LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yabani ifadesini içeren 44 kelime bulundu...

ahderri / ahderrî

 • Yabani eşek.

ahkab

 • Yabani eşek.

ane / âne

 • Bir aşiretin bütünlüğü veya işleri veya şerefi.
 • Dişi ve yabani eşek.
 • Yabani eşek sürüsü.
 • Cedi (keçi) burcundan bir kısım yıldızlar.
 • Kasık kılı.
 • Apış arası, kasık.

aşı

 • Birşeyden alınıp diğer birşeye aktarılan madde.
 • Çeşitli tehlikeli hastalıkların önünü almak için aşılanan madde.
 • Yabani veya cinsi âdi bir ağaca, cinsine yakın diğer iyi bir ağaçtan vurulan kalem veya yaprak aşısı.

bakar-ı vahşi / bakar-ı vahşî

 • Vahşî, yabanî öküz.

belbus / belbûs

 • Bir nevi haşhaş. (Farsça)
 • Yabani soğan. Dağ soğanı, sarmısak. (Farsça)

berrani / berranî

 • (Berr. den) Sahra ve kıra ait. Yabani.
 • Hâricî, zâhirî.
 • Şer'î hükümlere uymayan.

beydane

 • (Çoğulu: Beydânât) Yabani dişi eşek.

cadu

 • Büyücü, cadı. (Farsça)
 • Hortlak, gulyabani. (Farsça)
 • Acuze, çirkin kocakarı. (Farsça)
 • Çok güzel söz. (Farsça)

egval

 • (Tekili: Gul) Büyük felâketler, âfetler, musibetler, belâlar.
 • şeytanlar.
 • Gulyabaniler.

fahite

 • (Çoğulu: Fevâhit) Yabani güvercin.

feşş

 • Eritmek.
 • Süt sağmak.
 • Çıkarmak.
 • Yabani olan keçiboynuzu ağacının yemişi.

gul / gûl / گول

 • Gulyabani. (Arapça)

haşere

 • Yabani arı, böcek, akrep ve yılan gibi zararlı mahluk.

hayvanat-ı vahşiyye

 • Vahşi hayvanlar, yabani hayvanlar.

hebraki / hebrakî

 • Demirci.
 • Yabani öküz.

ılc

 • (Çoğulu: Uluc-Aluc-Ilce) Kervan.
 • Yabani eşek.
 • Acem küffarından bir erkeğin adı.

in

 • Yabani hayvanların barınağı, yuvası. Mağara.

kabr-i vahşet

 • Vahşet kabri; yabanilik, vahşilik mezarı.

kamlul

 • Yabâni hıyar.

kemlul

 • Yabâni hıyar.

kümter

 • (Çoğulu: Kemâtir) Kısa boylu kaba adam.
 • Yabani eşek. Vahşi hımar.

kündür

 • (Çoğulu: Kenadir) "Günlük" denilen nesne.
 • Şişman ve kısa boylu kimse.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.
 • Büyük çuval.

lebsan

 • Hardala benzer bir ot.
 • Yabani hardal.

letac

 • Vahşi sığır, yabani sığır.

mahz-ı vahşet / مَحْضِ وَحْشَتْ

 • Tamamen yabânîlik.

mishel

 • Dil, lisan.
 • Eğe, törpü.
 • Ziynet verecek nesne.
 • Yabâni eşek.
 • Dizgin.

nesrin

 • Yabani gül.

nevs

 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.
 • Kaçmak, firar etmek.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.

tenakür / tenâkür

 • Birbirlerini inkâr etme, yekdiğerine inkârla yabani bakma.

utm

 • (Utüm) Yabani zeytin ağacı.

vahş / وحش

 • (Çoğulu: Vuhuş - Vahşân) İnsandan kaçan, yabani ve ürkek hayvan.
 • Tenha ve ıssız yer.
 • Yabanıl. (Arapça)

vahşan / vahşân

 • (Tekili: Vahş) Issız, tenha yerler.
 • Yabani hayvanlar.

vahşet / وحشت

 • (Vahş - Vahiş) Yabanilik.
 • Issızlık, tenhalık.
 • Vehim, ürküntü. Korku. Vahşilik.
 • Tenha, ıssız, korkunç yer.
 • Elbise ve silâhını çıkarıp atmak.
 • Aç kimse.
 • Ürkütücü yabanilik.
 • Yabanîlik. (Arapça)
 • Korku. (Arapça)

vahşet-zar / vahşet-zâr

 • Yabani, ıssız yer. (Farsça)

vahşetabad / vahşetâbâd

 • Korku veren yabani yer.

vahşi / vahşî / وحشى

 • Yabanî, ürkek, merhametsiz.
 • Yabanî. (Arapça)
 • Acımasız. (Arapça)

vari

 • Semiz et.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.

verb

 • Fetret, fesad.
 • Yabani hayvan ini.

verka'

 • (Çoğulu: Verâki') Yabâni güvercin.
 • Açık boz renk.

vuhuş / vuhûş

 • (Tekili: Vahş) Vahşiler, yabaniler, ehlileşmemiş olanlar.
 • Yabaniler, vahşiler.
 • Yabanilik, yabaniler.

yebani / yebânî / یبانى

 • Görgüsüz, kaba. (Farsça)
 • Yabâni, kırlarda biten. (Farsça)
 • Sıkılgan, ürkek. (Farsça)
 • Yabanıl. (Farsça)
 • Ürkek. (Farsça)
 • Kaba. (Farsça)

zemin-i vahşetzar

 • Yabanî, ıssız yer.

zenbuc

 • Yabani zeytin.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın