LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te Ve ma kelimesini içeren 29 kelime bulundu...

afat-ı maneviye ve maddiye / âfât-ı mâneviye ve maddiye

 • Maddî ve mânevî âfetler, belâlar.

akli ve mantıki / aklî ve mantıkî

 • Akla ve mantığa uygun.

daire-i tasarruf ve malikiyet

 • Etkili olup hükmettiği ve sahip olduğu daire.

delail-i akliye ve mantıkiye / delâil-i akliye ve mantıkiye

 • Aklî ve mantıkî deliller; akıl ve mantığa uygun deliller.

delalet-i akliyye ve mantıkıyye / delâlet-i akliyye ve mantıkıyye

 • Akıl ve mantık yardımıyla, akıl ve mantığın yola göstermesiyle.

derece-i ilim ve marifet

 • İlim ve bilgi derecesi.

derece-i san'at ve maharet

 • San'at ve maharet derecesi.

erzak-ı maddiye ve maneviye / erzak-ı maddiye ve mâneviye

 • Maddi ve mânevî rızıklar.

eser-i kıymettar ve manidar / eser-i kıymettar ve mânidar

 • Oldukça kıymetli ve anlamlı olan eser.

felsefe-i tabiiye ve maddiye

 • Herşeyi tabiata ve maddeye dayandıran felsefe.

fenn-i beyan ve maani / fenn-i beyan ve maânî

 • Belâgatin iki bölümü olan beyan ve mânâ ilimleri.

harut ve marut

 • Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen iki meleğin ismidir.

hayat-ı maneviye ve maddiye / hayat-ı mâneviye ve maddîye

 • Maddî ve mânevî hayat.

hüzn-ü masumane ve mazlumane / hüzn-ü mâsumâne ve mazlumâne

 • Masum ve mazlumca duyulan hüzün, acı.

illet ve masdar

 • Asıl sebep ve kaynak.

kitab-ı zikir ve marifet

 • Zikir ve Allah'ı tanıtan kitap.

maddeten ve manen / maddeten ve mânen

 • Maddî ve mânevî olarak.

masun ve mahfuz buyursun

 • Sağlam bir şekilde korusun ve muhafaza etsin.

saltanat-ı maddiye ve maneviye / saltanat-ı maddiye ve mâneviye

 • Maddî ve mânevî yönlerden kurulan egemenlik, hakimiyet.

şehr-i rahmet ve mağfiret

 • Rahmet ve bağışlama ayı; Ramazan ayı.

şems-i hakikat ve marifet / şems-i hakikat ve mârifet

 • Hakikat ve mârifet güneşi, Allah'ı ve iman hakikatlerini bilme aydınlığı.

sima-yı maddi ve manevi / sima-yı maddî ve mânevî

 • Görünen ve görünmeyen yüz.

terbiye-i maneviye ve maddiye / terbiye-i mâneviye ve maddiye

 • Mânevî ve maddî terbiye.

tevazu ve mahviyet

 • Alçakgönüllülük.

tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet / tevhid-i ulûhiyet ve mâbudiyet

 • İlâhlığın ve kendisine ibadet edilecek olan varlığın birlenmesi ve yalnız bir olan Allah'ın kabul edilmesi.

ulum ve maarif-i islamiye / ulûm ve maarif-i islâmiye

 • İslâmî ilimler ve bilgiler.

varidat ve masarif / vâridat ve masârif

 • Gelirler ve giderler.

ve ma ente? / ve mâ ente?

 • "Sen kimsin?".

vukuat-ı maddiye ve maneviye / vukuat-ı maddiye ve mâneviye

 • Maddî ve manevî olaylar, hadiseler.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR