LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Vedi ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

acele

 • Çabuk, çabukluk. Bir işi çabuk yapmaya ve çabuk bitirmeye çalışma, ivedilik.

af'af

 • Devedikeni ağacının yemişi.

amürziş

 • Bağışlayış, afvediş. (Farsça)

azir

 • Özür dileyen, özrünün afvedilmesini isteyen.
 • Özür.
 • Sünnet düğünü.

bahşayende

 • Bağışlayıcı, afvedici. (Farsça)

bahşude / bahşûde

 • Bağışlanmış, verilmiş. (Farsça)
 • Afvedilmiş. (Farsça)

evdad

 • (Tekili: Vedid) Sevgililer, sevilenler.

hac

 • (Tekili: Hâcet) İhtiyaçlar.
 • Devedikenleri.

i'tifa'

 • Bağış dileme, afvedilmesini isteme.

ida'

 • Emanet bırakmak. Vedia koymak.
 • Huk: Kendi malının muhafazasını başkasına havale etme.

insilab

 • (Selb. den) Kaldırılma, selb olunma, giderilme. Kalmama. Mahvedilme. Soyulma, soyulmuş olma.

ızaa

 • Bir şeyi zâyi etmek. Zâyi olmak. Kaybetmek. Mahvetmek, mahvedilmek.

lağv / لغو

 • Kaldırma. (Arapça)
 • Boşuna. (Arapça)
 • Lağvedilmek: (Arapça)
 • Kaldırılmak. (Arapça)
 • Hükümsüz kılınmak. (Arapça)
 • Lağvetmek: (Arapça)
 • Kaldırmak. (Arapça)
 • Hükümsüz kılmak. (Arapça)
 • Lağvolmak:< (Arapça)

ma'füvv

 • Suçu afvedilmiş. Bağışlanmış.
 • İstisnâ edilmiş, müstesnâ kılınmış, ayrı tutulmuş.

ma'zerethah / ma'zerethâh

 • Özür dileyen. Afvedilmesini isteyen. (Farsça)

makhur

 • (Kahır. dan) Kahredilmiş. Mahvedilmiş. Bozguna uğratılmış. Mağlub. Mahkum. Allah'ın (C.C.) gazabına uğramış. Yenilmiş. Hakaret görmüş.

muafname

 • Afv kâğıdı. Bir şeyin muaf tutulup afvedildiğini gösteren kâğıt. (Farsça)

müdemmer

 • Mahvedilmiş, yok edilmiş.

mülga

 • İlga edilmiş. Kaldırılmış. Metruk ve lağvedilmiş şey. Terkedilmiş.

müsta'fi

 • Bir işten isteği ile çekilen, istifa eden.
 • Suçunun bağışlanıp afvedilmesini isteyen.

müstaceliyet / müstâceliyet

 • Acele yapılması gerekmek, ivedilik.

tahacu

 • Hicvedişmek. Mesel söyleşmek.

tavaf / tavâf

 • Kâbe-i muazzamanın etrâfında Hacer-i esvedin bulunduğu köşeden başlamak sûretiyle Kâbe sola alınarak yedi defâ dolaşmak. Tavâf edene tâif; Kâbe etrâfında tavâfa mahsûs mahalle (yere) metâf denir.

vareste / vâreste

 • Afvedilmiş, halâs bulmuş, kurtulmuş, rahat, serbest.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın