LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Vat kelimesini içeren 44 kelime bulundu...

a'rab

 • Vatanı çöl olan ve medeniyetten uzak yaşayan Arap.

alam-ı gurbet / alâm-ı gurbet

 • Vatandan ayrı kalma elemleri, gurbet acıları.

asabiyet-i kavmiye

 • Vatanperverlik. Menfi milliyetçilik, Asabiyet-i câhiliye, asabiyet-i milliye, asabiyet-i nev'iyye gibi tabirler de aynı mânayı ifâde eder..

cazibe-i umumi-i vatani / cazibe-i umumî-i vatanî

 • Vatana ait genel çekim gücü.

daire-i vataniye

 • Vatan dairesi.

daussıla / dâussılâ

 • Vatan hasreti.

daüssıla / dâüssıla

 • Vatan özlemi.

ebna-yı vatan / ebnâ-yı vatan

 • Vatan evlâtları.
 • Vatan evlatları.

evlad-ı vatan / evlâd-ı vatan

 • Vatan evlâdı.
 • Vatan çocukları.

fikr-i vatan

 • Vatan düşüncesi, vatan fikri.

gayret-i vataniye

 • Vatan için yapılan gayretler.

hak-i vatan / hâk-i vatan

 • Vatan toprağı.

hamiyetperver / حَمِيَتْپَرْوَرْ

 • Vatan ve milleti için gayret gösteren.

haric-i vatan / hâric-i vatan

 • Vatanın harici.

haris-i vatan / hâris-i vatan

 • Vatanın koruyucusu, vatanın bekçisi.

hıyanet-i vatan

 • Vatan hainliği. Vatana hıyanet etme.

hıyanet-i vataniye

 • Vatan hainliği.

hizmet-i vataniye

 • Vatan hizmeti.

hubb-u vatan

 • Vatan sevgisi.

hubb-ul vatan

 • Vatan sevgisi.

hubbü'l-vatan mine'l-iman / hubbü'l-vatan mine'l-îmân / حب الوطن من الایمان

 • Vatan sevgisi imandan gelir. (Arapça)

ihvan-ı vatan / ihvân-ı vatan

 • Vatan kardeşleri.

istitan

 • Vatan edinme, bir yerde yerleşme, yurt edinme.

iştiyak-ı vatan

 • Vatan özlemi.

itan

 • Vatan sayma, yurt kabul etme.

kasaid-i vataniye / kasâid-i vataniye

 • Vatan kasideleri, marşlar.

mesele-i vataniye

 • Vatan meselesi.

muhabbet-i vataniye

 • Vatan sevgisi.

mutavattınin / mutavattınîn

 • Vatan yapanlar, bir yere yerleşenler.

mutavattinin / mutavattinîn

 • Vatan edinmişler, yurt tutunmuşlar.

mütevattın

 • Vatan edinmiş.

mutevattinin / mutevattinîn

 • Vatandaşlar; bir yeri vatan edinenler ve orada yerleşik olanlar.

nisbet-i vatani / nisbet-i vatanî / نِسْبَتِ وَطِنِي

 • Vatan bağı.
 • Vatan bağı.

rah-ı vatan

 • Vatan yolu.

şazib

 • Vatanından başka bir tarafa giden kimse.

şübban-ı vatan

 • Vatanın gençleri.
 • Vatan gençleri, vatan yiğitleri.

tavattun / تَوَطُّنْ

 • Vatan edinme, yerleşme.
 • Vatan edinme.
 • Vatan edinme.

tavattun etme

 • Vatan edinme, yerleşme.

tavattun etmek

 • Vatan edinmek, yerleşmek.

terk-i evtan

 • Vatanlarından ayrılma, vatanlarını terk etme.

vatanperver

 • Vatanını seven.
 • Vatanını seven. Memleketine hizmet eden. (Farsça)
 • Vatansever.

vatanperverane / vatanperverâne

 • Vatanını seven kimseye yakışır şekilde. (Farsça)

vatanperverlik

 • Vatanseverlik.

vazife-i vataniye

 • Vatan görevi.