LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Verim ifadesini içeren 45 kelime bulundu...

akamet / akâmet / عقامت

 • Kısırlık, verimsizlik.
 • Verimsizlik, durgunlaştırma, aksatma. (Arapça)
 • Kısırlık. (Arapça)

akim / akîm

 • Sonuçsuz, verimsiz.
 • Kısır, verimsiz, neticesiz.

akır / âkır / عاقر

 • Kısır, verimsiz, kumlu toprak.
 • Çocuksuz kadın.
 • Oğlu veya kızı olmayan erkek.
 • Yaralayan, yaralayıcı.
 • Kısır. (Arapça)
 • Verimsiz. (Arapça)

avakır

 • (Tekili: Akıra) Fakirler, yoksullar.
 • Kısırlar, verimsiz olanlar.
 • Kudurmuş olanlar.

ba'

 • Kulaç.
 • Erişme.
 • Yetme.
 • Kuvvet, kudret, beceriklilik.
 • şeref, kerem.
 • Vergili, verimli olma.

bar-ver

 • Yemiş veren, meyvedar, verimli, meyve verici. (Farsça)
 • Mc: Faydalı, faydayı mucib, iyi netice veren. Yararlı. (Farsça)

barver / bârver / بارور

 • Verimli. (Farsça)
 • Meyvalı. (Farsça)

berumend / berûmend

 • Faydalı, verimli. (Farsça)
 • Ter ü taze. (Farsça)
 • Nasibli, hisseli. (Farsça)

bi-hasıl / bî-hasıl

 • Ebedî, sonsuz, nihayetsiz, bâki. (Farsça)
 • Verimsiz, faydasız. (Farsça)

cerda

 • Mahrum, çıplak.
 • Tüysüz, dazlak.
 • Çorak, verimsiz toprak, arazi.
 • Karıştırılmamış.

cerid

 • Çorak ve verimsiz yer.

çorak

 • Verimsiz toprak.

cürüz

 • Verimsiz çorak yer.

eryaf

 • (Tekili: Rif) Verimli, mamur, düz ve ekini bol olan yerler.

feyyaz / feyyâz / فياض

 • Verimli, bereketli. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)

feyzbahş / فيض بخش

 • Verimli, bereketli. (Arapça - Farsça)
 • Feyiz veren. (Arapça - Farsça)

gayr-ı müsmir

 • Verimsiz, faydasız, meyvesiz.

ism-i ahir / ism-i âhir

 • Allah'ın her herşeyin sonunu hayırlı ve verimli sonuçlarla donattığını ifade eden ismi.

isti'dad-şure

 • Verimsiz istidad. Çorak yerin kabiliyeti. (Farsça)

istidad-ı şure / istidad-ı şûre

 • Verimsiz, çorak istidad.

istidat-ı şure / istidat-ı şûre

 • Çorak, verimsiz yetenek.

kasid / kâsid

 • Kesat olan, eksik olan, verimsiz olan.

kenud

 • Çok küfran-ı nimet eden kimse. Çok levm ve küfreden cahud.
 • Birşey yetiştirilemiyen verimsiz arazi.
 • Kocasının hukukuna ve iyiliklerine küfran eden nankör kadın.
 • Yemeğini misafirden sakınarak yalnızca yiyen cimri.
 • Kölesini, uşağını çok döven kimse.

kesad

 • Alış veriş durgunluğu. Kıtlık. Eksiklik. Verimsizlik.

kıraç

 • Çorak, verimsiz.

kısır

 • Çocuğu olmaz, doğurmaz.
 • Münbit olmayan ve mahsul alınamayan verimsiz toprak.

kuvve-i nabite / kuvve-i nâbite

 • Yetiştirme gücü; bitirip geliştirme, bitirip yetiştirme gücü (tarımsal verimlilik gücü).

mahsuldar

 • Verimli, bereketli. Mahsul veren. (Farsça)
 • Verimli.

mertebe-i feyz-i vücut

 • Varlığın en bereketli ve verimli hâle geldiği derece.

mezari-i münbite

 • Münbit ve verimli tarlalar.

mil

 • İğne gibi ince ve uzun bir âlet.
 • Göze sürme çekecek âlet.
 • Ucu sivri çelik kalem.
 • Sivri dağ tepesi.
 • Bir çarkın, üzerinde döndüğü mihver, eksen.
 • Elektromotordan iş tezgâhına kuvvet nakleden uzun çelik çubuk.
 • Selin bıraktığı en verimli münbit topr

münbit / منبت

 • Verimli, verimi bol. İnbat eden, ekini güzel yetiştiren.
 • Verimli.
 • Verimli.
 • Verimli. (Arapça)

münib

 • Hakk'a yönelen, günahları terk ile hakka dönen. Pişman olup dönen.
 • Kâinattan yüzünü çevirip Bâki-yi Hakiki'ye yönelen.
 • Güzel yağan faydalı yağmur.
 • Bereketli ve verimli bahar.

müsmir / مثمر

 • Meyveli, verimli.
 • Meyveli, verimli.
 • Verimli. (Arapça)
 • İyi sonuç veren. (Arapça)

müsmiriyet / مثمریت

 • Verimlilik. (Arapça)

semer

 • Meyve, yemiş mahsul. Verim. Netice.

semerat-ı cüz'iye / semerât-ı cüz'iye

 • Az miktardaki verim.

semeredar / semeredâr

 • Meyveli, verimli.
 • Verimli, semereli, kârlı. (Farsça)
 • Yemiş veren. (Farsça)

şure

 • Çorak, tuzlu, verimsiz toprak. (Farsça)

şurezar / şûrezâr

 • Çorak yerler, verimsiz araziler.
 • Çorak, verimsiz yer.

tavil-ül ba' / tavil-ül bâ'

 • Uzun kulaçlı. Gücü yeter.
 • Eli açık, vergili, verimli.

ukm

 • Kısırlık.
 • Verimsizlik.

vehub

 • Verimi fazla, vergisi çok.

velud / velûd

 • Pek verimli.

zemin-i şure / zemin-i şûre

 • Çorak ve verimsiz toprak.