LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Vi kelimesini içeren 56 kelime bulundu...

a'mak-ı vicdan

 • Vicdanın derinlikleri.

alu-balu / alu-bâlu

 • Vişne. (Farsça)

alubalu / âlûbâlu / آلوبالو

 • Vişne. (Farsça)

amir-i vicdani / âmir-i vicdanî

 • Vicdana ait âmir, vicdanı çalıştıran.
 • Vicdana emreden, vicdanı çalıştıran.

ashab-ı vicdan / ashâb-ı vicdân / اَصْحَابِ وِجْدَانْ

 • Vicdan ve insaf sahipleri.
 • Vicdan sâhibleri.

azab-ı vicdani / azâb-ı vicdânî

 • Vicdan azabı.

azab-ı vicdaniye

 • Vicdan azabı.

birader-i vicdan

 • Vicdan kardeş.

biran

 • Viran, harab, yıkık, dökük, eski. (Farsça)

davet makamı / dâvet makâmı

 • Vilâyet (evliyâlık) makâmının üstünde, peygamberlere mahsus bir makâm.

demdeme

 • Vızıltı, ses.

ehl-i tertib / ehl-i tertîb

 • Vitirle berâber en çok beş vakit namazı kazâya kalmış kimse.

ehl-i vicdan

 • Vicdanlılar, insaflılar.

ehl-i vicdan ve insaf

 • Vicdan ve insaf sahibi insanlar.

emr-i vicdani / emr-i vicdanî

 • Vicdanî emir.

evrad / evrâd

 • Virdler.
 • Virdler; devamlı yapılan zikirler.

hahiş-i vicdani / hâhiş-i vicdanî

 • Vicdanî isteyiş ve arzu.

hahiş-i vicdaniye / hâhiş-i vicdaniye

 • Vicdanî arzu, istek.

harab

 • Viran. Issız. Yıkık. Perişan.

harabenişin

 • Viranelerde, harabelerde oturan. (Farsça)

harabezar

 • Viranelik. Yıkıntı yeri. (Farsça)

hilaf-ı vicdan / hilâf-ı vicdan

 • Vicdana aykırı.

hükm-i vicdani / hükm-i vicdanî

 • Vicdana ait hüküm. Vicdanî kanaatla verilen hüküm.

hürriyet-i vicdan

 • Vicdan hürriyeti; kişinin, başkasına zarar vermemek şartıyla, inancını özgürce yaşayabilmesi.

ıhrab

 • Viran etmek, harabe haline getirmek.

insafla

 • Vicdanlı hareket etme.

insaflı

 • Vicdana uygun davranan.

insafsız

 • Vicdansız.

insafsızlık

 • Vicdansızlık.

insaniyetkar / insaniyetkâr

 • Vicdanlı ve iyi adam, insaniyetli. (Farsça)

insaniyetkari / insaniyetkârî

 • Vicdanlılık, insaniyetlilik.

inşirah-ı sadr

 • Vicdan ferahlığı,vicdan huzuru.

itmi'nan-ı vicdan / itmi'nân-ı vicdan

 • Vicdan rahatlığı, vicdanen emin olma.

kanaat-ı vicdaniye

 • Vicdanî kanaat, vicdana ait fikir.

kanaat-i vicdaniye

 • Vicdanen elde edilen kanaat.

kemalat-ı vicdaniye / kemâlât-ı vicdaniye

 • Vicdanî ve ruhî olgunluklar.

muharrik-i vicdan

 • Vicdanı harekete geçiren, faaliyet azmi veren.

mukız-ı vicdan / mûkız-ı vicdan

 • Vicdanın uyarıcısı, vicdanı uyandıran ikaz eden.

nekavet-i vicdan / nekavet-i vicdân

 • Vicdan temizliği.

nur-u vicdan

 • Vicdan ışığı.

safvet-i vicdan

 • Vicdan saflığı.

sahib-i vicdan

 • Vicdanlı, vicdan sahibi.

salat-ül vitr / salât-ül vitr

 • Vitir namazı.

serbestiyet-i vicdan

 • Vicdan serbestliği, serbest olma hali.

terbiyetü'l-vicdan

 • Vicdan eğitimi.

vazife-i vicdaniye

 • Vicdan vazifesi.

vicdan-suz / vicdan-sûz

 • Vicdanen sıkıntı ve ızdırap veren, vicdanı yakan.

vicdanen / vicdânen / وجدانا

 • Vicdanca, iyilik hissine göre.
 • Vicdan bakımından.
 • Vicdan bakımından.
 • Vicdan bakımından. (Arapça)

vicdani / vicdanî / vicdânî

 • Vicdanla ilgili, vicdana ait.
 • Vicdanla ilgili.

vicdaniyat / vicdâniyat

 • Vicdanla hissedilenler.
 • Vicdanla hissedilenler.

vicdaniyyat

 • Vicdanlılıklar. Vicdana ait hususiyetler ve hisler.

vicdansuz / vicdânsûz

 • Vicdanı rahatsız eden.

vilayat / vilâyât / ولایات

 • Vilâyetler, iller.
 • Vilayetler. (Arapça)

virani / viranî

 • Viranlık, haraplık. (Farsça)

vişn-ab

 • Vişne şerbeti, vişne şurubu. (Farsça)

vuslat

 • Visal. Sevdiğine kavuşma, ulaşma, bitişme. Bitiştiren.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın