LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te YARAN ifadesini içeren 30 kelime bulundu...

ahlal

 • (Tekili: Hıll) Samimi dostlar, yâranlar.

akik

 • Meşhur ve kıymetli, ekseriya kırmızı renkte olan ve yüzük gibi şeylere takılan taş.
 • Hicaz vilâyetinde bir vâdi.
 • Yolunu yaran gür su.

bagy

 • Azgınlık. Zulüm, İsyan.
 • İstemek, talep etmek.
 • Haddini tecâvüz etmek.
 • Yaranın şişmesi.
 • (Yağmur) şiddetle yağmak.

damd

 • Yaranın üstüne bez bağlamak, merhem sürmek.

edvek

 • Devenin, misvak ağacını yemesi.
 • Bir yerde sâkin olmak.
 • Yaranın veremi sakin olmak.

hadire / hadîre

 • Kalabalık olmayan topluluk.
 • Yaranın içinde toplanan kan ve irin.

haşim

 • Kuru ekmek kırıntısı doğruyan. Ezen, yaran, kıran, parçalayan.

havye

 • Tıb: Yaranın etrafındaki kabarık etler.

hizemkeş / hîzemkeş

 • Odun yaran veya taşıyan köylü. (Farsça)

i'tikal / i'tikâl

 • (Ekl. den) Kemirme, kemirerek yeme.
 • Dalgaların, deniz kenarlarındaki karaları döğerek aşındırması.
 • Tıb: Yaranın, vücudu yemesi. Yaranın büyümesi.

iltihab

 • Alevlenmek. Yanmak.
 • Tıb: Bir uzuvda olan hararet, yanma. Cerahat toplanıp yaranın hararetlenmesi.

iltiham

 • Yaranın iyi olup ağzının kapanması, etlenerek iyileşmesi.
 • Muharebenin kızışması.

iltiyam

 • Yaranın kapanıp iyi olması.
 • Cem' olmak.
 • Zemmolunmak.
 • İyileşme, yaranın kapanması.

kaşş

 • Yaranın iyileşmesi.
 • Hasta iyi olmak.
 • Evmek.

lezk

 • Yaranın iyileşmesi, onulması.

mübaytır

 • Yarıcı, yaran.

munzicat / munzicât

 • Yaranın iltihabını yok edici, irinini akıtıcı (ilâçlar).

neta

 • (Nütü') Yaranın şişmesi.
 • Yüksek olmak.

safder / صفدر

 • Düşman saflarını yaran, savaşçı. (Arapça - Farsça)

saff-der

 • (Çoğulu: Saff-derân) Düşman saflarını yaran yiğit. (Farsça)

saff-zen

 • Düşman saflarını vurup yaran yiğitler. (Farsça)

safşikaf / safşikâf / صف شكاف

 • Düşman saflarını yaran savaşçı. (Arapça - Farsça)

safşiken / صاف شكن

 • Düşman saflarını yaran savaşçı. (Arapça - Farsça)

sayha-i ihya ve ikaz / sayha-i ihyâ ve ikaz

 • Hayat veren ve uyaran sesleniş.

şikaf / şikâf

 • فﺎﮑﺵ (Farsça)
 • Yarık. (Farsça)
 • Yaran. (Farsça)

tazammud

 • Yaranın merhemli bezle sarılması.

teekkül

 • (Ekl. den) Yaranın, oyulup açılması.
 • Yenme, eklolunma.

ufunet

 • Çıban veya yaranın çürüyüp fena kokması.
 • İltihab.
 • Her hangi bir maddenin çürümesinden hasıl olan pis koku, çürük kokusu.
 • Sıkıntı veren manevî ağırlık.

üsir

 • Yaranın iyi olduktan sonra kalan izi.

zerreşikaf / zerreşikâf / ذره شكاف

 • Kılı kırk yaran. (Arapça - Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın