LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Varsa ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

bahil / bahîl

 • Hasis. Cimri. Tamahkâr. Hayırlı işlere malını (varsa bile) harcamayan.

bi'l-farzı'l-muhal

 • İmkansız olan bir şeyin olduğunu varsayarak.

bilfarz

 • Varsaymakla.

bilfarzımuhal

 • Olmayacak birşeyi olacakmış gibi düşünme, varsayım.

elhamdü-lillah

 • Kısaca meali: Her ne kadar hamd ve şükür varsa, ezelden ebede ve kimden kime olursa olsun hepsi Allah'a mahsustur. İman, şükür, hamd, memnuniyet ifâde eden bir deyimdir.

emr-i vehmi / emr-i vehmî

 • Maddi bir varlığı olmayan, ancak itibar edilen, varsayılan olgu; meridyen çizgileri ve maddedeki çekim kanunu gibi.

ev-kema kal

 • Söylediği gibi. Söylendiği gibi.
 • Hadis-i Şerifi lâfzı ile aynen nakletmekte bir hata olmuşsa, mes'uliyetten kurtulmak için bu kelâm söylenir. "Bu naklettiğim hadisin metninde yanlışım varsa Peygamber (A.S.M.) aslında nasıl söylemiş ise aynen onu kastediyorum" demektir.

faraz

 • Varsayım.

farazi / farazî

 • Farzedilen, varsayılan.
 • Hayalî, varsayılan.

faraziye

 • Varsayım.
 • İspat edilmemiş düşünce, varsayım.

faraziyye / فرضيه

 • Varsayım. (Arapça)

farz etmek

 • Varsaymak.

farz-ı muhal olarak

 • Olmayacak birşeyi olacakmış gibi düşünerek… varsayalım ki….

farzından

 • Varsayımından.

farziyye / فرضيه

 • Varsayım. (Arapça)

feda / fedâ

 • Değerli nesi varsa verme.

ibn-üs-sebil / ibn-üs-sebîl

 • Kendi memleketinde zengin ise de, bulunduğu yerde yanında malı, parası kalmamış olan ve çok alacağı varsa da, alamayıp, muhtâç kalan.

ihtimal-i imani / ihtimal-i imanî

 • "Ya varsa" diye ihtimal vererek inanmak.

itibardan hakikate

 • İtibari, varsayım olmaktan gerçek olmaya.

kavs-ı mevhume / kavs-ı mevhûme

 • Vehmedilen, varsayılan yay; sanal yay.

lam-ı ta'rif veya lam-ı istiğrak / lâm-ı ta'rif veya lâm-ı istiğrak

 • Kelimenin mânâsını umuma teşmil ettiği için, istiğrak mânâsı verilir. El-i istiğrak veya harf-i ta'rif de denir. Meselâ: Hamd kelimesi herhangi bir hamdi ifâde ettiği halde; El-Hamd dediğimiz zaman her ne kadar hamd varsa, bütün hamd ve senâlar mânâsına gelir. Bu, harf-i ta'rif ile olur. Harf-i ta'r

lillahi-l hamd / lillâhi-l hamd

 • Ne kadar hamd ve şükürler varsa ve olmuşsa, cümlesi Allaha mahsustur, ona gider, ona âittir.

mahazar / mâhazar

 • Daha evvelden hazır olan. Hazır olarak ne varsa.

mecmu-u kavanin-i itibariye / mecmu-u kavânin-i itibariye

 • Varsayıma dayalı kanunlar bütünü.

mehmuz

 • Gr: Hemzeli kelime. Harfin kökünde hemze varsa o kelimeye denir.

mevcud-u harici / mevcud-u haricî

 • Varsayıma dayalı olmayıp dışta maddi varlığı bulunan şey.

münazara-i faraziye

 • Varsayıma dayalı tartışma.

sidretülmünteha / sidretülmüntehâ / سدرة المنتها

 • Uzayda bulunduğu varsanılan ve ötesine geçilemeyen bir ağaç. (Arapça)

ufure

 • Üzerinde her ne varsa yenilip hiç bir şey kalmayan yer.

ülkü

 • Bazı öz türkçecilik taraftarlarınca kullanılmış bir kelimedir. Divan-ı Lügat-ıt Türk'te "Peyman" mânasına geldiğine merhum A. Hamdi Elmalılı işaret ediyor: "Ahd ü misak" da denir. Emanî, ideal mânâsına kullananlar varsa da yanlıştır.

umur-u itibariye / umûr-u itibariye

 • Varsayılan emirler, saymaca işler.

vaziyet-i mevhume

 • Olmadığı halde varsayılan vaziyet, durum.

vehmi / vehmî

 • Varsayılan, olmadığı halde var kabul edilen.

vehmiye

 • Varsayılan, olmadığı hâlde var tasavvur edilen.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın