LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te YON kelimesini içeren 72 kelime bulundu...

büraye

 • Yontulan ağaçtan çıkan yonga.

canib / cânib

 • Yön, taraf, yan.

canibinde / cânibinde

 • Yönünde, tarafında.

cihet / جهت / جِهَتْ

 • Yön, taraf.
 • Yön, yan.
 • Yön.
 • Yön.

cihetinde

 • Yönünde.

cihetiyet

 • Yönlülük, yanlılık.

cihetiyle

 • Yönüyle.

cünuh

 • Yöneliş, meyil.

daire-i hükumet / daire-i hükûmet

 • Yönetim dairesi.

demokrasi

 • Yöneticilerin halk tarafından seçildiği idare şekli.

direktif

 • Yönlendirici emir.

ehl-i hüküm

 • Yöneticiler, idareciler.

fisfise

 • Yonca otu.

fıssa

 • Yonca dedikleri ot.

gaşmere

 • Yönelmek.

hame / hâme

 • Yontulmuş kalem. (Farsça)

hasr

 • Yöneltme, özgü kılma.

hasretmek

 • Yöneltmek, özgü kılmak.

hükmeden

 • Yöneten, hakimiyeti altında bulunduran.

icra-yı hükumet / icra-yı hükûmet

 • Yönetmek, idare etmek.

idare / idâre / اداره

 • Yönetim.
 • Yönetme, yönetim.
 • Yönetme.

idarehane / idârehâne / اداره خانه

 • Yönetim bürosu. (Arapça - Farsça)

idari / idârî / اداری

 • Yönetimsel. (Arapça)

ikbal / ikbâl

 • Yönelme, talihlilik, saadet.

kast ve irade

 • Yönelme ve isteme; burada herşeyi kuşatan, Allah'ın küllî iradesi kastediliyor.

lakim / lakîm

 • Yontulmuş veya yonulmuş.

maklum

 • Yontulmuş ve kesilmiş olan.

makzaba

 • Yonca ekilen yer.

matuf / mâtuf / mâtûf / معطوف

 • Yöneltilmiş.
 • Yöneltilen.
 • Yönelik, çevrili. (Arapça)

medar-ı teveccüh / medâr-ı teveccüh / مَدَارِ تَوَجُّهْ

 • Yönelme sebebi.

menhut

 • Yontulmuş. Tıraş edilmiş. Yontulmuş ağaç.

merkez-i hükümet

 • Yönetim merkezi.

mülkiye

 • Yönetim daireleri ve kadroları.

müteveccih / متوجه / مُتَوَجِّهْ

 • Yönelik.
 • Yönelik, yönelen.
 • Yönelmiş.
 • Yönelik.

müteveccih etmek

 • Yönlendirmek.

müteveccih olan

 • Yönelen.

müteveccih olma

 • Yönelme, yüzünü çevirme.

müteveccihen / مُتَوَجِّهًا

 • Yönelmiş olarak.
 • Yönelerek.
 • Yönelerek.

müvecceh

 • Yönelik.

na-müvecceh

 • Yöneltilmemiş, tevcih edilmemiş. (Farsça)

na-tıraş

 • Yontulmamış, tıraş olmamış, terbiye görmemiş. Ham, kaba. (Farsça)

neht

 • Yontmak. Oymak.

nühate

 • Yonga. Talaş.

pusula

 • Yön bulmaya yarayan âlet, kısacık mektup.

rejim

 • Yönetim şekli, biçimi.

savb / صوب

 • Yön. (Arapça)

sevk

 • Yöneltme.

sevk ederek

 • Yönlendirerek, göndererek.

sevk etme

 • Yöneltme.

sevk etmek

 • Yöneltmek.

su / sû / سو

 • Yön, taraf. (Farsça)

suy / sûy / سوی

 • Yön, taraf. (Farsça)

ta'limat-name

 • Yönetmelik. (Farsça)

ta'limatname / ta'lîmatname / تعليمات نامه

 • Yönetmelik. (Arapça - Farsça)

tabaka-i hükumet / tabaka-i hükûmet

 • Yönetim tabakası.

tabakat-ı hükumet / tabakat-ı hükûmet

 • Yönetim katmanları, hiyerarşisi.

taht-ı tedbir

 • Yönetim ve idaresi altında tutulan alan.

tarz-ı tevcih

 • Yöneltme şekli.

tevcih / tevcîh / تَوْج۪يهْ

 • Yöneltme.
 • Yöneltme.
 • Yöneltme.

tevcih etme

 • Yöneltme.

tevcih etmek

 • Yöneltmek.

tevcih ettirmek

 • Yöneltmek.

tevcihat / tevcihât

 • Yönlendirmeler.
 • Yöneltmeler.

teveccüh / توجه / تَوْجُّهْ

 • Yönelme.
 • Peygamberleri aleyhimüsselâm veya evliyâyı vesîle (vâsıta) yaparak, onların hâtırı için istenilen bir şeye kavuşturması için Allahü teâlâya yalvarmak. Buna, istigâse, tevessül ve teşeffü' de denir.
 • Tasavvuf yolunda ilerleme, yükselme sebeblerinden en önemli olanı. Bir velîni
 • Yönelme, ilgi gösterme.
 • Yönelme.
 • Yönelme.

teveccüh eden

 • Yönelen.

teveccüh etme

 • Yönelme.

teveccüh etmek

 • Yönelmek.

tilka

 • Yön, taraf.

vech

 • Yön, yüz.

veçh

 • Yön.

vechile

 • Yönüyle.

vecih

 • Yön, yüz.
 • Yön, yüz.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın