LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te YAK kelimesini içeren 156 kelime bulundu...

adese-i mütekarib

 • Yakınlaştıran mercek.

ahger-i suzan

 • Yakıcı kor.

akraba / akrabâ

 • Yakınlar, hısımlar.

akrebiyet

 • Yakınlık.

an-karib

 • Yakından, çok zaman geçmeden.

an-karib-iz-zaman

 • Yakın vakitten.

an-karibin

 • Yakın vakitlerde.

anif / ânif

 • Yakında geçen. Pek yakın geçmişte.

ankarib / ankarîb / عن قریب

 • Yakında, yakından, çok geçmeden. (Arapça)

arız / ârız

 • Yaklaşma, ilişme.

arşın

 • Yaklaşık 68 cm'lik bir ölçü birimi.

ateş-i suzan / ateş-i sûzan

 • Yakıcı ateş.

ateş-zede

 • Yakılmış, yakılan. (Farsça)

baria

 • Yakınlarından üstün vasıflı. Emsalinden üstün. Tam ve mükemmel.

bekil

 • Yakışıklı delikanlı, genç.

beri

 • Yakın mesafe, ötenin zıddı.

bünyamin

 • Yakup Aleyhisselâm'ın en küçük oğlu.

car-ı zil kurba / câr-ı zil kurbâ

 • Yakın komşu.

ceyb

 • Yakanın göğüs üzerindeki açık yeri.

cins-i karib / cins-i karîb

 • Yakın cins.

cirban

 • Yaka.

civan

 • Yakışıklı genç.

civar / civâr / جوار

 • Yakın çevre. (Arapça)

daniye

 • Yakında olan.

denavet

 • Yakın olmak, yakınlık.

derecat-ı kurbiye

 • Yakınlık dereceleri. Allah'a manevi yakınlık mertebeleri.

dinar

 • Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para.

duçar / dûçar

 • Yakalanmış, düşmüş.
 • Yakalanmış, düşmüş.

ekarib / ekârib / اقارب

 • Yakınlar, akrabalar. (Arapça)

feriş / ferîş

 • Yakında doğurmuş hayvan.

fetn

 • Yakmak, ihrak etmek.

giriban / girîbân / گریبان

 • Yaka. (Farsça)

giriban-gir / girîban-gir

 • Yaka tutan. (Farsça)

giriftar / giriftâr / گرفتار

 • Yakalanmış, tutulmuş, müptela. (Farsça)

güdaziş

 • Yakılma, yanma. (Farsça)

hallas

 • Yakalıyan, tutan kimse.

harık / hârık

 • Yakan, yakıcı. Yanan, tutuşmuş. Ateş, od.
 • Yakıcı, yakan.

hark / حَرْقْ

 • Yakmak. Yanmak. Yangın.
 • Yakma.
 • Yakma.

hatve-i tekarrüb

 • Yaklaşma adımı.

hay'al

 • Yakasız gömlek.

haynunet

 • Yakın olmak, yaklaşmak.

hazret-i yakub

 • Yâkûb (a.s.).

hirkat / حِرْقَتْ

 • Yakma.

hırkatli

 • Yakıcı.

hizem / hîzem

 • Yakacak odun. Yakıt olarak kullanılan odun. (Farsça)

huzur

 • Yakınında olma.

huzuren

 • Yakınında olarak.

idna'

 • Yakın etmek, yaklaştırmak.

ihrak / ihrâk / احراق

 • Yakma.
 • Yakma.
 • Yakma. (Arapça)
 • İhrak edilmek: Yakılmak. (Arapça)
 • İhrak olunmak: Yakılmak. (Arapça)

ihrak etme

 • Yakma.

ihrakan

 • Yakmak suretiyle.

ihtimalat-ı karibe

 • Yakın ihtimaller.

ikaniyye / ikâniyye

 • Yakînî bilgiye tabi olanlar. Din ve bilginlerce ileri sürülen şeyleri delil aramaksızın doğru sayan anlayış.

iktiran / iktirân / اقتران / اِقْتِرَانْ

 • Yakınlaşma, yaklaşma. (Arapça)
 • Yakın olma.

iş'al edilen / iş'âl edilen

 • Yakılan, tutuşturulan.

istikad

 • Yakma, ateşi tutuşturma.

istinas / istînas

 • Yakınlık duyma, yakınlaşma.

istinas etme / istinâs etme

 • Yakınlık duyma, alışma.

izlaf

 • Yakın etmek. Toplamak, cem' etmek.

karabet / karâbet / قرابت

 • Yakınlık, akrabalık.
 • Yakınlık.
 • Yakınlık, akrabalık. (Arapça)

karib / karîb / قریب

 • Yakın, yakın olan, uzak olmayan, soyca yakın.
 • Yakın.
 • Yakın.
 • Yakın. (Arapça)

karib olma / karîb olma

 • Yakınlaşma.

karib-ül ahd

 • Yakın zamanda.

kariben / karîben / قریبا

 • Yakında, yakın zamanda.
 • Yakında.
 • Yakında. (Arapça)

karibetün / karîbetün

 • Yakındır (kadınlar için kullanılır).

karibün / karîbün

 • Yakındır (erkekler için kullanılır).

karin / karîn / قَر۪ينْ

 • Yakın, nâil olan.

kaviyyet / kâviyyet

 • Yakıcılık, dağlayıcılık.

kelebçe

 • Yakalanan suçluların iki bileğine birden takılan demir halka. Demir bilezik.

keseb

 • Yakınlık, kurbiyet.

kevd

 • Yakın olmak.

kübr

 • Yakınlık.

künu'

 • Yakın olmak.

kurb

 • Yakınlık.
 • Yakın.
 • Yakınlık. Tasavvufta, Allahü teâlâya yakın olmak.

kurbet

 • Yakınlık. Tâatı, Allahü teâlâ için yapmak.

kurbiyet / قُرْبِيَتْ

 • Yakınlık.
 • Yakınlık.
 • Yakınlık.

kurbiyyet

 • Yakınlık kazanmak. Yakınlık. Bir şeye kendi gayretiyle yakınlaşmak.

kurun-u uhra / kurun-u uhrâ

 • Yakın çağ.

kusre

 • Yakın, karib.

lazım-ı karib / lâzım-ı karîb

 • Yakınında bulunması gereken ayrılmaz unsur.

levvah

 • Yakıcı ve bozucu.

lez'

 • Yakmak.

madde-i iştial

 • Yakıt.

mahrukat / mahrûkat / محروقات

 • Yakılacak madde. Yanan şeyler.
 • Yakıtlar.
 • Yakacak. (Arapça)

mahş

 • Yakmak.

makrun / makrûn / مقرون

 • Yakın, ulaşmış.
 • Yakın. (Arapça)

makruniyet

 • Yaklaşma. Yakınlık.

mekad

 • Yakın olmak, yakınlık.

mertebe-i nariye / mertebe-i nâriye

 • Yakıcılık, sıcaklık derecesi.

meskab

 • Yakın olacak yer.

meşreb-i hıllet

 • Yakın dostluğu öngören hareket tarzı.

miskal

 • Yaklaşık 4.5 grama denk olan bir ağırlık ölçüsü.

mücavir

 • Yakın komşu.

müdanat

 • Yakınlık.

müdani / müdanî

 • Yakın. Eş. Benzer. (Farsça)

müdni / müdnî

 • Yakınlaştıran.

muhadenet

 • Yakın ahbablık, samimiyet. Dostluk.

muharrık

 • Yakan, susatan.

muharrik / محرق

 • Yakıcı. (Arapça)

muhrik / مُحْرِقْ

 • Yakıcı.
 • Yakıcı.
 • Yakıcı.

mukarin

 • Yakın olan. Bitişen. Ulaşan. Ulaşmış olan.

mukarreb / مقرب / مُقَرَّبْ

 • Yakınlar, yakınlaşmış kimseler.
 • Yakınlaştırılmış.
 • Cennette dereceleri en yüksek olan.
 • Tasavvufta, nefslerinin sevgisinden kurtulmuş, kalbinde Allahü teâlâdan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmayan, yalnız Allahü teâlâyı isteyen.
 • Yakın olan.
 • Yakın. (Arapça)
 • Yakın kılınan.

mukarrebin

 • Yakın olanlar.

mukarrib

 • Yaklaştıran.

mukınun / mûkınûn

 • Yakîn sahibi olanlar. Şüphesiz ve tereddüdsüz olarak imanî ve Kur'anî hakikatlara vâkıf olanlar.

münacat / münâcât / مُنَاجَاتْ

 • Yakarış.

musab / musâb / مصاب

 • Yakalanmış, tutulmuş, uğramış. (Arapça)
 • Musâb olmak: Yakalanmak, tutulmak. (Arapça)

müşacene

 • Yakınlık, karabet.

müşafehe

 • Yakından karşılıklı konuşmak, karşı karşıya konuşmak.

na-reva

 • Yakışıksız, reva olmayan. Münâsib ve lâyık olmayan.

nareva / nârevâ / ناروا

 • Yakışık almaz. (Farsça)

nezdik

 • Yakın, karib. (Farsça)

niran-ı muhrika / nîrân-ı muhrika

 • Yakıcı ateşler.

pergune

 • Yakışıksız, çirkin. (Farsça)

pertev-suz

 • Yakan ışık. Güneşe karşı tutulduğu zaman, ışıkları bir noktaya toplayan ve bu suretle ışığın değdiği yeri yakan mercek.

saha-i ukba-yı ferda / saha-i ukbâ-yı ferdâ

 • Yakın gelecekteki âhiret sahası.

sahad

 • Yakmak.

sebeb-i kurbiyet

 • Yakınlık sebebi.

şecere-i yaktin / şecere-i yaktîn

 • Yaktîn ağacı. Kabak kökeni.

sekab

 • Yakınlık.

şekah

 • Yakınlık.

semum / semûm

 • Yakıcı rüzgâr.

şikayet / şikâyet

 • Yakınma, derdini söyleme.

sıla / صله

 • Yakınlarını ziyarete gitme özlemi. (Arapça)

sıla-i rahm / صلهء رحم

 • Yakınlarını ziyaret edip özlem gidermek.

şinik

 • Yaklaşık on litre su alabilen mahsul ölçüsü.

sirac-ı kurb-i ev edna / sirâc-ı kurb-i ev ednâ

 • Yakınlığın, hatta daha da yakınlığın kandili (Peygamber Efendimiz Miracda Cenâb-ı Hakkın huzuruna geldiğinde Ona çok yaklaşmıştı. O yakınlık makamı kâinatta hiçbir varlığa nasip olmamıştır.).

suzan / sûzan

 • Yakan, yakıcı. Ateşli. (Farsça)
 • Yakıcı.

suzende / sûzende / سوزنده

 • Yakan. Yakıcı. (Farsça)
 • Yakıcı. (Farsça)

suznak / sûznâk / سوزناک

 • Yakıcı.
 • Yakıcı. (Farsça)

taallukat / taallûkat

 • Yakın akrabalar.

tadri'

 • Yakın etmek, yaklaştırmak.

tahlis-i giriban

 • Yakayı kurtarma, kurtarılma.

takarrub

 • Yaklaşma.

takarrüb / تقرب / تَقَرُّبْ

 • Yaklaşma.
 • Yaklaşma, yakınlaşma.
 • Yaklaşma, yakınlaşma. (Arapça)
 • Takarrüb etmek: Yaklaşmak, yakınlaşmak. (Arapça)
 • Yakınlaşma.

takarrüp

 • Yaklaşmak.

takrib / takrîb / تقریب

 • Yaklaştırma.
 • Yaklaştırma, yaklaşık.
 • Yaklaştırma. (Arapça)

takrib etmek

 • Yakınlaştırmak.

takriben / takrîben / تقریبا / تَقْرِيباً

 • Yaklaşık olarak.
 • Yaklaşık olarak.
 • Yaklaşık olarak. (Arapça)
 • Yaklaşık olarak.

takribi / takribî / takrîbî / تقریبى / تَقْر۪يب۪ي

 • Yaklaşık.
 • Yaklaşık.
 • Yaklaşık olarak. (Arapça)
 • Yaklaşık olarak.

takrip

 • Yakınlaştırma, yaklaştırma.

tatbik

 • Yakıştırmak. Yerine getirmek. Bir kanun hükmünü, kaide veya emri yerine getirmek. Kıyas ve tahmin etmek.

tazarruat / tazarruât

 • Yakarışlar, niyazlar.

taziye / tâziye

 • Yakını ölen üzgün birini teselli etme.
 • Yakını ölen kimseye baş sağlığı dileme.

tedennü'

 • Yakın olmak.

tednik

 • Yakın olmak.

tekarrüp

 • Yaklaşma.

tekarüb

 • Yakınlaşma.

tekarub / tekârub / تقارب

 • Yakınlaşma. (Arapça)

üzuf

 • Yakın olmak, yaklaşmak.

vesile-i teshil ve takrib

 • Yakınlaştırma ve kolaylaştırma vesilesi.

yakiniyyat / yakîniyyât

 • Yakînî bir surette bilinenler.

yakub

 • Yakup (a.s.).

yehud

 • Yakub (A.S.) ın büyük oğlunun adıdır.

yevakit / yevâkît / یواقيت

 • Yakutlar. (Arapça)

zevi-l erham

 • Yakın akraba.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın