LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Uzu kelimesini içeren 216 kelime bulundu...

a'sar-ı tavile / a'sâr-ı tavîle

 • Uzun asırlar.

a'za / a'zâ / اَعْضَا

 • Uzuvlar, organlar, üyeler.
 • Uzuvlar.

ac'ace

 • Uzun uzun çağırmak.

agdef

 • Uzun ve sarkık kulaklı.

ahkab

 • Uzun zamanlar.

ahtem

 • Uzun burunlu.

akved

 • Uzun boyunlu.

alamat

 • Uzun ince bir cins balık. (Hint denizinde çok olur ve yılana benzer.)

alcem

 • Uzun boylu, uzun.

alettafsil

 • Uzun uzadıya, mufassal olarak.

alim

 • Üzüntülü, kederli, ıztırab çeken.

alyan

 • Uzun, iri yarı kimse.

aneşneş

 • Uzun boylu.

annab

 • Üzümcü.

aruf

 • Uzun zaman ıztırab, elem çeken.

asar-ı tavile / asâr-ı tavîle

 • Uzun asırlar, yüzyıllar.

asir

 • Üzüm ve benzeri şeyleri şıra yapmak veya yağını almak için sıkan.

askar

 • Üzüm şırası.

avane

 • Uzun hurma ağacı.

aydane

 • Uzun hurma ağacı.

ayt

 • Uzun boyunlu.

aytel

 • Uzun boyunlu.

aza / âzâ

 • Uzuvlar, organlar, üyeler.
 • Uzuvlar, organlar.

bala-bülend / bâlâ-bülend

 • Uzun boylu. (Farsça)

bala-yı bülend / bâlâ-yı bülend

 • Uzun boy.

balabülend / bâlâbülend / بالابلند

 • Uzun boylu. (Farsça)

bazak

 • Üzüm sıkıntısı. (Kaynatıp koyarlar ve köpüklenir.)

berşa'

 • Uzun boylu, iri gövdeli ahmak kimse.

besta

 • Uzunluk, bolluk, genişlik. Yaygın olmak.

birig

 • Üzüm salkımı. (Farsça)

birsa'

 • Uzun boylu, semiz.

bülendbala / bülendbâlâ / بلندبالا

 • Uzun boylu. (Farsça)

cast

 • Üzüm teknesi. Üzümün sıkıldığı yer. (Farsça)

cazi'

 • Üzüm çardağının üzerinde enine konulan, üzerine de üzüm çubukları serilen ağaç.

cefadide / cefâdîde / جفادیده

 • Üzülmüş, cefa çekmiş. (Arapça - Farsça)

cefakeş / cefâkeş / جفاكش

 • Üzülen, cefa çeken, eziyete katlanan. (Arapça - Farsça)

celabib / celâbib

 • Uzun ve geniş örtü, manto. Cilbâb'ın çoğuludur.

cevca'

 • Uzun ayaklı adam.

cilbab / cilbâb

 • Uzun ve geniş örtü, manto. Çoğulu Celâbîb'dir.

cilm

 • Üzüm çubuğundan kestikleri değnek.

dağidar

 • Üzüntülü, kederli.

deraz / derâz / دراز

 • Uzun, tavil. (Farsça)
 • Uzun. (Farsça)

dir-baz

 • Uzun zaman, uzun müddet, uzun. (Farsça)

dıraz / dırâz / دراز

 • Uzun. (Farsça)
 • Uzun. (Farsça)

dırazi / dırazî

 • Uzunluk. (Farsça)

dur ü diraz

 • Uzun uzadıya.

ecyed

 • Uzun boyunlu (adam.)

efşüre-i engür

 • Üzüm suyu.

ehvec

 • Uzun boylu ahmak adam.

eksper

 • Uzun tecrübe neticesi bir sahada ihtisas kazanan, meleke sahibi olan kimse. (Fransızca)

emak

 • Uzun, tavil.

engur / engûr / انگور

 • Üzüm. (Farsça)
 • Üzüm. (Farsça)

erc

 • Uzunluğuna yapılan ev.

erkaban

 • Uzun boyunlu.

esale

 • Uzun yüzlü olmak. Sarkık olmak.

esef / اسف / اَسَفْ

 • Üzüntü, acı.
 • Üzülme, hayıflanma. (Arapça)
 • Üzüntü.

esefnak / esefnâk / اسفناک

 • Üzücü. (Arapça - Farsça)

eskaf

 • Uzun boylu, iri kimse.

esvak

 • Uzun incikli.

etla'

 • Uzun boylu.

ezecc

 • Uzun ve ince kaşlı.

ezfer

 • Uzun tırnaklı.

ezlai / ezlaî

 • Uzunca ve iri olan şey.

fek'

 • Üzüntü veya kızgınlıktan dolayı başını aşağı eğip, nereye gittiğini bilmeden gitmek.

fülfül-i tavil

 • Uzun biber.

gaile

 • Üzüntü veren belalı iş.

gamlı

 • Üzüntülü.

gasa

 • Uzunluk.

gisu / gîsu

 • Uzun saç, omuza dökülen saç. (Farsça)

gubar-ı hüzün / gubâr-ı hüzün

 • Üzüntü dalgası, üzüntü tozları.

gussa / غصه

 • Üzüntü, tasa.
 • Üzüntü, keder. (Arapça)

gusse

 • Üzüntü, tasa, gam.

habele

 • Üzüm çubuğu.

hadeb

 • Uzun boylu, akılsız kimse.

hadise-i elime / hâdise-i elîme

 • Üzücü olay.

hads

 • Uzun düşünce ve delile ihtiyaç kalmadan hâsıl olan ilim. Sür'at-i intikal. Ani ve doğru idrâk. Delilden neticeye çabuk varmak.

hal-i müessif

 • Üzüntü verici durum, hâl.

halas

 • Üzüm ağacına benzer bir ağaç (yanındaki ağaca sarılır gider; hoş kokusu vardır; akik gibi taneleri olur.)

halcem

 • Uzun, tavil.

halet-i mahzunane / halet-i mahzunâne

 • Üzüntülü durum.

hame'

 • Uzun müddet su ile yumuşayıp değişmiş cıvık ve kokar çamur. Balçık.

hamta

 • Üzüm çiçeğinin kokusu.

hekur

 • Uzun, tavil.

hetalla'

 • Uzun ve iri vücutlu erkek.

hikkab

 • Uzun boylu, büyük karınlı kişi.

hınnab

 • Uzun boylu.

hirtal

 • Uzun, tavil.

hizye

 • Uzun kesilmiş et parçası.

hurc

 • Uzun dişi deve.

hurcül

 • Uzun.

huşe-i engur

 • Üzüm salkımı.

hüzn

 • Üzüntü, keder. Sevincin zıddı. Bu, halk arasında kastedilen dünyevî hüzünden başkadır. Tasavvuf yolunda bulunanlara âit bir hâl.
 • Üzüntü.

hüznengizane / hüznengizâne

 • Üzüntü veren bir hâlde.

hüzün / حُزُنْ

 • Üzüntü.
 • Üzüntü.
 • Üzüntü.

ineb / عنب

 • Üzüm.
 • Üzüm.
 • Üzüm. (Arapça)

inebi / inebî

 • Üzüm biçiminde, üzümsü.

ırdam

 • Üzüm veya hurma salkımı olan budak.

kadd-i bülend

 • Uzun, yüksek boy. (Farsça)

kahus

 • Uzun boylu erkek.

kalb-i hazin / kalb-i hazîn

 • Üzülen kalp, hüzünlü gönül.

kalheban

 • Uzun, tavil.

kamet-i bala / kamet-i bâlâ

 • Uzun boy.

karva

 • Uzun hörgüçlü deve.

kasavetli

 • Üzüntülü, sıkıntılı.

keder

 • Üzüntü.

kederengiz

 • Üzüntü, keder ve sıkıntı meydana getiren. (Farsça)

kedernak / kedernâk / كدرناک

 • Üzüntülü, kederli. (Arapça - Farsça)

keşide-kamet

 • Uzun boylu. (Farsça)

kik

 • Uzun ve dar sandal.

kual

 • Üzüm çiçeği.

küştere

 • Uzun dülger rendesi. (Farsça)

lihyani / lihyanî

 • Uzun ve kaba sakallı olan.

lükzuf

 • Üzüm çöpü.

maalesef

 • Üzülerek, üzüntüyle beraber.

maatteessüf

 • Üzülerek, yazık ki.

makdud

 • Uzun boylu kişi.

medar-ı teessüf / medâr-ı teessüf

 • Üzüntü veren, üzüntü kaynağı.

meşk

 • Uzun uzun yazma, uzatma.

meşnuf

 • Uzun başlı at.

met'

 • Uzun ve yüce olmak.

minkaz

 • Uzunluğuna yarılmış, boylamasına bölünmüş.

mirzah

 • Üzüm çubuğunu yerden kaldırıp bağlayıp sardıkları ağaç.

mizlaka

 • Uzun burunlu ışık fitili makası.

muammer / مُعَمَّرْ

 • Uzun ömürlü.
 • Uzun ömürlü.
 • Uzun ömürlü, çok yaşayan.

mucib-i teessür / mûcib-i teessür

 • Üzüntüye sebep olan.
 • Üzüntü verici.

müddet-i medide

 • Uzun zaman, uzun müddet.

müessif / مؤسف

 • Üzücü.
 • Üzücü. (Arapça)

müsmegıll

 • Uzun, tavil.

müstetil / müstetîl

 • Uzun, tavil.

müteessif / مُتَأَسِّفْ

 • Üzüntülü.
 • Üzülen.

müteessifane

 • Üzülürcesine.

müteessifen

 • Üzüntü duyarak, teessüf ederek.

müteessir / مُتَأَثِّرْ

 • Üzüntülü, etkilenen.

müteessirane / müteessirâne

 • Üzüntülü bir halde.
 • Üzüntü ile, üzülerek, teessürle. (Farsça)
 • Üzüntü duyarak, etkilenerek.

müteessiren

 • Üzüntülü olarak.

mütemelli

 • Uzun ömürlü ve rahat yaşıyan.

müterazim

 • Üzümle ekmek yemek.

mutırr

 • Uzun.

na-endiş

 • Uzun uzadıya düşünmeğe değmez. Açık, muhakkak. (Farsça)

nıtnıt

 • Uzun boylu adam.

nu'nu

 • Uzun boylu adam.

ömr-ü tavil

 • Uzun ömür.

organ

 • Uzuv.

reba'

 • Uzunluk.

rez

 • Üzüm, asma.

ruz-efzun

 • Uzun ömürlü. (Farsça)

şa'la'

 • Uzun, tavil.

sak'ab

 • Uzun, tavil.

salenbac

 • Uzun ince balık.

samahmah

 • Uzun ve çok yoğun olan madde.

şatibe

 • Uzun boylu.

şayan-ı esef / şayân-ı esef / شَايَانِ اَسَفْ

 • Üzücü, üzüntü verici.
 • Üzülmeye değer.

saye-i medid

 • Uzun gölge.

sayhed

 • Uzun.

şeanla'

 • Uzun, tavil.

şebhan

 • Uzun, tavil.

sebla / seblâ / سبلا

 • Uzun kirpikli göz. (Arapça)

sebla'

 • Uzun kirpikli göz.

secil

 • Uzun, tavil.

secir-i ineb

 • Üzüm posası.

şehleb

 • Uzun boylu.

sekaf

 • Uzunluk.

şela'la'

 • Uzun boylu kişi.

şemerdel

 • Uzun boyunlu, seri davar.

semertul

 • Uzun, tavil.

semhuk

 • Uzun, tavil.

şerceb

 • Uzun, tavil.

sercem

 • Uzun.

şervat

 • Uzun, tavil.

şetibe

 • Uzununa kesilmiş olan sahtiyan parçası.

sevhak

 • Uzun.

şevzeb

 • Uzun, tavil.

şiddet-i teessür

 • Üzüntü ve ıztırabın şiddeti.

şinas

 • Uzun, tavil.

şugmum

 • Uzun, tavil.

sülta

 • Uzun ok.

şümhut

 • Uzun, tavil.

sürhub

 • Uzun, tavil.

taazzi

 • Uzuv peydâ etme. Şekillenme.

tafsil / tafsîl

 • Uzun uzadıya anlatma.
 • Uzun uzadıya, etraflıca açıklama.

tafsilen

 • Uzun uzadıya, tafsilâtlı olarak.

takdane

 • Üzüm çekirdeği. (Farsça)

tarazüm

 • Üzümü ekmekle yemek.

tatvil-i kelam / tatvil-i kelâm

 • Uzun konuşma. Sözü uzatma.

tavil / tavîl

 • Uzun.

teellüm

 • Üzüntü, acı çekme.

teessüf / تأسف / تَأَسُّفْ

 • Üzülme, hayıflanma. (Arapça)
 • Teessüf etmek: Üzülmek, hayıflanmak. (Arapça)
 • Üzülme.

teessüf eden

 • Üzülen.

teessüf etme

 • Üzülme.

teessüf etmek

 • Üzülmek.

teessür / تَأَثُّرْ

 • Üzüntü.
 • Üzülme.

teessürat / teessürât

 • Üzüntüler.
 • Üzüntüler. Teessürler.

telehhüf

 • Üzülme, acı çekme.

teselli verme / tesellî verme

 • Üzüntüyü hafifletme, acıyı dindirme, rahatlatma.

tıval

 • Uzun olanlar.

tul / tûl

 • Uzunluk, meridyen.

tul-i emel / tûl-i emel

 • Uzun emel, büyük, aşırı arzu ve istek.
 • Uzun emel; zevk ve safâ sürmek için çok yaşama arzusu. İbâdet yapmak için çok yaşamağı istemek tûl-i emel olmaz.

tul-ü ömür / tûl-ü ömür / طُولُ عُمُرْ

 • Uzun ömür.

tūl-ü ömür / طُولُ عُمُرْ

 • Uzun ömür.

tulani / tûlânî / طولانى

 • Uzunluğuna. (Arapça)

tulen

 • Uzunlukça. Uzunluk cihetinden. Boyca.

turtur

 • Uzun boylu ince adam.

turuh

 • Uzun.

tuval

 • Uzun.

uşara

 • Uzunluğu on zira' miktarı olan.

usare-i ineb

 • Üzüm suyu. Şıra.

uzv

 • Uzuv, organ.

uzviyet

 • Uzuv oluş. Canlılık. Canlı uzva ait.

vasıta-ı nakl-i hüzün ve elem ve gam

 • Üzüntü, acı ve sıkıntıya sebep olan.

velval

 • Üzüntü ile ağlama. Ağlayıp inleme.

ye'sefza / ye'sefzâ / یأس افزا

 • Üzücü. (Arapça - Farsça)

yed-i tula / yed-i tûlâ

 • Uzun el.

yelda / yeldâ / یلدا

 • Uzun. (Farsça)
 • Uzun. (Farsça)

zebb

 • Üzüm kurutmak.

zebib / zebîb

 • Üzüm.

zebzeb

 • Uzun gemi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın