LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Vane ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

ahbel

 • Divane, deli.

atf-ı tefsir

 • Bir mânada olup mücerred tasdik ve te'kid için "ve" ile müteradifine (aynı mânadaki kelimeye) atfolunan kelime. Meselâ: "İhsan ve kerem, hüzün ve keder" ifadesindeki "ve" ler gibi. Diğer bir ifade ile: Aynı olan ayrı iki kelimenin birlikte kullanılması. ("deli divâne"de olduğu gibi.)

bad-dar

 • Mağrur, kibirli. (Farsça)
 • Divane, deli. (Farsça)
 • İri vücut, şişman. (Farsça)
 • Hiç bir işle alâkası bulunmayan kişi. (Farsça)

çark

 • (Çarh-Çerh) Dönen pervaneli tekerlek. (Farsça)
 • Vapur, değirmen ve dolap çarkı. (Farsça)
 • Bir makinenin dönen tekerleği, çok zaman bu tekerlek makineyi çalıştırır. Her çeşit tekerlekli makine. (Farsça)
 • Dönerek işleyen âlet. (Farsça)
 • Koz: Birbiri içinde dönen feleklerden mürekkeb kâinat, felek, efl (Farsça)

cendere

 • yun. Tazyik. Baskı, basınç.
 • Dar dere, boğaz.
 • Kalın oklava.
 • Çamaşır ütülemeye mahsus iki ağaç üstüvaneden ibaret alet.
 • Mc: Sıkı ve dar yer.

cirsam

 • Divanelik, delilik.
 • Öldürücü zehir.
 • Zatülcenb.

dil-i divane

 • Divâne gönül, deli gönül.

div-bad

 • Şiddetli rüzgâr, kasırga, fırtına. (Farsça)
 • Divanelik, delilik, cinnet. (Farsça)

divane-gi / divane-gî

 • Delilik, divânelik. (Farsça)

divanece / divânece

 • Divane gibi.

esatin / esatîn

 • Sütunlar. Üstüvaneler. Direkler.
 • Mc: İleri gelen kimseler.

feraşe / ferâşe

 • Pervane denilen kelebek.
 • Kilit damağı.
 • Su gittikten sonra yer üstünde kalıp kuruyan balçık.
 • Az su.
 • Hafif kimse.
 • Pervane (gece kelebeği).

helikopter

 • Pervanesi tepesinde bulunan ve olduğu yerde durabilen, dikine kalkış ve iniş yapabilen bir uçak. (Fransızca)

huzruf

 • (Çoğulu: Hazârif) Fırıldak.
 • Değirmen çarkının birisi.
 • Pervâne.

icnan

 • Deli etme, divane eyleme.
 • Bir şeyi örtme.

istihva

 • Şaşırıp kalmak. Divane olmak. Hevâ ve hevesi hoş görmek.

me'luk

 • Deli. Divâne.

mecenne

 • Kalkan, siper.
 • Delilik, mecnunluk, divanelik.

mecnunane

 • Delice, divanece. Mecnunlara ve delilere yakışır surette. (Farsça)

meczub

 • Başkasının te'siri ile hareket hâlinde olan. Cezbedilmiş. Aklı gitmiş olan. Aşk-ı İlahî ile kendinden geçmiş.
 • Deli. Divane. Mecnun.

meslus

 • Deli, divane.

pervane / pervâne / پروانه

 • Pervane böceği. (Farsça)
 • Fırıldak, pervane. (Farsça)
 • Ulak. (Farsça)

pervane-misal / pervâne-misâl

 • Pervâne gibi, pervâneye benzer.

pervanegan / pervanegân

 • (Tekili: Pervane) Gece kelebekleri.

pervaneveş / pervâneveş / پروانه وش

 • Pervane gibi. (Farsça)

sanvan

 • (Sunvân) (Çoğulu: Esvane) Kaftan.
 • Giyecek eşyaların muhafaza edildiği dolap veya sandık.

şeyda

 • Tutkun. Divane. (Farsça)
 • Çok sevgiden hâsıl olan hal. (Farsça)

şeydai / şeydâi

 • Çok fazla sevgiden hâsıl olan divanelik, şaşkınlık. (Farsça)

sum'

 • Pervane denilen kelebek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın