LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yönelmek ifadesini içeren 38 kelime bulundu...

cübu'

 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.
 • Yönelmek, rücu etmek.

dagn

 • Meyletmek, yönelmek.
 • Kin tutmak.

dayf

 • (Çoğulu: Ezyâf-Zuyuf-Zayfân) Misafir.
 • Meyletmek, yönelmek.

fenafillah / fenâfillâh

 • Dünyayı kalben terkedip tamamen Allaha yönelmek.

gaşmere

 • Yönelmek.

hadl

 • Meyletmek, yönelmek.

hakka rücu

 • Hakka dönmek, yönelmek.

hatk

 • Yürürken adımların birbirine yakın olması.
 • Yönelmek, teveccüh etmek.

hayde

 • Meyletmek, yönelmek, eğilmek.
 • Hakdan ve doğru yoldan ayrılmak.

ıhlad

 • Meyletmek, yönelmek, eğilmek.
 • Sonsuzlaştırmak, ebedi kılmak.
 • Geç ihtiyarlamak.

ikbal

 • Bir şeye yönelmek. Teveccüh etmek. Reddetmeyip kabul etmek. Bir şeyi birinin önüne götürmek. Baht açıklığı. Talih. Refah.
 • İstemek.

istikbal-i erkan / istikbal-i erkân

 • Rükünlere yönelmek, şartları yerine getirmek.

istikbal-i kıble

 • Kıbleye, Kâbe istikametine yönelmek.

itticah

 • Bir cihete gitmek, yönelmek. Teveccüh etmek.

kerr

 • Çekilerek yeniden hücum etmek.
 • Birşeyden vazgeçtikten sonra tekrar ona, o işe yönelmek.
 • Devlet.
 • Gemi halatı.
 • Hurma ağacına çıkmakta kullanılan urgan.

lügaz

 • (Çoğulu: Elgâz) Meyletmek, eğilmek, yönelmek.
 • Yaban fâresinin delikleri.
 • Yolcuya zahmet veren çapraşık yol.
 • Bilmece.

meyletmek

 • Bir tarafa doğru eğilmek. Bir tarafa yönelmek.
 • Sevgisini vermek, eğilmek. Gönül vermek.

mümal

 • Meyl etmek, yönelmek.

mürteci / mürtecî

 • Geriye yönelmek isteyen; gerici.

ragn

 • Meyletmek, yönelmek, eğilmek.

rahcen

 • Ağırlık, sıklet.
 • Meyletmek, eğilmek, yönelmek.

rekn

 • Meyletmek, yönelmek, eğilmek.

revg

 • Talep etmek, istemek.
 • Yönelmek, eğilmek, meyletmek.

sagg

 • Meyletmek, yönelmek, eğilmek.

sagy

 • (Sagv) Meyletmek, yönelmek.
 • Güneşin batmaya meyletmesi.

süful

 • Alçaklık.
 • Alçaklığa meyil ve teveccüh etmek. Alçaklığa yönelmek.

sugv

 • Meyletmek, yönelmek, eğilme.

tazayyüf

 • Meyletmek, eğilmek, yönelmek.

tebettül

 • Halkdan ayrılmak.
 • Mâsivadan kesilip ihlâs ile Hakka yönelmek ve ubudiyet etmek.
 • Evlenmekten vaz geçip zâhidlik etmek.

tebtil

 • Tamamen hakka yönelmek.
 • İyice ve tamamiyle kesmek.
 • Terbiye etmek.
 • Yemek.

tecanüf

 • Meyletmek, eğilmek, yönelmek.

techiye

 • Meyletmek, eğilmek, yönelmek.
 • Ondan yana sürmek.

tecrid

 • Açıkta bırakmak.
 • Yalnız başına bırakmak. Tek başına hapsetmek.
 • Dünya alâkalarını kalpten çıkarıp Allah'a (C.C.) yönelmek.
 • Edb: Bir şairin kendini mücerred bir şahıs, yâni ayrı bir adam farzederek ona hitabetmesi.
 • Soyma, soyulma.

tehekku'

 • Teveccüh etmek, yönelmek.

temayüc

 • Meyletmek, eğilmek, yönelmek.

terk-i masiva / terk-i mâsivâ

 • Allah'tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fâni ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak.

teveccüh / توجه

 • Yönelme, dönme. (Arapça)
 • İlgi gösterme. (Arapça)
 • Teveccüh etmek: (Arapça)
 • Yönelmek, dönmek. (Arapça)
 • İlgi göstermek. (Arapça)
 • Düşmek. (Arapça)

teveccüh etmek

 • Yönelmek.