LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Vesl ifadesini içeren 39 kelime bulundu...

arzu-dar / arzu-dâr

 • Hevesli, talebli, istekli, arzulu. (Farsça)

asga

 • Öğrenmeğe çok hevesli.
 • Çarpık suratlı.

bül-game

 • Herşeye hevesli olan. (Farsça)

çalgı

 • Müzik âleti. Müzik, çalgı. (İslâm âlimleri insanda maddi, hayvâni hisler ve hevesler uyandıran müziğin haram olduğunu bildirmişlerdir.)

cehennem

 • Allah yerine, tabiat, madde, sebepler vb. yaratılmış şeyleri ilâh kabul eden; Allah'a kul olacaklarına, arzularına ve heveslerine, başka insanlara ve mahlukata kul olanların işledikleri cürüm ve suçtan dolayı İlâhi adaletle ceza görecekleri yer. Cehennem'in varlığını bütün geçmiş peygamberler ve onl

ehl-i riyazat / ehl-i riyâzât

 • Az gıda ile nefsin heveslerini kırıp, ilim ve ibâdetle meşgul olanlar.

evşal

 • (Tekili: Veşl) Damla damla akan su.
 • Birbiri ardınca katar gibi peşpeşe gelen kimseler.

hevakar / hevakâr

 • Günahlı işlere hevesli. Hevâ ve hevesine bağlı. (Farsça)

hevesat / hevesât / هوسات

 • Arzu ve nefsâni emeller. Boş, bâtıl ve günahlı şeylere dâir olan istekler. Hevesler. (Farsça)
 • Hevesler, gelip geçici arzu ve istekler.
 • Hevesler, geçici arzular, yasak istekler.
 • İstekler, hevesler. (Arapça)

hevesat-ı nefsaniye / hevesât-ı nefsâniye

 • Nefsin hevesleri, arzuları ve kötü istekleri.

hevesat-ı rezile / hevesât-ı rezile

 • Rezilce hevesler, günah ve çirkin olan arzular.

hevesat-ı süfliye / hevesât-ı süfliye

 • Alçak arzular, kötü hevesler.

hevesdar / hevesdâr / هوسدار

 • Hevesli. (Farsça)
 • Hevesli. (Arapça - Farsça)

hevesi / hevesî

 • Hevesle ilgili.

heveskar / heveskâr / هوسكار

 • Hevesli, istekli.
 • Hevesli istekli, arzulu. Meyli ve arzusu olan, heves eden. (Farsça)
 • Hevesli.
 • Hevesli, istekli. (Arapça - Farsça)

heveskaran / heveskârân

 • (Tekili: Heveskâr) İstekliler, hevesliler.

heveskari / heveskârî

 • Heveskârlık, heveslilik. (Farsça)

hevesnak / hevesnâk

 • Hevesli, heves edici, istekli. (Farsça)

hevesnakan / hevesnâkân

 • (Tekili: Hevesnâk) Hevesliler, heves edenler.

hevesperver

 • Hevesli, heveskâr. (Farsça)

irtigab

 • (Rağbet. den) Heveslendirme, isteklendirme, rağbet ettirme.

itare-i name

 • Sür'atle ve hevesli bir şekilde mektub yollama.

ivec

 • Eğrilik, çarpıklık, yanlışlık.
 • Hakkı ve hakikatı eğri büğrü heveslerle tahrif etmek, gayr-i müstakim şekle getirmek.

kebade-keş

 • Ok atma tâlimi yapan veya ok atmaya hevesli olan. Tâlim yayını çeken. (Farsça)

kebade-keşi / kebade-keşî

 • Ok atmaya hevesli olma, tâlim yayını çekme. (Farsça)

mail / mâil

 • Eğik. Bir tarafa eğilmiş. Eğri.
 • Meyilli. Hevesli. İstekli.
 • Düşkün.
 • Benzer.

mel'abe-i hevesat / mel'abe-i hevesât

 • Heveslerin oyun yeri.

moda

 • Geçici yenilik. Elbise ve süslenmede geçici hevesler ve fantezi düşkünlüğü sebebiyle çıkartılan yeni tarz ve şekiller. Bunlar israfı artırır ve iktisada aykırıdır. (Fransızca)

mütehevvisane

 • Heveslenerek.

nazar-ı şehvet ve heves

 • Şehvet ve hevesle bakma.

nefs-i pürheves

 • Heveslerinin peşinde koşan nefis.

nevheves

 • (Çoğulu: Nevhevesân) Bir işe yeni olarak ve büyük bir hevesle başlayan. (Farsça)
 • Sık sık iş değiştiren. Hevesi çabuk geçen. (Farsça)

pür-heves

 • Çok hevesli. Heves dolu. (Farsça)

pürheves

 • Heveslerinin peşinde koşan.
 • Hevesle dolu.

şaik

 • Şevkli, hevesli, şevk verici.

tehevvüs

 • Heveslenme.
 • Heveslenmek.
 • Yumuşak yerde ağır ağır yürümek.
 • Heveslenme.

tehevvüs-ü nemrudane / tehevvüs-ü nemrudâne

 • Nemrut gibi heveslenme.

tehevvüs-ü süfli / tehevvüs-ü süflî

 • Alçakça arzu ve heveslere kapılma.

teşne

 • İstekli, hevesli.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın