LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te YARATIK ifadesini içeren 45 kelime bulundu...

adetullah / âdetullah

 • Allahın yaratıklardaki kanunları.

aferide / âferîde / آفریده

 • Yaratık, yaratılmış, mahluk. (Farsça)

ahsen-i mahlukat / ahsen-i mahlûkat

 • Yaratıkların en güzeli.
 • Yaratıkların en güzeli.

ayine-i mahluk / âyine-i mahlûk

 • Cenâb-ı Allah'ın isimlerine aynalık yapan yaratıklar.

cem'i mahlukat / cem'i mahlukât

 • Bütün yaratıklar.

cemal-i masnuat / cemâl-i masnuat

 • Allah'ın yaratıklarındaki sanatkârane, mükemmel, kusursuz güzellikler.

dabbe / dâbbe

 • Yürüyen yaratık.

dabbetülarz / dâbbetülarz

 • Âhirzaman alâmeti olan bir yaratık.

enam

 • Yaratıklar, varlıklar.

er-rahman / er-rahmân

 • Çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren Allah.

eşref-i mahlukat

 • Yaratıkların en şereflisi.

evvel

 • Herşeyden önce var olan ve yaratıkların önceki hâllerine de hükmeden Allah.

garaib-i mahlukat / garaib-i mahlûkat

 • Hayrette bırakan yaratıklar.

halaik / halâik / خلائق

 • Yaratıklar. (Arapça)
 • Halayık. (Arapça)

halık-ı rahman / hâlık-ı rahmân

 • Rahmeti her şeyi kaplayan, yaratıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran yaratıcı, Allah.

halık-ı rahmanü'r-rahim / hâlık-ı rahmânü'r-rahîm

 • Çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren, sonsuz rahmetiyle her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren ve bütün varlıkların yaratıcısı olan Allah.

haşeviyye

 • Allahü teâlâyı mahlûklara,yaratıklarına benzeten, madde, cism diyen bozuk fırka, topluluk.

hayvan

 • Canlı şey, insanla beraber her canlı.
 • İnsan olmayan idraksiz canlı yaratık.
 • Yük kaldıran, araba çeken ve binilen hayvan, beygir, katır v.s.
 • Mc: Akılsız ve idraksız insan, ahmak. (Aslı "Hayevan"dır)

hidemat-ı mahlukat / hidemât-ı mahlûkat

 • Yaratıkların hizmetleri.

iaşe-i umumiye / iâşe-i umumiye

 • Bütün yaratıkları kapsayan besleme, rızıklandırma.

imkan-ı zati / imkân-ı zâtî

 • Bir özelliğin bir şeyin bizzat kendisinde olma ihtimali, yani hiçbir yaratıkta ilâhlık ihtimali yoktur.

kafile-i mahlukat / kafile-i mahlûkat

 • Yaratıklar, varlıklar topluluğu.

mahluk / mahlûk / مخلوق

 • Yaratık.
 • Yaratık.
 • Yaratılmış, yaratık.
 • Yaratık. (Arapça)

mahluk-u bifasal / mahlûk-u bîfasal

 • Fırsat vermeyen yaratık.

mahluk-u musahhar / mahlûk-u musahhar

 • Emir altında bulunan ve kendinden istenilen şeyleri yerine getiren yaratık, varlık.

mahlukat / mahlûkat

 • Yaratıklar.
 • Yaratıklar.

mahlukat-ı acibe / mahlûkat-ı acibe

 • Şaşırtıcı mahlûklar, harika yaratıklar, varlıklar.

mahlukat-ı arziye / mahlûkat-ı arziye

 • Yeryüzündeki yaratıklar, varlıklar.

mahlukat-ı ilahiye / mahlûkat-ı ilâhiye

 • Allah'ın yaratıkları.

mahlukat-ı mezkure / mahlûkat-ı mezkûre

 • Adı geçen yaratıklar.

mahlukat-ı semaviye / mahlûkat-ı semâviye

 • Gökteki yaratıklar.

masiva / mâsivâ

 • Yaratıklar.

masiva-yı ilahiye / mâsivâ-yı ilâhiye

 • Cenâb-ı Hakkın yaratıkları Varlıklar.

mevcudat / mevcûdât

 • Var olan şeyler, mahlûklar, yaratıklar.

mucib / mucîb

 • İsteyeni istediğine kavuşturan, yaratıklarının isteklerine cevap veren, Allah.

mükevvenat

 • Yaratıkların hepsi, kâinat mevcûdat.

rahman / rahmân

 • Bütün yaratıklara rızıklarını veren, her an bütün mahlukat hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, bütün mahlukatına sayısız nimetler veren. Nizam ve adâlet sâhibi. (Allah)
 • Çok merhamet sahibi ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren Allah.
 • "Dünyâda dost olsun düşman olsun, lâyık olsun olmasın, mü'min olsun kâfir olsun bütün yaratıklara rızık ve sayısız nîmetler veren" mânâsında Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden).

rezzak

 • Bütün yaratıkların rızkını veren Allah.
 • Bütün yaratıkların rızkını veren, Allah.

şahid / şâhid

 • Bütün zamanlardaki yaratıkları ve onların her hâlini gören Allah.

sani-i rahman / sâni-i rahmân

 • Sonsuz şefkatiyle yaratıklarını esirgeyip rızıklandıran ve herşeyi mükemmel birşekilde san'atlı olarak yaratan Allah.

şeytan / şeytân

 • İnsanı azdırmaya çalışan görünmez yaratık.

sıbğa-i rahmaniye / sıbğa-i rahmâniye

 • Çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren Allah'ın boyası.

silsile-i mahlukat / silsile-i mahlûkat

 • Yaratıklar zinciri.

tecelli-i ehadiyet / tecellî-i ehadiyet

 • Allah'ın birliğinin her bir yaratıkta görünmesi.

tecessüd

 • Cisimleşme; batıl dinlerde, Allah'ın herhangi bir maddi varlık şekline bürünmesi, yaratıklarından birinin bedenine girmesi şeklinde inanılan batıl bir Allah inancı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın