LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yalvarma ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

ce'r

 • Tazarru etmek, yalvarmak.
 • Çağırmak.

dua / duâ

 • Allah'a (C.C.) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru.
 • Salât, namaz.
 • Cenab-ı Hak'tan hayır ve rahmet dilemek. Allah'ın rızâsını, hidayet ve istikamete muvaffakiyyeti dilemek, yalvarmak.
 • Peygamber'e (A.S.M.) salavat getirmek.
 • Birisini çağırmak.
 • Birisini
 • Allah'a yalvarma.
 • İsteme, yalvarma. Bir kimsenin kendisi veya başkası hakkında bir dileğine bir arzusuna kavuşması için Allahü teâlâya yalvarması.
 • Allaha yalvarma, yakarış, isteme, dileme.

evvah

 • Kusurunu bilerek, ah, vâh ederek yalvarmak.
 • Çok âh edip duâ eden.
 • Merhametli. Sağlam imanlı. Yakin ilim sahibi. Dinde çok âlim olan. Hz. İbrahim Aleyhisselâmın bir vasfı.

feryadüfizar / feryâdüfîzar

 • Yüksek sesle yardım isteme ve yalvarma.

hann

 • Yalvarmak.
 • İnlemek.
 • Esirgemek.

ibramat

 • (Tekili: İbram) Yalvarmalar, ısrar etmeler, rica etmeler, zorlamalar.

ıknat

 • Allah'a dua etme. Aczini ve fakrını anlayarak Allah'a yalvarma.
 • Namazda kıyamı uzatma.
 • İnkisar etmek.

iltida'

 • Yalvarma.

istianat

 • (Tekili: İstiane) İstianeler, yalvarmalar.

istigase / istigâse

 • Şefâat dileme, yardım isteme; Allahü teâlâdan bir isteğin, dileğin yerine gelmesi için, Peygamberleri ve evliyâyı, sevdiği kullarını vesîle ederek (araya koyarak) isteme, yalvarma, duâ etme.

istiğfar

 • (Gufran. dan) Afv dilemek. Cenab-ı Hak'tan kusurlarının affedilmesini, günahlarının bağışlanmasını dilemek. Tevbe etmek. Yalvarmak. " Estağfirullâh" demek.

istirca

 • (Recâ. dan) Yalvarma, dileme, rica etme.

istirham

 • Merhamet istemek. Yalvarmak.
 • İzin istemek. Rica etmek.

istirhamat

 • (Tekili: İstirhâm) İstirhâm etmeler, yalvarmalar, ricâ etmeler.

istiska / istiskâ

 • Kıtlık, kuraklık vaktinde, sahrâya çıkıp, yağmur yağdırması için Allahü teâlâya yalvarmak, duâ etmek. Yağmur duâsı.

labe / lâbe / لابه

 • Yalvarma, yaltaklanma, dalkavukluk etme. Acz gösterme. (Farsça)
 • Bu yolda söylenen söz. (Farsça)
 • Yalvarma. (Farsça)

lisan-ı tazarru / lisân-ı tazarru

 • Yalvarma ve yakarış dili.

münacat / münâcat / münâcât

 • Allah'a yalvarmak. Duâ. Allah'tan necat için dua.
 • Yalvarmak için yazılan duâ veya manzume.
 • Sürurlaşmak, neşelenmek.
 • Dua etme, yalvarma.
 • Divan edebiyatında Allah'a dua için yazılan manzume çeşidi.
 • Dua, kurtuluş için Allaha yalvarma.
 • Allahü teâlâya duâ etmek, yalvarmak.

münacat-ı rahman

 • Rahman'a yalvarmak. Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulunmak.

naz

 • Bir şeyi beğenmeyiş, şımarıklık. (Farsça)
 • Beğendirmek maksadiyle kendini ağır satmak. (Farsça)
 • Celb-i muhabbet için edilen nezâket, letâfet ve zarafet. (Farsça)
 • Yalvarma, rica. (Farsça)

neec

 • Yel esmek, rüzgâr esmek.
 • Yalvarmak, tazarru etmek.

niyaz / niyâz / نياز / نِيَازْ

 • Yalvarma, yakarma. Dua. (Farsça)
 • Rağbet ve istek. (Farsça)
 • Hâcet, ihtiyaç. (Farsça)
 • Yalvarma, yakarma, dua.
 • Rağbet ve istek.
 • Hacet, ihtiyaç, gereksinme.
 • Yalvarma, yakarma, dua.
 • Yalvarma, yakarma, dilekte bulunma, isteme.
 • Yalvarma, yakarış.
 • Yalvarma. (Farsça)
 • Dua. (Farsça)
 • Niyâz etmek: (Farsça)
 • Yalvarmak. (Farsça)
 • Rica etmek. (Farsça)
 • Yalvarma.

reca

 • Emel, ümit, yalvarmak.
 • Cânib, taraf.
 • İstek, arzu, dilek.

recai

 • Ricacı. Ricayla ilgili. Dua ve yalvarmağa, ümide dair.

rica

 • Yalvarmak, niyaz eylemek.
 • Canib. Taraf.

şefa'at-ı kübra / şefâ'at-ı kübrâ

 • Kıyâmette, o günün dayanılmaz dehşeti ve şiddetli sıkıntıları sebebiyle, insanların mürâcaatları üzerine Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem), onların muhâkeme ve hesâblarının bir an evvel görülmesi için Allahü teâlâya yalvarması ve bu dileğinin kabûl olması. O gün herkes kendi başını

tabasbus

 • Yaltaklanma, alçakça yalvarma.

tabasbusat / tabasbusât

 • (Tekili: Tabasbus) Tabasbuslar, alçakça yalvarmalar, yaltaklanmalar.

tavassut

 • Araya girme, aracılık etme; bir peygamberi veya bir evliyâyı vâsıta kılarak, araya koyarak, bir isteğin yerine gelmesi için Allahü teâlâya yalvarma.

tazarru / tazarrû

 • Yalvarmak, yakarış.

tazarru' / تَضَرُّعْ

 • Kendini alçaltarak, aşağı görerek, Allahü teâlâya yalvarma.
 • Tövbe etmek.
 • Bir şeye gizlice yaklaşmak.
 • Kendi kusurlarını bilip kibirden vaz geçip tevâzu ile yalvarmak.
 • Bir şeye gizlice yakarma.
 • Kendi kusurlarını bilip kibirden vazgeçip tevazu ile yalvarmak, ağlayıp, sızlamak.
 • Yalvarma.

tazarruat / tazarrûât

 • Yalvarmalar.

teellüh

 • Kulluk ve ibadet etmek.
 • Tazarru' etmek, yalvarmak.

terecci

 • (Recâ. dan) Rica etme, yalvarma.
 • Ümidetme, umma.

teşeffü'

 • Bir isteğin, dileğin yerine gelmesi için, peygamberleri veya evliyâyı vesîle ederek (araya koyarak), onların hatırı için diyerek Allahü teâlâya yalvarma, duâ etme, isteme.

teveccüh

 • Yönelme.
 • Peygamberleri aleyhimüsselâm veya evliyâyı vesîle (vâsıta) yaparak, onların hâtırı için istenilen bir şeye kavuşturması için Allahü teâlâya yalvarmak. Buna, istigâse, tevessül ve teşeffü' de denir.
 • Tasavvuf yolunda ilerleme, yükselme sebeblerinden en önemli olanı. Bir velîni

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın