LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yakmak ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

ateş-zen

 • Ateş yakmak için kullanılan alet, çakmak. (Farsça)

da'daa

 • Yakmak. Yıkmak.
 • Hor ve zelil etmek.
 • Perâkende etmek.

engizisyon

 • XVI. ve XVII. asırlarda Hristiyan Katolik Mezhebine âit kiliselerden alâkayı kesen veya Papa'ya karşı gelenlere yapılan -insanları arslanlara parçalatmak, fırında yakmak gibi- dehşetli işkenceler veya onları bu azaba mahkûm eden mahkemelere verilen isim. (Fransızca)
 • Çok ağır ve çok zâlimce cezây (Fransızca)

eskab

 • Delmek.
 • Ateş yakmak.

fetn

 • Yakmak, ihrak etmek.

hark

 • Yakmak. Yanmak. Yangın.

haşş

 • Kat'etmek, kesmek.
 • Toplamak, cem'etmek.
 • Davara ot vermek.
 • Ateş yakmak.

hazi / hazî

 • Ateş yakmak.

hızc

 • (Çoğulu: Ehzâc) Devenin içtiği havuzun dibinde kalan su.
 • Ateş yakmak.

ihrak

 • Ateşe atmak. Yakmak. Yandırmak.
 • Bulamaç yapmak.

ihrakan

 • Yakmak suretiyle.

ısla'

 • Ateşte kızdırmak. Ateşte yakmak.

la'c

 • (Çoğulu: Levâıc) Halecan etmek.
 • Acı vermek, elem vermek.
 • Yakmak.
 • Muhabbet ve aşktan dolayı yürekte hâsıl olan hararet.

laks

 • Yakmak.
 • Almak.

lefh

 • Yakmak.
 • Vurmak.
 • Fakirlik, fakir.
 • İflas.
 • Tavşancıl kuşu.
 • Karga.

lez'

 • Yakmak.

mahş

 • Yakmak.

menfi hareket / menfî hareket

 • Yıkmak, yakmak, saptırmak, inkâr etmek vs. gibi olumsuz ve yıkıcı hareket, davranış.

minkab

 • Delecek âlet. Ateş yakmak ve tutuşmak.

nemrud

 • Zâlim ve gaddar olarak tanınmış ve Allaha karşı kibir ve isyan ile büyüklük taslamış bir kralın ismidir. Milâddan evvel 2640 yılında yaşadığı sanılmaktadır. Peygamber İbrahim Aleyhisselâm zamanında yaşamış ve onu ateşe atarak yakmak istemiş, mu'cize ile İbrahim Aleyhisselâm ateşten kurtulmuştur. Bâb

ramaz

 • Güneşin sıcaklığı şiddetle ve yakarak gelmek, şiddetli olmak, yakmak.
 • Kesinleştirmek.

şa'r

 • (Çoğulu: Şüur-Eşâr) Kıl. Saç.
 • Ateş yakmak.
 • Cenk koparmak, kavga çıkarmak.

sahad

 • Yakmak.

saly

 • Pişirmek.
 • Yakmak.

seb'

 • İçmek için şarap satın almak.
 • Yakmak.
 • Bir kimseyi değnek veya kamçı ile dövmek.

şebb

 • Meşhur taş.
 • Ateş yakmak.
 • Cenk koparmak, kavga çıkarmak.

tadrim

 • Ateş yakmak.

tanzic

 • Çok pişirmek.
 • Yakmak.

tasliye

 • "Sallâllahü Aleyhi Vesellem" diyerek dua etmek.
 • Bir şeyi yakmak için ateşe atmak.

tescir

 • Tennur yakmak.
 • Denizi kurutmak.
 • Boşaltmak ve doldurmak.
 • Ağlayarak çağırmak.

tesric

 • Kandil yakmak.
 • Güzelleştirmek.
 • Hayvanı eyerleme. Hayvana eyer vurma.

tevris

 • Vâris kılmak, mirâs bırakmak. Malının faydasını birisine âid kılmak.
 • Ateşi yakmak, alevlendirmek için tahrik etmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın