LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Verimsiz ifadesini içeren 22 kelime bulundu...

akamet / akâmet / عقامت

 • Kısırlık, verimsizlik.
 • Verimsizlik, durgunlaştırma, aksatma. (Arapça)
 • Kısırlık. (Arapça)

akim / akîm

 • Sonuçsuz, verimsiz.
 • Kısır, verimsiz, neticesiz.

akır / âkır / عاقر

 • Kısır, verimsiz, kumlu toprak.
 • Çocuksuz kadın.
 • Oğlu veya kızı olmayan erkek.
 • Yaralayan, yaralayıcı.
 • Kısır. (Arapça)
 • Verimsiz. (Arapça)

avakır

 • (Tekili: Akıra) Fakirler, yoksullar.
 • Kısırlar, verimsiz olanlar.
 • Kudurmuş olanlar.

bi-hasıl / bî-hasıl

 • Ebedî, sonsuz, nihayetsiz, bâki. (Farsça)
 • Verimsiz, faydasız. (Farsça)

cerda

 • Mahrum, çıplak.
 • Tüysüz, dazlak.
 • Çorak, verimsiz toprak, arazi.
 • Karıştırılmamış.

cerid

 • Çorak ve verimsiz yer.

çorak

 • Verimsiz toprak.

cürüz

 • Verimsiz çorak yer.

gayr-ı müsmir

 • Verimsiz, faydasız, meyvesiz.

isti'dad-şure

 • Verimsiz istidad. Çorak yerin kabiliyeti. (Farsça)

istidad-ı şure / istidad-ı şûre

 • Verimsiz, çorak istidad.

istidat-ı şure / istidat-ı şûre

 • Çorak, verimsiz yetenek.

kasid / kâsid

 • Kesat olan, eksik olan, verimsiz olan.

kenud

 • Çok küfran-ı nimet eden kimse. Çok levm ve küfreden cahud.
 • Birşey yetiştirilemiyen verimsiz arazi.
 • Kocasının hukukuna ve iyiliklerine küfran eden nankör kadın.
 • Yemeğini misafirden sakınarak yalnızca yiyen cimri.
 • Kölesini, uşağını çok döven kimse.

kesad

 • Alış veriş durgunluğu. Kıtlık. Eksiklik. Verimsizlik.

kıraç

 • Çorak, verimsiz.

kısır

 • Çocuğu olmaz, doğurmaz.
 • Münbit olmayan ve mahsul alınamayan verimsiz toprak.

şure

 • Çorak, tuzlu, verimsiz toprak. (Farsça)

şurezar / şûrezâr

 • Çorak yerler, verimsiz araziler.
 • Çorak, verimsiz yer.

ukm

 • Kısırlık.
 • Verimsizlik.

zemin-i şure / zemin-i şûre

 • Çorak ve verimsiz toprak.