LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yağma ifadesini içeren 76 kelime bulundu...

akıncı

 • Keşif, yağma ve tahrib kasdıyla ecnebi memleketlere akın yapan kişi. Akıncılık, Osman Bey zamanında başlamıştır.

azz

 • Galib olmak.
 • Çok yağmur yağmak.

bagy

 • Azgınlık. Zulüm, İsyan.
 • İstemek, talep etmek.
 • Haddini tecâvüz etmek.
 • Yaranın şişmesi.
 • (Yağmur) şiddetle yağmak.

çapul / çapûl

 • Yağma, saldırı. (Farsça)

çapulcu / çapûlcu

 • Başkasının malını çalan, talan edip yağmalayan.
 • Düşman toprağına atla hücum edip yağma eden. Akıncı, yağmacı.

cemad

 • Cansız ve kurumuş olmak.
 • Yağmur yağmayan yer.
 • Sütü olmayan deve.
 • Donmuş, katı cisim.

cerad

 • Çekirge.
 • Mc: Yağmacılar gürûhu.
 • "Cerâde"nin çoğulu.
 • Çekirgeler.
 • Yağmacılar.

cündeb

 • (Cündüb) Bir nevi çekirge.
 • Mc: Yağmacı.

dücünne

 • (Çoğulu: Dücünnât) Bulut kat kat olma.
 • Karanlık, zulmet.
 • Yağmur yağma.

ehl-i garet

 • Yağmacı, çapulcu.

ehl-i garet ve fesad

 • Baskın yapıp yağmalayan çapulcu ve bozguncu güruh.

fill

 • Yağmur yağmayıp ot bitmeyen yer, otsuz yer.

gafak

 • Yağmurun yavaş yavaş yağması.GAFER (Gufâr)Ğ : Kadının baldırında, alnında veya başka yerinde olan kıl.

garat / gârât

 • (Tekili: Gâret) Yağmalar. Çapulculuklar.
 • Gasplar, yağmalar.
 • Yağmalar.

garet / gâret / غارت

 • (A, uzun okunur) Yağmacılık. Düşmanın malını yağma etmek.
 • Göbek.
 • Gasp, yağma.
 • Yağma, talan, çapul.
 • Yağma. (Arapça)

garet-ger

 • Yağmacı. Çapulcu.

garetger / gâretger / غارتگر

 • (A, uzun okunur) Yağmacı. Çapulcu. (Farsça)
 • Yağmacı. (Arapça - Farsça)

garetgeran / garetgerân

 • Yağmacılar, çapulcular. (Farsça)

garetgir / garetgîr

 • Yağmacı.

garetkar / garetkâr

 • Çapulcu, yağmacı.

harib / harîb

 • Yağma olunmuş, soyulmuş, talan edilmiş.

hatita

 • (Çoğulu: Hatâyit) İki tarafındaki yerlere yağdığı hâlde kendisine yağmur yağmayan yer.

hetl

 • Ulaştırmak.
 • (Yağmur) çok yağmak.

hetn

 • Yağmur yağmak.

hitl

 • Yorgun deve.
 • Yağmurun aralıksız olarak yağması.
 • Sürekli olarak gözyaşı akmak.

horda

 • Göçebe ve ilkel olarak yaşayan, yağmacılık eden insan topluluğu. (Fransızca)

hütul

 • Sürekli yağmur yağma.

hütun

 • Sürekli yağmur yağma.

ictiyas

 • Yağma için dolanma.
 • Taleb etmek, istemek.

idrab

 • (Darb. dan) Rüc'u etmek, vaz geçmek. Bir şeyi yapmaktan yüz çevirmek. Mukim olmak.
 • Bir kimse üzerine kırağı yağmak.
 • Sıcak yel eserek yerdeki suyu kurutmak.
 • Ekmeğin pişmesi. (Kamus'tan alınmıştır.)

igare

 • Yağma etmek, hücum etmek.
 • Teşvik etmek. Gayrete getirmek. Acele etmek.

igtinam

 • Yağma etmek. Fırsatı ganimet bilmek.

iğtinam

 • Yağmalama.

insicam

 • Suyun dökülüp devamlı akışı. Düzgünlük. Sağlam ve ıttırad ile ârızasız tertib üzere olmak.
 • Devamlı yağmur yağmak.
 • Edb: Düzgün, tertibli, pürüzsüz söz. Kitabın ifadesi güzelce ve düzgün tertib üzere olmak.

intihab

 • Kapışmak. Yağma suretiyle mal almak.

intihabat

 • (Tekili: İntihab) Yağmalar, talan etmeler, kapışmalar.

irtac

 • Bir kimsenin sözünü kesme, konuşturmama.
 • Devamlı yağmur ve kar yağma.
 • Kapıyı örtme, kapama.
 • Kıtlık her tarafa yayılma.

istiska namazı / istiskâ namazı

 • Kıtlık, kuraklık vaktinde, yağmur yağması için sahrâda kılınan namaz.

kava'

 • Kimse olmalan ıssız yer.
 • İki tarafına yağmur yağıp ona yağmayan yer.

laş

 • Hakir ve aşağılık kimse. Adi, zelil, itibarsız ve alçak kişi. (Farsça)
 • Çapul, yağma. (Farsça)

menheb

 • Yağma etmek. Yağma edecek yer.

menhub

 • (Nehb. den) Talan edilmiş, yağma edilmiş.

mugavere

 • Yağma, çapul.

münahebe

 • Malı yağmalama.

müntehib

 • (Nehib. den) Yağma eden, talan eden, yağmacı.
 • Yağmacı.

müsalebe

 • Talan, yağma.

nahib

 • (Nehb. den) Yağma eden, talan eden, önleyen.

nakia

 • (Çoğulu: Nekâyi') Seferden gelen kimse için hazırlanan yemek.
 • Yağma edilen hayvanlardan taksimattan önce boğazladıkları deve ve koyun.
 • Damat için hazırlanan yemek.
 • Ziyafet.

nehb

 • Yağma, yağmacılık, çapul.
 • At oynatmak, koşturmak.
 • Kahr ile bir kişinin malını elinden almak.
 • Yağma, talan.

nehhab

 • (Nehb. den) Yağmacı, çapulcu.

nehib

 • (Nehb. den) Korku, dehşet, ürküntü.
 • Yağmacı, çapulcu.

nihab

 • (Tekili: Nehb) Çapullar, yağmalar.

pılaçka

 • (Arnavutça) Tar: Muharebede ve yağmada alınan eşya, çapul.

remel

 • (Çoğulu: Ermâl) Yelmek.
 • Yağmurun az yağması.
 • Vahşi sığırın ayağında olan hatlar.

sahsah

 • Yağmurun sert ve katı yağması.

taht

 • Yağma, talan, soygun, çapul. (Farsça)

tahte

 • Yağmalanmış, soyulmuş, talan edilmiş. (Farsça)

talan / tâlân / تالان

 • Çapul, yağma. (Farsça)
 • Birisinin malının, herkes tarafından kapışılması. (Farsça)
 • Çapul, yağma.
 • Talan, yağma. (Farsça)

talanger

 • Yağmacı, talancı, çapulcu. (Farsça)

talangeri / talangerî

 • Çapulculuk, yağmacılık. (Farsça)

tarac / târâc / تاراج

 • Yağma, talan, çapul. (Farsça)
 • Yağmalama, talan etme. (Farsça)
 • Yağma. (Farsça)

tarac-ger / târâc-ger

 • Yağmacı, çapulcu. (Farsça)

tarac-kerde / târâc-kerde

 • Yağmalanmış, talan edilmiş. (Farsça)

tarat

 • Çapul, yağma, talan. (Farsça)

te'lis

 • Durdurmak, ikâmet.
 • Yağmurun devamlı yağması.

tebeyyüt

 • Geceleyin yağma etme.
 • Bir işi gece yapmak.

tedeyyüm

 • Yağmurun sert yağması.

tegavür

 • Birbirini yağmalamak.

tehtan

 • Yağmurun ulaştırı yağması.

temattur

 • (Matar. dan) Yağmur yağma.
 • Hız. Sür'at.

tenezzül-ü emtar

 • Yağmur yağması. Yağmur katrelerinin inişi.

türktaz / türktâz / تركتاز

 • Koşup saldırarak yağma etme. (Farsça)
 • Çapul, çapulcu. (Farsça)
 • Koşturma, koşma. (Türkçe - Farsça)
 • Yağmalama. (Türkçe - Farsça)

vakt-i nüzul

 • İnme zamanı, yağmurun yağma zamanı.

yağma / yağmâ / یغما

 • Talan, çapul. (Farsça)
 • Yağma eylemek: Talan etmek, yağmalamak. (Farsça)

yağmager / yağmâger / یغماگر

 • (Çoğulu: Yağmagerân) Çapulcu, yağmacı, zorba. (Farsça)
 • Yağmacı. (Farsça)

yağmageri / yağmagerî

 • Çapulculuk, yağmacılık. (Farsça)