LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te YALI ifadesini içeren 221 kelime bulundu...

abdiyyet

 • Kulluk makamı. Evliyâlığın en yüksek makâmı, derecesi. İyilikleri Allahü teâlâdan bilip kendinden bilmemek.

ahin

 • (Çoğulu: Uhun) Boyalı yün.

ahiret alimi / âhiret âlimi

 • Dünyâlığa, mala, mevkiye kıymet vermeyen, ilim ile dünyâlık elde etmeye çalışmayan, âhireti dünyâya tercih eden, ilmiyle amel eden, işi sözüne uyan, ibâdet ve tâate teşvik eden, ilmi âhiretine faydalı olan tevâzu sâhibi âlim.

allame / allâme

 • İslâmiyetin yirmi ana ilmi ve bunların kolları olan seksen ilminde mütehassıs ve evliyâlık derecelerinde yükselmiş, ayrıca lâzım olduğu kadar zamanın fen ve edebiyat ilimlerinde de yetişmiş zât. Âlim kelimesinin mübâlağalı ismi fâilidir.

alman

 • Almanyalı, Cermen.

anka / ankâ

 • Hayâlî bir kuş.

arziye

 • Dünyalıların kendisine ait.

arzlı

 • Dünyalı.

arzlılar

 • Dünyalılar.

ashab-ı dünya

 • Yalnızca dünyaya çalışan, dünyalık kimseler.

aylem

 • (Çoğulu: Ayâlim) Yumuşak nesne.
 • Suyu çok olan kuyu.

azde

 • Boyalı, boyanmış. (Farsça)
 • Ucu sivri olan bir âletle delinmiş. (Farsça)

azerm-cu / azerm-cû

 • Hayâlı, utangaç. Terbiyeli, nâzik. (Farsça)

berahin-i latife-i akliye / berâhin-i lâtife-i akliye

 • Akla dayalı ince, güzel deliller.

besatet / besâtet

 • Basitlik, sadelik, yalınlık.

burc

 • Güneşle dünya arasındaki hayâlî dilimlerin her biri.

bürehne

 • Açık, yalın çıplak. (Farsça)

burhan-ı akli / burhan-ı aklî

 • Akla dayalı delil.

burhani / burhânî

 • Delillere dayalı ispat yöntemini kullanan.

cedeli / cedelî / جدلى

 • Tartışmaya dayalı, münakaşa üstüne oturmuş. (Arapça)

cemal-i mücerred / cemâl-i mücerred

 • Cismânî olmayan, yalın, soyut güzellik.

cemiyet-i mütehayyile

 • Hayalî cemiyet.

davet makamı / dâvet makâmı

 • Vilâyet (evliyâlık) makâmının üstünde, peygamberlere mahsus bir makâm.

dehri / dehrî / دهری

 • Dünyanın sonsuzluğuna inanıp ahireti inkâr eden kimse Materyalist.
 • Materyalist. (Arapça)

dehriyye / دهریه

 • Materyalistlik. (Arapça)

delail-i mantıkıye ve müsbete / delâil-i mantıkıye ve müsbete

 • Mantığa ve ispata dayalı deliller.

dıl'-i kazib / dıl'-i kâzib

 • Tıb: Göğüs kemiğine dayalı beş adet küçük kaburga kemiği.

dünyadar / dünyadâr / dünyâdâr

 • Dünyalı.
 • Dünyalı.

dünyevi / dünyevî

 • Dünya ile ilgili, dünyalı.

düstur-u ilmi / düstur-u ilmî

 • İlme dayalı kural.

efahis

 • (Tekili: Ufhus) Taşların aralarında veya kayalıkta bulunan kuş yuvaları.

ehl-i arz

 • Yer ehli, dünyalılar.

ekran

 • Üzerine bir cismin hayalinin aksettirildiği saydam olmayan düz satıh.

ekvator

 • Dünyayı ikiye ayıran hayâlî çizgi.

emel-i vehmi / emel-i vehmî

 • Temelsiz ümit, kuruntuya dayalı beklenti.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

eser-i tasannu ve tekellüf

 • Yapmacık ve gösterişe dayalı eser veya sonuç.

faraza / فرضا

 • (Esası: Farzâ) Meselâ, öyle sayalım ki, farzedelim ki, ola ki, tutalım ki.
 • Öyle sayalım ki.

farazi / farazî

 • Hayalî, varsayılan.

farz-ı muhal olarak

 • Olmayacak birşeyi olacakmış gibi düşünerek… varsayalım ki….

faşist

 • Irka dayalı baskı rejimine taraftar olan kimse.

fena-i etemm / fenâ-i etemm

 • Tam fenâ. Evliyâlık makamlarının sonu, velînin ben diyecek yer bulamamasıdır.

fenler

 • Tecrübeye dayalı bilimler.

fennin iliştiği

 • Bazı materyalist bilginlerin maddî ilimleri kullanarak Kur'ân'daki bazı âyetlerin gerçek dışı olduğunu ileri sürmeleri.

feylak

 • Büyük adam.
 • Çok asker. Kolordu.
 • (Çoğulu: Feyâlik) İpek böceği ve kozası.

fikr-i marifet / fikr-i mârifet

 • İlim fikri, bilgiye dayalı düşünce.

gavsiyet

 • Büyük evliyalık.

gaye-i hayal

 • Hayalin amacı, hedefi.

gulyabani / gulyabânî / gûlyabânî

 • İnsanın gördüğünü sandığı korkunç hayalet, hayâlî varlık.
 • Masallarda sözü edilen hayâlî varlık, umacı, dev.

hacel

 • (Hacl) Utanma, sıkılma, hayâlılık.

hadib / hadîb

 • Kınalı, kına yapılmış.
 • Boyalı, boyanmış.

hafa'

 • Yalın ayak yürümek.

hafi / hâfî / حافى

 • Yalın ayak yürüyen veya koşan.
 • Çok ikram eden insan. İnsanı güler yüzle karşılayan.
 • Yalınayak koşan. (Arapça)

hafiyen

 • İkram ederek.
 • Yalınayak olarak.

halet-i hayaliye / hâlet-i hayaliye

 • Hayalî hâl.

hatt

 • Sınır. Çizgi. Hudud.
 • Yazı. El yazısı.
 • Nâme. Mektup.
 • Gençlerde yeni çıkan bıyık veya sakal.
 • Çizgi gibi uzanan belirsiz hafif yol.
 • Deniz yalısı.
 • Gemilerin hareketteki istikameti.
 • Parmağın onikide biri olan bir ölçü.
 • Ferman, buyruk

hatt-ı mevhum

 • Hayalî çizgi.

hayal-i beşer

 • İnsan hayali.

hayal-i şan

 • Hayalî olarak büyütülen şan ve şöhret.

hayal-perest

 • Hayalî şeylerle çok uğraşan. Çok hayal kuran. Dalgın. Olmayacak şeylerle avunan. (Farsça)

hayalen / hayâlen / خيالا

 • Hayali olarak. (Arapça)

hayali / hayâlî / hayalî / خيالى

 • Hayale dayalı.
 • Hayalî, hayal ürünü. (Arapça)
 • Karagöz oynatan. (Arapça)

hayaliyyun

 • (Tekili: Hayalî) Romantik şâirler, hayalî yazarlar.

hayalşiken

 • Hayali dağıtan, bozan.

hayta

 • Serseri, serkeş kimse.
 • Ask: Osmanlılarda görevli bir sınıf askere verilen ad. Hayta birlikleri, üstün savaş kabiliyeti olan askerlerden kurulur, lüzumunda düşman topraklarına akın yapmak için de kullanılırdı. Sonraları düzenleri bozulduğunda eşkiyalığa başladılar; bundan dolayı "hayt

hevl

 • Korku. Korku verici.
 • Ürkmek. Dehşet. Yılgınlık. İhtilâl-ı dimağ (beyindeki bozukluk) sebebi ile bâzı hayâli suretler tevehhüm ederek ondan korkmak.

hıfy

 • Yalın ayak yürümek.

hikmet-i imaniye

 • İmana dayalı hikmet ilmi.

hirabe

 • Şehir dışındaki yerlerde yapılan eşkiyalıklara katılma. Dağlarda yapılan haydutluklarda bulunma.

hufve

 • Yalın ayak olmak.

hükm-ü hayal

 • Hayalin hükmü.

hulul / hulûl

 • İlâhî sıfatların mahlûklar ile bütünleştiği onlara nüfuz ettiği esasına dayalı bâtıl bir görüş.

hüsn-ü ta'lil

 • Edb: Herhangi bir hâdisenin hakiki sebebini saklayarak, güzel ve hayalî bir sebep göstermeye hüsn-ü ta'lil denir. Bu gösterilen sebep hakiki olmamalı, fakat güzel olmalıdır.Bağ-ı âlemde yüzün menendi bir gül isteyüp.Cüst ü cu idüp gezer gülzarı bülbül şah şah. (Fatih Sultan Mehmed)Bülbülün, gül bahç

iale

 • Çoluk çocuğun nafakasını te'min etme. Evlâd u iyâlin maişetini tedarik etme.
 • İyali çoğalmak, çoluk çocuğu artmak.

ictiba / ictibâ

 • Seçmek, seçilmek. Evliyâlıkta, vâsıtanın, aracının şart olmadığı cezbe (çekilme) ile ilerleme.

ictimaileşme / ictimâileşme

 • Sosyalleşme, sosyalizasyon. (Arapça - Türkçe)

ideal

 • Fikre ve düşünceye ait. Tasavvuri, hayali. (Fransızca)
 • Mefkûre. Emel. Gaye. Hayalde tasavvur edilen kemal. Fevkalâde, mükemmel kimse veya şey. (Fransızca)

ıhn

 • Boyalı sof kumaş.
 • Renkli yün.

imkan-ı vehmi / imkân-ı vehmî

 • Hayâlî olarak mümkün olma.

insaf / insâf

 • Merhamete dayalı adalet.

ispanyol

 • İspanyalı.

iştirakiyye

 • Komünistlerin bir nazariyesi olan sosyalistlik.

iştirakiyyun

 • Komünist sosyalistler.

itikad-ı küfriye

 • Küfür itikadı, inkâra dayalı inanç biçimi.

iz'an-ı yakin / iz'ân-ı yakîn

 • Kesin delile dayalı olan sağlam inanç.

kaf

 • Hayâlî bir dağ.

kalb-i hayal

 • Hayâlin, gerçekte carî olan şeyleri tersine çevirmesi.

katiüttariklik

 • Yol kesicilik, eşkıyalık.

kavmi / kavmî / قومى

 • Kavme dayalı. (Arapça)

kaziye-i muhayyele

 • Man: Kizb olduğu mâlum iken nefsin ya münbasit ya münkabız olduğu kaziyye. Hayali olan hüküm.

kemalat-ı nübüvvet / kemâlât-ı nübüvvet

 • Peygamberliğe âit üstünlükler olup, evliyâlığın çok yüksek makamlarından biri.

kemalat-ı vilayet / kemâlât-ı vilâyet

 • Evliyâlığa âit üstünlükler, olgunluklar.

keniz

 • Esir kadın. Hayalık, câriye. (Farsça)

kerempe

 • Yun. Denize doğru uzanan kayalık çıkıntı.
 • Dağın en yüksek yeri, tepesi.
 • Geminin baş tarafı.

keşfi / keşfî / كَشْف۪ي

 • Perdeli hakîkati görmeye dayalı.

kilece

 • (Çoğulu: Kilecât-Keyalic) Arpa.
 • Kile, mikyal.

kıyas-ı temsili / kıyâs-ı temsîlî / قِيَاسِ تَمْثِيلِي

 • Misal getirmeye dayalı kıyas.

küfr-ü inadi / küfr-ü inadî

 • İnada dayalı küfür.

küfr-ü mağrurane / küfr-ü mağrûrâne / كُفْرِ مَغْرُورَانَه

 • Gurura dayalı inkâr.

kurb-i velayet / kurb-i velâyet

 • Velâyet, evliyâlık yoluna âit yakınlık. Allahü teâlâdan gelen feyz ve bereketlere, arada vâsıta bulunmak sûretiyle kavuşma.

kutbiyet

 • Büyük evliyalık.

kutbiyyet

 • Kutubluk denilen yüksek evliyâlık mertebesi.

leyal

 • (Tekili: Leyâli-Leyâil) (Leyl) Geceler.

liberal

 • Ferdî hürriyet lehinde, hürriyete elverişli. Ferdî teşebbüs ve hürriyet haklarını korumak için en iyi vasıta, devletin salâhiyyetlerini mümkün olduğu kadar tahdid etmek fikri. Rusya'daki dinsiz sosyalistliğin zıddı. (Fransızca)

lü'lü'

 • İnci.
 • Parlak. Ziyalı. Kıymetli.

luka incili / luka incîli

 • Meşhûr dört İncîl'den biri. Antakyalı papas Luka tarafından yazıldığı için bu ad verilmiştir. Şimdi elde bulunan İncîllerin en yanlış olanıdır.

ma'şer

 • Cemâat, müttehid cemâat. Birinin ehil veya iyâli. İns ve cin cemaatı.
 • Bölük, topluluk.

maddeperest

 • Maddeci, materyalist.

maddi / maddî / مادی

 • Madde ile ilgili. (Arapça)
 • Materyalist. (Arapça)

maddi felsefe / maddî felsefe

 • Aklı esas alıp herşeyi maddî ölçülere göre değerlendiren düşünce sistemi; materyalist felsefe.

maddiyun

 • Materyalistler, herşeyi madde ile açıklamaya çalışanlar.

maddiyun fikri

 • Maddecilik, materyalizm.

maddiyunluk

 • Materyalizm; herşeyi madde ile açıklamaya çalışma.

maddiyunun dinsizliği

 • Materyalistlerin dinsizliği; herşeyi madde ile açıklamaya çalışanların dinsizliği.

maddiyye / مادیه

 • Madde ile ilgili. (Arapça)
 • Matetaryalist. (Arapça)

maddiyyun

 • Maddenin ezelî ve ebedî olduğuna inananlar, materyalistler.
 • Maddeciler, materyalistler.

maddiyyunluk

 • Maddecilik, materyalizm, herşeyi madde ile açıklamaya çalışma gayreti.
 • Maddecilik, materyalizm, maddeden başka her şeyi inkâr eden dinsiz felsefeciler.

maneviyat / معنویات

 • Manaya dayalı şeyler. (Arapça)
 • Moral değerler. (Arapça)

maraz-ı hayali / maraz-ı hayalî

 • Hayalî hastalık.

masbug

 • (Çoğulu: Mesâbig) Boyalı, boyanmış. Mülevven.

mayedar / mâyedar / مایه دار

 • Mayalı. (Farsça)
 • Paralı. (Farsça)
 • Mal sahibi. (Farsça)
 • Güçlü. (Farsça)

mazarrat-ı mevhume

 • Gerçekte var olmayan, hayalî zararlar.

mecmu-u kavanin-i itibariye / mecmu-u kavânin-i itibariye

 • Varsayıma dayalı kanunlar bütünü.

medine-i fazıla-i hayaliye / medîne-i fâzıla-i hayaliye

 • Hayalî fazilet şehri; Eflâtun'un felsefesinde hayal ettiği fazilet şehri.

mel'ub

 • Salyalı ağız.

meratib-i velayet / merâtib-i velâyet

 • Evliyalık, velîlik mertebeleri, dereceleri.

meslek-i küfri / meslek-i küfrî

 • Allah'ı inkâr etmeye dayalı yol, metod.

mevcud-u harici / mevcud-u haricî

 • Varsayıma dayalı olmayıp dışta maddi varlığı bulunan şey.

mevhum / mevhûm / موهوم

 • Vehmolunmuş, aslı esâsı yokken zihinde kurulmuş olan, kuruntuya dayanan. Hayâlî.
 • Vehmedilmiş, asılsız, kuruntuya dayalı. (Arapça)

mevsuk / mevsûk / مَوْثُوقْ

 • Güvenilir, belgeye dayalı.

minhac-ı hadsi-i ilhami / minhâc-ı hadsî-i ilhamî

 • İlhâmın hadsî, sezgiye dayalı metodu.

muhammer / مخمر

 • Mayalı. (Arapça)

muhayyile

 • Kuvve-i hayâliye. Hayâl kurma merkezi. Zihinde bulunan hayal kuvveti.

muil / muîl

 • Evlâd ü iyâli, yâni çoluk çocuğu çok olan kimse.

mukallidin-i maddiyyun / mukallidîn-i maddiyyun

 • Materyalistlerin taklitçileri, taklitçi materyalistler, maddeciler.

mülevven

 • Renk renk olan. Boyalı, renkli. Çeşit çeşit boyalı.

mümevveh

 • Vehmî, hayâlî.

mümevvehat / mümevvehât

 • Hayâli, görünüşe göre haklı olanlar.

münasebet-i hayaliye

 • Hayalî münasebet, bağlantı.

münasebet-i intisabi / münasebet-i intisabî

 • Bağlanmaya dayalı ilişki.

münazara-i faraziye

 • Varsayıma dayalı tartışma.

mürşid-i kamil / mürşîd-i kâmil

 • Tasavvufta kemâle gelmiş, olgunlaşmış, evliyâlık mertebelerinin sonuna ulaşmış, kâbiliyeti olanları bu yolda yetiştiren rehber zât.

musabbag

 • Boyalı, boyanmış.

musavvire

 • Tasvir edilmiş. Suretlenmiş. Şekli çizilmiş.
 • Kuvve-i hayâliye.

müstenid

 • Dayalı, dayanmış.

mütehayyil

 • (Hayal. den) Kuvve-i hayaliyeden geçiren, hayal kuran. Bir şeyi görüp gözetici, idrak edici olan.

mütemevvin

 • İyâline çok nafaka veren. Ailesine, çoluk çocuğuna iyi bakan.

mütercim-i hayali / mütercim-i hayâlî

 • Hayalî tercüman.

mutlak vilayet / mutlak vilâyet

 • Evliyâlık.

nakli / naklî

 • Nakle dayanan, kitap ve sünnete dayalı olan.
 • Taşıma ile ilgili.

nassiye

 • (yun: Dogmatizm) Fls: Bir görüşün doğruluğuna peşin olarak inanan ve bu inanışlarını tenkide tabi tutmayanların düşünüş tarzı. Son heceleri .. izm ile biten görüşler, taraftarlarınca peşin olarak kabul edildiklerinden birer dogmatik görüş örneğidir. Meselâ; komünizm, materyalizm, darvinizim, birer d

nemçe

 • Tar: Osmanlılar tarafından Avusturya ve Avusturyalı mânasında kullanılan bir tâbir idi.

nikabe

 • Kâhyalık.
 • Ululuk.

nur-u tarikat

 • Tasavvufa dayalı, mânevî derecelere ulaşmayı esas alan yol ve yöntemlerin aydınlığı, güzelliği.

pa-bürehne / pâ-bürehne

 • Yalın ayak. (Farsça)

pabirehne / pâbirehne / پابرهنه

 • Yalınayak. (Farsça)

rabıta / râbıta

 • Bir velînin şeklini, sûretini hayâline getirerek onun kalbindeki feyz (bereket) ve mârifetlere (ilimlere) kavuşma yolu. Kalbini büyüklerin kalbine bağlayarak onlardan feyz alma. Her şeyi unutarak, dünyâ işlerini düşünmeyerek, sevgi ve saygı ile bir velînin mübârek yüzünü hayâlinde veya gönlünde bulu

rahzeni / rahzenî

 • Haydutluk, eşkiyâlık. Yol kesicilik. (Farsça)

rakrak

 • Şuleli ve ziyâlı, parlak, nurlu.

rengin

 • Renkli, boyalı. Parlak. Hoş. Süslü. Mülevven. Lâtif. (Farsça)

roman

 • Hayalî veya hakiki, kitap halinde yazılmış büyük hikâye.
 • Eski Roma devletinin diline de Roman denirdi.

roman-vari / roman-vâri

 • Roman gibi hayalî olabilen. Hakikatla alâkası olmayan veya az olan. (Farsça)

rumi / rûmî

 • Eskiden Osmanlılarda kullanılan güneş esasına dayalı takvim.

sabbag

 • Boyayan, boyacı.
 • Deri altındaki boyalı madde.

sade / sâde / ساده

 • Yalın, süssüz, katkısız.
 • Basit. (Farsça)
 • Yalın. (Farsça)
 • Süssüz. (Farsça)
 • Sadece. (Farsça)

sahil

 • Deniz, göl veya akarsu kenarı. Kıyı, yalı.

sahilhane / sâhilhane / ساحل خانه

 • Yalı evi. (Farsça)
 • Yalı. (Arapça - Farsça)

sahilsaray

 • Deniz kenarındaki kâşâne, büyük yalı.

şekavet / şekâvet

 • Her çeşit kötülük içinde olmak. Belâ ve zillete düşmek. Sıkıntıda kalmak.
 • Haydutluk, eşkiyalık.
 • Eşkiyâlık, kötü yolda olma.

sekene-i arz

 • Dünyalılar.

senedi / senedî

 • Sağlam kaynaklara dayalı.

sevahil

 • (Tekili: Sahil) Sahiller, yalılar. Deniz veya ırmak kenarları.

sevk-i kudreti / sevk-i kudretî

 • Güç ve kudrete dayalı yönlendirme.

seyahat-i hayaliye

 • Hayalî yolculuk.

şirket ve kesret

 • Ortaklık ve çokluğa dayalı sistem; bir çok unsurun kurduğu ortaklık, şirket; yani bir işe birçok elin karışması.

şöhret-i kazibe / şöhret-i kâzibe

 • Geçici şöhret. Yalancı dünyalık, fâni şöhret. Aldatıcı nâm.

sosyalist

 • Sosyalizm taraftarı.
 • Sosyalizm taraftarı olan. (Fransızca)
 • Sosyalizme inanan, toplumcu.

şuur-u imani / şuur-u imanî

 • İmanî şuûr, imana dayalı bilinç.

suver-i hayaliye

 • Hayale ait biçimler, şekiller, hayalî ifadeler.

tabiat bataklığı

 • Materyalist düşünce; tabiat için, "insan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç" düşüncesi.

tabiat dalaleti / tabiat dalâleti

 • Materyalist düşünce; tabiat için, "insan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç" düşüncesi.

tabiat fikri

 • Materyalist düşünce; tabiat için söylenen, "insan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç" düşüncesi.

tabiat-ı hayal

 • Hayâlin tabiatı, yapısı.

tabii felsefe / tabiî felsefe

 • Tabiatçı, materyalist felsefe; herşeyin tabiatın tesiriyle olduğunu savunan felsefî görüş.

tabiiyun

 • Tabiatı yaratıcı olarak kabul edenler, materyalistler.

tabiiyyunluk

 • Tabiatçılık, materyalistlik.

tahayyüli / tahayyülî / تخيلى

 • Hayalî. (Arapça)

tahkiki / tahkîkî / تَحْق۪يق۪ي

 • Etraflıca araştırmaya dayalı.

taklidi / taklidî

 • Taklide dayalı.

talim-i iman-ı tahkiki / tâlîm-i imân-ı tahkikî

 • Delillere dayalı bir şekilde iman dersi verme.

talim-i infiradi

 • Tek eğitimciye dayalı eğitim sistemi.

tarikat / tarîkat

 • Tasavvufa dayalı, mânevî derecelere ulaşmayı esas alan yol ve yöntemler.

tayf

 • Hayâlî görüntü.

taylasan

 • (Çoğulu: Tayâlis-Tayâlise) Başa ve boyna sarılan şal.
 • Başa sarılan sarığın omuzlar üzerine salıverilen ucu.

tedai-yi hayali / tedâi-yi hayalî

 • Hayalî çağrışım, hayale geliş.

tegallüb

 • Galip olma, zorbalık, kuvvete dayalı baskı.

telkini / telkînî / تلقينى

 • Telkine dayalı. (Arapça)

tevafuk-u cifri ve ebcedi / tevafuk-u cifrî ve ebcedî

 • Cifir ve ebced hesabına dayalı uyum.

tevhid-i hakiki / tevhîd-i hakîkî / تَوْحِيدِ حَقِيقِي

 • Delil ve isbata dayalı hakiki ma'nadaAllahı birleme.

tıynetsiz

 • Kötü mayalı, karaktersiz. (Arapça - Türkçe)

Troçkizm / Troçkist

 • Troçkizm, Marksizm'in Troçki'nin bakış açısıyla yorumlanmasıdır. Aynı zamanda 1917 Ekim Devrimi'nden sonra ortaya çıkmış bir ayrımı ifade eder. Sovyetler Birliği'nde "sol muhalefet" olarak örgütlenmiş, Troçki'nin kurduğu 4. Enternasyonal'le başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Troçkizm'in en önemli unsurları; özgürlüğü ortadan kaldıracak bir sistem olarak görülen "tek ülkede sosyalizmi" fikrinin reddi, dünya devrimi fikri, enternasyonalin gerekliliği, sürekli devrim ve Doğu Bloku ülkelerinin gerçek sosyalizm olmadığı fikirleridir.

  Kaynak: Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Troçkizm


ulema / ulemâ

 • Âlimler, ilim sâhibleri; zamânın fen ve edebiyât bilgilerinde yetişmiş, Kur'ân-ı kerîmin ve binlerce hadîs-i şerîfin mânâsını ezberden bilen, İslâm'ın yirmi ana ilim ve kolları olan seksen ilimde mütehassıs (uzman), tasavvufun (evliyâlığın) en yüksek derecesine ulaşmış, yetişmiş ve yetiştirebilen, i

ulum-u müsbete ve fenniye / ulûm-u müsbete ve fenniye

 • Müsbet bilimler ve fenler; ispata dayalı pozitif ilimler ve fenler.

uzlufe

 • Kayalık. Yalçın kaya.

üzlufe

 • (Çoğulu: Ezâlif) Sarp kayalı yer.

vahdetü'l-mevcud

 • "Yaratıcı, kâinatı oluşturan varlıkların toplamıdır. Allah da kâinat da birdir. Tek olan ilâh kâinatın bütünüdür" şeklinde kâinat hesabına Allah'ı inkâr eden materyalist felsefî düşünce sistemi.

vakıa-i hayaliye

 • Hayâli olay.

vakıa-i kalbiye-i hayaliye

 • Kalb ile bağlantılı hayalî vak'a, olay.

vehmi / vehmî / وهمى

 • Kuruntuya dayalı, evham üstüne kurulmuş. (Arapça)

velayet-i meczubane / velâyet-i meczubâne

 • İlâhî aşkta kendinden geçmiş şekildeki evliyalık.

vilayet / vilâyet

 • Evliyâlık, velîlik makâmı, Allahü teâlâya yakın olma, gafletten uzak bulunma.

vilayet yolu / vilâyet yolu

 • Bir vâsıtanın yâni yetişmiş bir velînin yol göstermesi lâzım olan, insanı Allahü teâlâya kavuşturan evliyâlık yolu.

vilayet-i amme / vilâyet-i âmme

 • İslâmiyet'in yalnız sûretine uyanların kavuştuğu evliyâlık makâmı.

vilayet-i muhammediyye / vilâyet-i muhammediyye

 • Peygamber efendimizin kendine mahsûs vilâyetle birlikte bütün peygamberlerin vilâyetlerini (evliyâlık derecelerini) kendisinde toplamış olması. Vilâyet-i Mustafaviyye de denilir.

vilayet-i sugra / vilâyet-i sugra

 • Vehimden ve hayâlden kurtulamadan ilerlenen evliyâlık yolu. Buna Vilâyet-i evliyâ da denir.

vücud-u misali / vücud-u misâlî

 • Yansımaya dayalı varlık.

vüs'at-i hayal

 • Hayalin genişliği.

zanni / zannî

 • Kesin olmayan, zanna dayalı.

zemin-i mecazi / zemin-i mecâzî

 • Mecazî olan yer, zemin; hayâlî yer.

zerk-alud / zerk-âlûd

 • Riyalı, riya karışık. (Farsça)

zevki / zevkî

 • Zevke dayalı, yaşayıp zevk etmekle ilgili.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın