LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te VER kelimesini içeren 71 kelime bulundu...

ahd

 • Verilen söz, söz verme.

ahid

 • Verilen söz, andlaşma.

akem

 • Vergisi olmayan emlâk. Türbe, cami, köprü, çeşme gibi.

ata / atâ

 • Verme. Bağışlama. Bahşiş. Lütuf. İhsan.
 • Verme, lütuf, ihsan.

atıf

 • Verme, yükleme, bağlama.

atiyye

 • Verilen, nimet.

bac-gir / bâc-gir

 • Vergi toplayan kimse. Vergi toplama memuru. (Farsça)

bacgir / bâcgîr / باجگير

 • Vergi memuru. (Farsça)

bahş

 • Verme, ihsan etme.

bahş eden

 • Veren, bağışlayan.

bedpeyman

 • Verdiği sözde durmayan. Sözünün eri olmayan. Sözünü tutmayan. (Farsça)

berat-ı cibayet

 • Vergi, icâre ve resim gibi vakfa veyahut da hazineye ait olan paraları toplamak salâhiyetini veren vesika.

cizye

 • Vergi. Haraç. Müslümanların fethettikleri yerlerde, müslüman olmayanlardan alınan ve devlet teminatı altında bulunmanın karşılığı olan vergi.

çorak

 • Verimsiz toprak.

cürüz

 • Verimsiz çorak yer.

dad / dâd

 • Vergi, ihsan.

dade / dâde

 • Verilmiş, vergi. (Farsça)

daden / dâden

 • Vermek. (Farsça)

dihiş

 • Verme, veriş, bağışlama, ihsan, atiyye. (Farsça)

emr-i i'ta / emr-i i'tâ

 • Verme emri. Verilme emri.

gayr-ı müsmir

 • Verimsiz, faydasız, meyvesiz.

hulf

 • Verdiği sözü tutmama, yemininde durmama.

hulfü'l-vaad

 • Verdiği sözden dönme.

i'ta / i'tâ / اِعْطَا

 • Vermek. Bahşetmek. İhsan etmek.
 • Verme, bahşetme.
 • Verme.

i'tikab

 • Veresiye vermeme. Bir malı borç olarak satmama. Parasını almadıkça malı teslim etmeme.

ihab

 • Verme, bağışlama.

ihbarat-ı sadıka / ihbârât-ı sâdıka

 • Verilen doğru haberler.

intisah

 • Verilen öğütü dinleme, edilen nasihatı tutma.

iras / irâs

 • Verme, miras bırakma.

irsiyet

 • Verâset. Aile ve soydan geçen benzerlik.

ısdak

 • Verilecek parayı kadının nikâhında tesbit edip kararlaştırma.

isti'dad-şure

 • Verimsiz istidad. Çorak yerin kabiliyeti. (Farsça)

istidad-ı şure / istidad-ı şûre

 • Verimsiz, çorak istidad.

ita / îta

 • Verme.

ita etmek / itâ etmek

 • Vermek.

kali / kâlî

 • Veresiye satmak.

mahsuldar

 • Verimli, bereketli. Mahsul veren. (Farsça)
 • Verimli.

makam-ı imtinan

 • Verilen nimet ve ihsandan söz etme makamı.

mamizan

 • Vers denilen ot.

medyun

 • Verecekli.

menh

 • Verme, ihsan etme.

meslul / meslûl / مسلول

 • Veremli. (Arapça)

mevaid / mevaîd

 • Verilen sözler, vaadler.

mevhibe

 • Verilmiş.

mevhube / mevhûbe

 • Verilmiş. İhsan edilmiş. Karşılıksız olarak birisine verilmiş mal.
 • Verilen.

mevrus

 • Vereseye âit olan. Miras edilmiş. Miras edilen eşya.

mu'ta

 • Verilen. İ'tâ olunmuş, verilmiş olan.

mu'ti / mu'tî

 • Veren, ihsân eden mânâsına Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden).
 • Veren. İtâ eden.

mu'tiyat / معطيات

 • Veri. (Arapça)

münbit / منبت

 • Verimli, verimi bol. İnbat eden, ekini güzel yetiştiren.
 • Verimli.
 • Verimli.
 • Verimli. (Arapça)

münciz

 • Verdiği sözü yerine getiren. Ahdini yapan. İncâz eden.

müsmiriyet / مثمریت

 • Verimlilik. (Arapça)

muta / mûtâ

 • Verilmiş, kendisine bir şey verilen.

müteşekkirane / müteşekkirâne

 • Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükrederek.

müteverrim / متورم

 • Veremli, verem hastası. (Arapça)

müteverrimen

 • Verem olarak.

nakile / nâkile / نَاقِلَه

 • Verici.

nefs-i ihbar / nefs-i ihbâr

 • Verilen haberin kendisi.

nesie

 • Veresiye almak. Satın alınan şeyin bedelini vermeyip sonraya bırakmak.

pesadet

 • Veresiye alışveriş. (Farsça)

sill / سل

 • Verem. (Arapça)

sipar

 • Veren, fedâ eden. (Farsça)

sühaf

 • Verem hastalığı.

şükr

 • Verilen nîmetleri yerli yerinde kullanma. Allahü teâlâya, verdiği nîmetlerle isyân etmeme. Nîmetleri kullanırken sâhibini unutmama. Görülen iyiliğe karşı teşekkür. Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uyma.

şükreyleme

 • Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a teşekkürlerini sunma.

tahsildar / tahsildâr / تحصيلدار

 • Vergi derleyen.
 • Vergi memuru. (Arapça - Farsça)

takas

 • Vereceğini alacağına karşılık tutmak suretiyle ödeşmek, sayışmak, değişmek.

tesellüm

 • Verileni geri almak.

tevdian

 • Vererek, bırakarak, teslim ve emanet ederek.

vehub

 • Verimi fazla, vergisi çok.

verise / verîse

 • Veris otuyla boyanmış nesne.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın