / inîkas

 • Yansıma.

ıntıfa-yı harik

 • Yangının sönmesi.

iştial / iştiâl / اِشْتِعَالْ

 • Yanma.

istihale-i in'ikasiye / istihâle-i in'ikâsiye

 • Yansımanın başkalaşması, farklı bir keyfiyet alması.

itfa-yi harik

 • Yangının söndürülmesi.

itfaiyye / itfâiyye / اطفائيه

 • Yangın söndürme birliği, teşkilâtı.
 • Yangın söndürme teşkilatı. (Arapça)

ittisak

 • Yan yana dizilme, sıralanma.

izar / izâr / عذار

 • Yanak. İnsanın yüzündeki yanak kısmı.
 • Yanak. (Arapça)

kahkaha

 • Yanındakiler işitecek kadar gülmek.

karin / karîn

 • Yan yana, yakın.

kecfehm

 • Yanlış anlıyan. (Farsça)

kele

 • Yanak. (Farsça)

kıbel

 • Yan, taraf, yön, cihet, cânib.

kisebür

 • Yankesici, hırsız. (Farsça)

kıyas-ı faside / kıyas-ı fâside

 • Yanlış, bozuk, geçersiz kıyas.

kütle-i nariye / kütle-i nâriye

 • Yanan ve ışık veren gök cismi.

lav / lâv

 • Yanardağların ve volkanların ağızlarından püskürüp soğuyunca donan madde. (Fransızca)
 • Yanardağların ve volkanların ağızlarından püsküren sıvı ateş.

leh / له

 • Yan, yana, yararına. (Arapça)

maal-farık

 • Yanlış olarak. Farklı olarak. Farklı olmakla beraber.

mağlata / مَغْلَطَه

 • Yanıltıcı saçma kıyâs.

mağlata ve safsataya düşürme

 • Yanlış ve saçmalığa sürükleme.

mahruk / محروق

 • Yanan. Yanmış.
 • Yanık, yanmış. (Arapça)

maiyetine

 • Yanına, beraberine.

maiyyet

 • Yanındakiler.

makes / mâkes / معكس

 • Yansıma yeri.
 • Yansıma yeri, ayna.
 • Yansıma yeri. (Arapça)
 • Makes bulmak: Yansımak, yansıyacak yer bulmak. (Arapça)
 • Makes olmak: Yansıtmak, yansıma yeri olmak. (Arapça)

mazfuf

 • Yanında olan şeyleri tamamen tükenmiş olan kimse.

mazhar

 • Yansıma ve görünme yeri; sahip olma, erişme.

mugalata / mugâlata / مغالطه

 • Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme, demogoji.
 • Yanıltıcı için söz söyleme.
 • Yanıltmaca. (Arapça)

muhaş

 • Yanmış nesne.

muhterik / مُحْتَرِقْ

 • Yanıp tutuşan.
 • Yanan.
 • Yanan, yanmış.

mukarenet

 • Yan yana olma.

mün'akis / منعكس

 • Yansıtan. (Arapça)

münakis / münâkis

 • Yansıyan.

musahhaf

 • Yanlışlıkla değiştirilmiş.

musahhih / مُصَحِّحْ

 • Yanlışları düzelten.

mütbi'

 • Yanında danası olan sığır.

müteannit

 • Yanlış arayan. Başkalarının yanlışını bulmak için uğraşan.

müteannitane / müteannitâne

 • Yanlış arayana, yanlışlıklar çıkarmaya uğraşana yakışır surette. (Farsça)

mütegallit

 • Yanlışa düşen, yanılan, tegallüt eden.

müteremmid

 • Yanıp kül olmuş.

muztaci'

 • Yan tarafına uzanan, yan üstü yatan.

muztacian

 • Yan üstü yatarak, yan tarafına uzanarak.

nakka'

 • Yanında olmayan şey için mübalağa yapan kimse.

nebta

 • Yanları beyaz olan dişi koyun.

nezdinde

 • Yanında.

nezdine

 • Yanına.

nisbet-i in'ikas / nisbet-i in'ikâs

 • Yansıma oranı.

nuf

 • Yankı. Aks-i sadâ. (Farsça)

nur-u timsal / nur-u timsâl

 • Yansımanın nuru, aydınlığı.

piramun

 • Yan, etraf, çevre. (Farsça)

ruh / رخ

 • Yanak, yüz. (Farsça)

ruhsar

 • Yanak. Çehre. Yüz.

sakati / sakatî

 • Yanlışları çok olan muharrir veya şâir.

secde-i sehv

 • Yanılma secdesi; namazda bir farzın veya vâcibin, vaktinden önce veya sonra yapılması yâhut vâcibin terkinde yapılması lâzım gelen secde.

sehivsiz

 • Yanılmadan, şaşırmadan.

sehv / سهو

 • Yanlış, hata.
 • Yanılma.
 • Yanılma, hata, yanlış.
 • Yanılgı. (Arapça)

sehv secdesi

 • Yanılma secdesi; namazda bir farzın veya vâcibin, vaktinden önce veya sonra yapılması yâhut vâcibin terkinde yapılması lâzım gelen secde.

sehv-i kalem

 • Yanlış yazılış, kalem yanlışı.

sehven / سهوا

 • Yanlışlıkla, yanılmak suretiyle.
 • Yanlışlıkla, yanılarak.
 • Yanlışlıkla.
 • Yanlışlıkla. (Arapça)

selim akıl / selîm akıl

 • Yanılmayan, pişman olacak bir işi yapmayan ve peygamberlere, âlim ve evliyâlara mahsus, ileriyi gören akıl.

sıhhatli

 • Yanlışsız ve eksiksiz.

şiyat

 • Yanmış yün ve pamuk kokusu.

su-i hareket / sû-i hareket

 • Yanlış hareket.

su-i tedbir

 • Yanlış tedbir. Kötü yol. Tam düşünüşle, akıllıca hareket etmeyiş.

su-i tefehhüm / sû-i tefehhüm

 • Yanlış anlama.
 • Yanlış anlama.

su-i tefsir / sû-i tefsir

 • Yanlış ve hatalı yorum, kötüye yorumlama.

su-i telakki / sû-i telâkki

 • Yanlış anlayış, yanlış düşünce.

suhte / sûhte / سوخته

 • Yanık. (Farsça)

sünnetullah

 • Yanlış olarak "tabiat kanunları" denilen ilâhî kanunlar.

suret-i misaliye

 • Yansıyan görüntü.

suz

 • Yanma, tutuşma. Ateş. Sıcaklık. (Farsça)

suzi / suzî

 • Yanma ile, tutuşma ile ilgili. (Farsça)

suziş / sûziş / سوزش

 • Yanma, yangı. (Farsça)

tağlit / tağlît / تغليط

 • Yanıltma, bulandırma.
 • Yanıltma.
 • Yanıltma. (Arapça)

tamam-ı aks

 • Yansımanın tamamı.

taraf

 • Yan, yön.

tarafdar / tarafdâr / طرفدار

 • Yandaş. (Arapça - Farsça)

tarafdaran / tarafdârân / طرفداران

 • Yandaşlar, taraftarlar. (Arapça - Farsça)

tarafdari / tarafdârî / طرفداری

 • Yandaşlık. (Arapça - Farsça)

tarafgir / tarafgîr / طرفگير

 • Yan tutan, yandaş. (Arapça)
 • Tarafgîrlik etmek: Yan tutmak, taraf tutmak. (Arapça)

tarrar / tarrâr / طرار

 • Yankesici.
 • Yankesici.
 • Yankesici, hilekâr.
 • Yankesici. (Arapça)

tashif

 • Yanlış yazma, hem anlamı, hem de kelimeyi değiştirme. Yanılıp yanlış kelime yazma.

tecella / tecellâ

 • Yansıma, görünme.

tecelli eden / tecellî eden

 • Yansıyan.

tecelli etme / tecellî etme

 • Yansıma.

tecelli-i aks / tecellî-i aks

 • Yansımanın görüntüsü.

tecelligah / tecellîgâh

 • Yansıma ve görünme yeri.

telehhüf / تلهف

 • Yanıp yakılma. (Arapça)

televvün / تلون

 • Yanardönerlik. (Arapça)

temessül

 • Yansıma, görünme.

temessülat / temessülât

 • Yansımalar.

teremmüd

 • Yanıp kül olmak.

timsal-i aks

 • Yansımanın görüntüsü.

tuf

 • Yankı. Akseden ses. Aks-i sada. (Farsça)

veçh-i in'ikas / veçh-i in'ikâs

 • Yansıma yönü, akseden tarafı.

veche

 • Yan, taraf, yüz.
 • Yan, taraf. Yüz.

volkan

 • Yanardağ. (Fransızca)

vücud-u misali / vücud-u misâlî

 • Yansımaya dayalı varlık.

vüruk

 • Yan yatma.

zat-ül cenb / zât-ül cenb

 • Yan zarı iltihab. Akciğer zarı iltihabı.

zıll-i tecelli / zıll-i tecellî

 • Yansımanın gölgesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın