LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Vu kelimesini içeren 110 kelime bulundu...

adk

 • Vurmak, darp.

ajeh

 • Vücutta çıkan pürtüklü küçük ur. (Farsça)

aktar-ı beden / aktâr-ı beden

 • Vücudun her tarafı.

alam-ı cismani / âlâm-ı cismanî

 • Vücutların acı çekmesi.

ameliyat-ı cerrahiye-i nafia / ameliyat-ı cerrahiye-i nâfia

 • Vücudun faydasına olan cerrahî ameliyat.

antikor

 • Vücuda giren hastalık mikroplarını zararsız kılmak için organizmanın bir kanun-u İlahî ile çıkardığı madde. (Fransızca)

aza-yı beden / âzâ-yı beden

 • Vücut organları.

azeh

 • Vücutta çıkan siğil. (Farsça)

bedenen / بدنا

 • Vücutça. Beden ile.
 • Vücutça. (Arapça)

bezl-i vücut eden

 • Vücudunu feda eden.

bi-vukuf / bî-vukuf

 • Vukufsuz, bîhaber, malûmatsız, habersiz.

bisr

 • Vücudu sivilceli olan kişi.

bünye-hiz / bünye-hîz

 • Vücudu canlandıran, bünyeyi kaldıran. (Farsça)

cederi / cederî

 • Vücutta çıkan çiçek hastalığı.

ceset

 • Vücud, beden.

cism-i vücud

 • Vücut cismi, şekli.

daire-i vücud

 • Vücud ve varlık dairesi ve sahası.

dakr

 • Vurmak, darb.

daraban

 • Vurma, vuruş. Çarpış, çarpıntı, çarpma.

darb

 • Vurma, çarpma.

darbe

 • Vurma, saldırma.

darib / dârib

 • Vuran, döven.

darp

 • Vurma, dövme.

deb'

 • Vurmak, darb.

delz

 • Vurmak, darb.

ecza-i asliye / eczâ-i asliye

 • Vücudda temel teşkil eden parçalar ve kısımlar, unsurlar.

ejah

 • Vücutta ve bilhassa ellerde çıkan ufak urlar, siğil, sivilce. (Farsça)

el-eys

 • Vücud. Varlık. Büyük cisim.

endam

 • Vücut, beden, boy pos.

endami / endamî

 • Vücuda uygun, bedene münasib, biçimli. (Farsça)

faheka

 • Vurulduğu yerden kan çıkartan kılıç ve neşter parçası.

füshat

 • Vüs'at, genişlik, açıklık.

gülbeden

 • Vücudu gül gibi nâzik ve lâtif olan. (Farsça)

habc

 • Vurmak, darbetmek.

hararet-i gariziye / hararet-i garîziye

 • Vücudun normal harareti.

heft-endam

 • Vücudumuzda yedi organ.

hil'at-ı vücud

 • Vücud elbisesi. Ruhun,içinde bulunduğu ten elbisesi. Cesed.
 • Vücud, beden elbisesi.

hılt-ı mahmud

 • Vücudun sağlam ve sağlıklı oluşu.

hüsn-ü endam

 • Vücut güzelliği.

i'dam

 • Vücudu ortadan kaldırmak. Yok etmek. Öldürmek.

icad

 • Vücuda getirmek. Yeniden bir şey meydana getirmek. Yoktan var etmek.

ifna-yi beden

 • Vücudu yok etme, öldürme.

ifrazat

 • Vücuddan çıkan, bedenden ayrılan kan, irin, balgam gibi şeyler.

iglinta'

 • Vurmakla ve sövmekle üstün gelip galebe etmek.

ihtikan-ı dem

 • Vücudun bir tarafına kanın hücum etmesi.

ihtikar / ihtikâr / احتكار

 • Vurgunculuk; fazladan kazanç sağlamak amacıyla, hayat için zarurî olan ihtiyaç maddelerini satın alıp fiyatı artsın diye bir süre saklama.
 • Vurgun. (Arapça)

ıhtira'

 • Vücud vermek, icad.

imkan-ı zati / imkân-ı zâtî

 • Vukuu mümkün olan iş. Bir şeyin, aslında mümkün olması.

inkidam

 • Vücudun bir tarafı berelenme veya kızarma.

iskelet

 • Vücudun kemik çatısı. (Fransızca)

kabl-el vuku'

 • Vuku'dan evvel. Olmadan evvel.

kalıb

 • Vücut, beden.

kerr u fer / كَرُّ و فَرْ

 • Vur kaç.

kerrüfer harbi

 • Vur-kaç tekniği ile yapılan savaş.

kesb-i vukuf

 • Vukuf kazanmak, öğrenmek.

kıtal

 • Vuruşma, savaş.

lakk

 • Vurmak.

laübaliyane / lâübâliyâne

 • Vurdumduymaz bir tarzda, kayıtsız kalarak.

lebn

 • Vurmak.

lefehan

 • Vurmak.

lek'

 • Vurmak.

lekz

 • Vurmak.

lezaiz-i cismaniye / lezâiz-i cismaniye

 • Vücudun hissettiği zevk ve lezzetler.

ma'ra

 • Vücudun çok zaman çıplak olan yeri.

madrub / madrûb

 • Vurulmuş, dövülmüş.

makt

 • Vurmak.

maktul

 • Vurulmuş, öldürülmüş, katledilmiş.

mecmu-u cesed

 • Vücudun tamamı, beden.

memsud

 • Vücudu kuvvetli ve sağlam yapılı olan.

merkez-i vücut

 • Vücudun merkezi.

mertebe-i vücub ve vücud ve tevhid / mertebe-i vücûb ve vücûd ve tevhid

 • Vücûb, vücut ve tevhid mertebeleri.

meslu'

 • Vücudunda ur bulunan kimse.

meşum

 • Vücudu benekli adam.

muhtekir / محتكر

 • Vurguncu. (Arapça)

muhtekirane / muhtekirâne

 • Vurgunculukla, ihtikârcılıkla. (Farsça)

mukarrib-ül vücud

 • Vücudunu yakın eden, yaklaştıran.

mülk-ü ten / مُلْكُ تَنْ

 • Vücûd.

muslib

 • Vurucu, vuran, dârib.

mutareka

 • Vuruşmak.

nafata

 • Vücutta çıkan sivilce veya kabarcık.

nahs

 • Vurmak.

nazik-beden / nâzik-beden

 • Vücudu, bedeni nâzik olan. (Farsça)

nefyan

 • Vurma ânında yara ve cerahatten akan kan.

neyh

 • Vücudun kemikleri taze iken pekişmek.

pehlu

 • Vücudun iki yanından biri, yan. (Farsça)

sademat / sademât

 • Vuruşlar.

sadme

 • Vuruş.

saray-ı vücut

 • Vücut sarayı.

sedn

 • Vücut organlarının anormal biçimde gelişmesi.

sefine-i vücud

 • Vücut gemisi.

sıhhat-i beden

 • Vücut sağlığı.

şilv

 • Vücut azâlarından biri.

sultan-üd dem

 • Vücutta kanın galeyanı.

tabakat-ı gaflet

 • Vurdumduymazlık örtüleri, umursamazlık perdeleri.

tarsig

 • Vüs'at vermek, genişlik vermek.

tedmiye

 • Vurup kanatmak.

telatum / telâtum

 • Vuruşma, çarpışma.
 • Vuruşma, çarpışma.

terakül

 • Vuruşmak, döğüşmek.

tesadüm

 • Vuruşma. Şiddetle çarpışma.

urgun

 • Vurgun, âşık. (Türkçe)

usare

 • Vücud bezlerinden akan faydalı su. Sıkılmış şeylerden çıkan su. Öz su.

uzima

 • Vücutta bir organın ateşsiz ve ağrısız olarak şişmesi.

vacib-ül vücud / vâcib-ül vücud

 • Vücudu mutlak var olan, yokluğu mümkün olmayan Cenâb-ı Hak.

vacibu'l-vücud / vâcibu'l-vücûd

 • Vücudu mutlak var olan, yokluğu mümkün olmayan Allah.

vitamin

 • Vücudda yokluğu bazı hastalıklara yol açan ve taze yiyeceklerde ve bazı meyvalarda bulunan organik madde. A, B, C, D, E gibi remizlerle gösterilen çeşitleri vardır. (Fransızca)

vücud / vücûd

 • Vücut, varlık, gövde.

zarb / ضرب

 • Vuruş. (Arapça)

zed

 • Vurma, dövme. (Farsça)

zen

 • Vuran, kesen, atan mânalarına gelerek birleşik kelimeler yapılır. (Zeden: Vurmak mastarında emir köküdür) Lâf-zen : Söz atan, lâf atan. (Farsça)

zerrat-ı vücudiye / zerrât-ı vücudiye

 • Vücudun hücreleri.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın