LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yag kelimesini içeren 110 kelime bulundu...

anin

 • Yağ çıkarmağa mahsus olan yayık. (Farsça)

asar / asâr

 • Yağcı, yağ satıcısı.

baran / bârân / باران

 • Yağmur. Rahmet. (Farsça)
 • Yağmur.
 • Yağmur. (Farsça)

baran ü tegerg / bârân ü tegerg

 • Yağmur ve dolu.

baran-riz / bârân-riz

 • Yağmur saçan, yağmur döken. (Farsça)

barende

 • Yağdıran, yağdırıcı. (Farsça)

bedanet

 • Yağlı, besili olma. Semizlik.

bekile

 • Yağla karışmış keş.

bıtta

 • Yağ koydukları bardak.

bozkır

 • Yağışlı mevsimler de yeşeren ot cinsinden bitkilerin ve bazı bodur ağaçların yetişebildiği yarı kurak yer.

büak

 • Yağmuru şiddetle yağan bulut.

çapul / çapûl

 • Yağma, saldırı. (Farsça)

cazgır

 • Yağlı güreşlerde pehlivanları seyircilere takdim edip dualarını okuyarak onları meydana çıkaran kimse.

cefl

 • Yağmuru yağmış bulut.

ceham

 • Yağmur vermeyen bulut.

ceml

 • Yağ eritmek.

ceya'

 • Yağmur.

ebr-i baran / ebr-i bârân

 • Yağmur bulutu.

ehl-i garet

 • Yağmacı, çapulcu.

emtar

 • Yağmurlar.

fill

 • Yağmur yağmayıp ot bitmeyen yer, otsuz yer.

gafak

 • Yağmurun yavaş yavaş yağması.GAFER (Gufâr)Ğ : Kadının baldırında, alnında veya başka yerinde olan kıl.

garat / gârât

 • Yağmalar.

garet / gâret / غارت

 • Yağma, talan, çapul.
 • Yağma. (Arapça)

garet-ger

 • Yağmacı. Çapulcu.

garetger / gâretger / غارتگر

 • Yağmacı. (Arapça - Farsça)

garetgeran / garetgerân

 • Yağmacılar, çapulcular. (Farsça)

garetgir / garetgîr

 • Yağmacı.

gonce-i ab / gonce-i âb

 • Yağmur yağarken suyun yüzünde meydana gelen kabarcık.

hamızat-ı şahmiye / hâmızat-ı şahmiye

 • Yağ asitleri.

harib / harîb

 • Yağma olunmuş, soyulmuş, talan edilmiş.

hellab

 • Yağmurlu soğuk rüzgâr.

hetn

 • Yağmur yağmak.

hıba

 • Yağmurdan korunmak için kurulan çadır. Tente.

hulleb

 • Yağmursuz bulut.

huluskar / hulûskâr / خلوصكار

 • Yağcı, dalkavuk. (Arapça - Farsça)

ibzaz

 • Yağlanma, şişmanlama, semirme.

igtinam

 • Yağma etmek. Fırsatı ganimet bilmek.

iğtinam

 • Yağmalama.

imtar

 • Yağdırma veya yağdırılma.

imtar-ı matar

 • Yağmur yağdırma.

istimtar

 • Yağmur dileme.

ka'del

 • Yağhane sepeti.

katarat-ı baran / katarat-ı bârân

 • Yağmur damlaları. Yağmur katreleri.

katre-i baran / katre-i bârân

 • Yağmur damlası.

kay

 • Yağmurlu hava.

kılde

 • Yağ tortusu.

küsbe

 • Yağı veya suyu çıkartılmış her çeşit nebâti artıklar. Yağ posası.

lebad

 • Yağmurluk. (Farsça)

lübade

 • Yağmur için giydikleri kepenk.

matir / matîr

 • Yağmurlu gün.

medhene

 • Yağhâne.

melek-ül emtar / melek-ül emtâr

 • Yağmurla vazifeli olan melek.

melekü'l-emtar

 • Yağmurdan sorumlu melek.

memhuz

 • Yağı alınmış yoğurt.

menheb

 • Yağma etmek. Yağma edecek yer.

mesih

 • Yağ sürülmüş.

miltan

 • Yağ değirmeni.

mimtar

 • Yağmurluk.

mizab-ı baran / mizab-ı bârân

 • Yağmur oluğu.

mücellel

 • Yağmuru her yere yağan bulut.

mücza'

 • Yağlı et.

müdahene / مداهنه

 • Yağcılık, yardakçılık. (Arapça)

mugavere

 • Yağma, çapul.

mümtır

 • Yağdıran, imtâr eden.

müntehib

 • Yağmacı.

nazha

 • Yağmur.

nehb

 • Yağma, talan.

refh

 • Yağlanmak.

rehmet

 • Yağmur, rahmet.

revgandan / revgandân

 • Yağ kandili. (Farsça)

rugan / روغن

 • Yağ. (Farsça)

şahm-pare / şahm-pâre

 • Yağ parçası.

sahrınç

 • Yağmur sularını biriktirmek için bina altında ve toprak içinde yapılan etrafı duvarlı veya çimento sıvalı su mahzeni.

sahsah

 • Yağmurun sert ve katı yağması.

saib

 • Yağmur getiren bora.

salat-ı istiska / salât-ı istiska

 • Yağmur duasına çıkıldığı zaman kılınan namaz.

sayyib

 • Yağmur veren bulut.

şefan

 • Yağmurlu soğuk rüzgâr.

sehab-ı matir

 • Yağmur bulutu.

şehamet

 • Yağlılık, semizlik, besililik.

semen

 • Yağ. Erimiş tereyağı.
 • Yağ, değer.

semhak

 • Yağmursuz bulut.

semhec

 • Yağlı tadı azmış süt.

serid

 • Yağla ıslanmış ekmek. (Terid derler.)

suhare

 • Yağ kıkırdağı.

surrad

 • Yağmuru olmayan ince bulut.

taht

 • Yağma, talan, soygun, çapul. (Farsça)

tahte

 • Yağmalanmış, soyulmuş, talan edilmiş. (Farsça)

talanger

 • Yağmacı, talancı, çapulcu. (Farsça)

tarac / târâc / تاراج

 • Yağma. (Farsça)

tarac-ger / târâc-ger

 • Yağmacı, çapulcu. (Farsça)

tarac-kerde / târâc-kerde

 • Yağmalanmış, talan edilmiş. (Farsça)

taşş

 • Yağmur çisintisi.

tedeyyüm

 • Yağmurun sert yağması.

tedhin / tedhîn / تدهين

 • Yağ sürme. (Arapça)

tedsim

 • Yağlı ve uyuz etmek.

tehtan

 • Yağmurun ulaştırı yağması.

tenezzül-ü emtar

 • Yağmur yağması. Yağmur katrelerinin inişi.

terid

 • Yağla ıslanmış ekmek.

tırm

 • Yağ.

ulase

 • Yağ. Birbirine karışmış olan iki şey.

ünkua

 • Yağ biriken yer.

vabil

 • Yağmur. İri katreli yağmur.

velika

 • Yağla unu karıştırarak yapılan yemek.

veşme

 • Yağmur tanesi.

yağmager / yağmâger / یغماگر

 • Yağmacı. (Farsça)

yağmur duası / yağmur duâsı

 • Yağmur yağdırması için Allahü teâlâya yapılan duâ.

zehem

 • Yağlı ve kirli olmak.

zeum

 • Yağlı mıdır değil midir bilinmeyen koyun.