LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te YEDEK ifadesini içeren 14 kelime bulundu...

anonim

 • yun. Yapıcısının adı belirtilmeyen eser.
 • Sermayesi hisselere bölünerek, her ortağın mes'uliyet ve salâhiyeti sermayedeki hissesiyle orantılı bulunan ortaklık, şirket.

asil

 • Esas. Yedek olmayan.
 • Köklü.
 • Edebli, soylu.
 • Fık: Muamelâtta kendi nâmına hareket eden.
 • Akşam vakti.
 • Ölüm, mevt.

cenaib

 • (Tekili: Cenayib) (Cenibe) Yedek hayvanlar, yedek binekler.

cenibe

 • (Çoğulu: Cenâib) Yedek hayvanı.

fırışka

 • Bütün yelkenleri camadana vurmaksızın kullanabilmeğe münasib olan rüzgâr hakkında söylenilen bir tabirdir. Bu rüzgârın, saniyedeki sür'ati 5-12 metredir.

hatut

 • Tez yürüyüşlü yedek atı.

ihtiyat / ihtiyât / احتياط

 • Sakınmak. İşleri iyi düşünmek. Tedbirlilik. İşlerde basiret üzere bulunmak. Yedek.
 • Tedbirli davranış. (Arapça)
 • Yedek. (Arapça)

ihtiyat akçesi

 • Tedbir akçesi, yedek para.

ihtiyat kuvveti

 • Yedek kuvvet.

ihtiyati / ihtiyatî

 • Tedbirli, yedek.

ma'dele-i ulya / ma'dele-i ulyâ

 • Büyük adalet yeri, yüksek adaletle herkesin muhakemesi görülen yer. Huzur-u İlâhiyedeki adâlet.

mufavada şirketi / mufâvada şirketi

 • Sermâyedeki hisseleri, kâr ve kullanma hakkı, ortaklar arasında eşit olan ve ortakların müslüman olması ve herbirinin sermâyesinden başka parası bulunmaması şartlarıyla kurulan bir şirket. Müsâvat şirketi.

pala

 • Yedek at. (Farsça)
 • Asılmış, asılı. (Farsça)
 • Süzgeç. (Farsça)

palad

 • (Pâlâde) Yedek at. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın