LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Uza kelimesini içeren 123 kelime bulundu...

aksa / aksâ / اقصى

 • Uzak, en son. (Arapça)

aksa-yı garb

 • Uzak garp, uzak batı.

aksa-yı şark / aksâ-yı şark / اقصای شرق

 • Uzak Doğu. Çin, Japonya gibi yerler.
 • Uzakdoğu.

azib

 • Uzak merâ, otlak ve çayır.

baid / baîd / بعيد

 • Uzak.
 • Uzak, ırak.
 • Uzak. (Arapça)

basita

 • Uzak yer.

bu'd / بُعْدْ

 • Uzaklık.
 • Uzaklık, aralık, boyut.
 • Uzaklık.

bu'diyet / بعدیت / بُعْدِيَتْ

 • Uzaklık.
 • Uzaklık, mesafe. (Arapça)
 • Uzaklık.

bud / bûd

 • Uzaklık.

budiyet / bûdiyet

 • Uzaklık.

celb-i suret

 • Uzakta olan bir şeyin sûretini resmini yanına getirmek.

cevv-i feza

 • Uzay boşluğu.

cevvifeza / cevvifezâ

 • Uzay.

cisim

 • Uzayda yer dolduran varlık.

dafi' / dâfi' / دافع

 • Uzaklaştıran, defeden. (Arapça)

def

 • Uzaklaştırma.

def ve tard etme

 • Uzaklaştırma ve kovma.

def' / دفع

 • Uzaklaştırma. (Arapça)
 • Def' edilmek: (Arapça)
 • Uzaklaştırılmak. (Arapça)
 • Giderilmek. (Arapça)
 • Def' etmek: (Arapça)
 • Uzaklaştırmak. (Arapça)
 • Gidermek. (Arapça)

def'etmek

 • Uzaklaştırmak.

diyar-ı baide / diyar-ı baîde

 • Uzak diyarlar, ülkeler.

dur / dûr / دور / دُورْ

 • Uzak.
 • Uzak.
 • Uzak. (Farsça)
 • Uzak.

dur etme / dûr etme

 • Uzaklaştırma, kaçırma.

dur etmeme / dûr etmeme

 • Uzaklaştırmama, kaçırmama.

dur-bin

 • Uzak gören. Uzağı gösteren âlet. (Farsça)

dur-nümay

 • Uzağı gösteren. (Farsça)

dur-nüvis

 • Uzağı yazan. Telgraf. (Farsça)

dura-dur

 • Uzaktan uzağa. Uzak uzak. Uzun uzadıya. (Farsça)

dürbin / dürbîn

 • Uzaktan gören, dürbün.

dürbün / دُورْب۪ينْ

 • Uzağı gösteren âlet.

duri / durî / dûrî / دوری

 • Uzaklık. (Farsça)
 • Uzaklık. (Farsça)

duru'

 • Uzak, ırak, baid.

ekasi-i bilad / ekasi-i bilâd

 • Uzak beldeler, en uzak şehirler.

etraf-ı feza

 • Uzay boşluğu.

feza / fezâ / فضا / فَضَا

 • Uzay.
 • Uzay; ucu bucağı bulunmayan boşluk, kâinatın sonsuz genişliği.
 • Uzay.
 • Uzay.
 • Uzay.

feza-i ekber

 • Uzay.

feza-yı alem / feza-yı âlem / fezâ-yı âlem / فَضَايِ عَالَمْ

 • Uzay.
 • Uzay.

feza-yı kainat / feza-yı kâinat

 • Uzay.

feza-yı ulvi / feza-yı ulvî

 • Uzay, gökyüzü.

gamm-ı firkat

 • Uzaklık gamı, ayrılık derdi.

halce

 • Uzak, ırak yer, baid.

haşa / hâşâ / حاشا

 • Uzak dursun, hâşa. (Arapça)

hicran

 • Uzaklaşma. Ayrılık. Ayrılıktan gelen keder, sızı, acı. Dostluğu ve ülfeti kesmek.

ib'ad / ib'âd / ابعاد

 • Uzaklaştırmak. Sürmek. Kovmak.
 • Uzaklaştırma. (Arapça)

içtinab / içtinâb

 • Uzak durma, sakınma.

ıhrıvvat

 • Uzamak.

ihtimalat-ı baide

 • Uzak ihtimaller.

ıksa / ıksâ

 • Uzaklaştırılma. Uzaklaştırma.

imata

 • Uzaklaştırma yahut uzaklaştırılma.

imtidad / imtidâd

 • Uzama.

ina

 • Uzaklaştırma.

ırak

 • Uzak.
 • Uzak.

istib'ad / istib'âd / استبعاد

 • Uzaklaşma, uzaklaştırma, akıl dışı sayma.
 • Uzak görme. (Arapça)

itale / itâle / اطاله

 • Uzatma. (Arapça)

ıtval

 • Uzatmak. Uzatılmak.

kasiyy

 • Uzak, baid. Irak.

kozmoğrafya

 • Uzay ilmi.

kudum / kudûm

 • Uzaktan gelme, ayak basma.

madde

 • Uzayda yer dolduran varlık.

med

 • Uzatmak, çekmek, Kur'ânı kerîmde uzatan harflerden (elif, vav, yâ) biriyle kendilerinden önceki harfleri çekmek.

medd

 • Uzatma, çekme; مُسْتَقِيمْ kelimesinde kaf harfini uzatan "ye" harfi, "medd"ir.

medd-i nazar

 • Uzağa bakma. Gözün görebildiği kadar göz alımı.

medde

 • Uzatma işareti.
 • Uzatma; çekim harfleri; yazıldığı halde okunmayan, kendisi harekesiz olup, kendinden önceki harfi uzatan elif, vav, ye harfleri.

medhur

 • Uzaklaştırılmış veya kovulmuş olan. Tardedilmiş olan.

mehcur

 • Uzaklaşmış, terk edilmiş.

mekan-ı baid / mekân-ı baîd

 • Uzak mekân, uzay yer.

menatık-ı baide / menatık-ı baîde

 • Uzak mıntıkalar. Uzak bölgeler.

merahil-i baide / merahil-i baîde

 • Uzak konaklar. Uzak menziller.

mesafat-ı baide / mesâfât-ı baide

 • Uzak mesafeler.

mesafe / مسافه

 • Uzaklık.
 • Uzaklık. (Arapça)

mesafe-i baide / mesafe-i baîde

 • Uzak mesafe.

mevaki-i baide / mevaki-i baîde

 • Uzak mevkiler.

meydan-ı feza

 • Uzay boşluğu.

mıntıkatü'l-buruc / mıntıkatü'l-burûc

 • Uzayda on iki burcun bulunduğu alan.

mıthar

 • Uzağa giden ok.

müb'id

 • Uzaklaştıran, uzaklaştırıcı.

müfarakat / müfârakat

 • Uzaklaşma, ayrılma.

muksa

 • Uzaklaştırılmış. Uzak kalınmış.

mümted

 • Uzayan.
 • Uzayan. Sürekli, devamlı. Uzanmış, çekilmiş, imtidâd etmiş.
 • Uzanan.

münsecir

 • Uzanıp sarkan.

müravih

 • Uzaklaştıran.

müstab'ed / مستبعد

 • Uzak. (Arapça)

mustatil

 • Uzayan, diktörtgen.

müsteb'id

 • Uzak farzeden, uzak gören, uzak sayan. Uzaklaşmış.

müstebid / müstebîd

 • Uzak gören.

mütebaid / mütebâid

 • Uzaklaşan. Bir birinden uzak bulunan.
 • Uzaklaşan.

mütemahil

 • Uzak ve uzun.

mutneb

 • Uzatılmış. Uzatılan söz. Sözdeki itnâb, yâni; uzunluk.

müzih

 • Uzaklaştıran.

nayi / nayî

 • Uzak.

ne'y

 • Uzak olmak.

samanyolu

 • Uzaktan parlak bir yol gibi görünen yıldızlar kümesi.

sidretülmünteha / sidretülmüntehâ / سدرة المنتها

 • Uzayda bulunduğu varsanılan ve ötesine geçilemeyen bir ağaç. (Arapça)

şünue

 • Uzak olmak. Irak olmak.

tamis

 • Uzak.

tarah

 • Uzak mekân.

tard etmek

 • Uzaklaştırmak, kovmak.

tatvil / tatvîl / تطویل

 • Uzatma. Uzatılma.
 • Uzatma.
 • Uzatma. (Arapça)

tayyare-i arz

 • Uzayda uçak gibi uçan dünya.

teb'id / teb'îd

 • Uzaklaştırma. Bir yerden bir yere sürme, kovma.
 • Uzaklaştırma.

tebaud / tebâud

 • Uzaklaşma.
 • Uzaklaşma.

tebaüd / tebâüd / تباعد

 • Uzaklaşma. (Arapça)
 • Tebâüd etmek: Uzaklaşmak. (Arapça)

tebaud eden / tebâud eden

 • Uzaklaşan.

teberra / teberrâ / تبرا

 • Uzak durma. Sevmeyip yüz çevirme.
 • Uzak durma. (Arapça)

teberri / teberrî

 • Uzaklaşma; mensubiyeti, hürmeti reddetme, kabul etmeme.
 • Uzaklaşmak, uzak durmak.

teberri etmek / teberrî etmek

 • Uzaklaşmak.

tebid / tebîd

 • Uzaklaştırma.

tecafi

 • Uzak olma. Yerinden bir tarafa ayrılma.

tecennüb

 • Uzak durma, çekinme.

tedelli / tedellî

 • Uzanıp aşağıya inme, eğilme.

tehechüc

 • Uzaklaşmak. Irak olmak.

temadi / temâdî / تمادی

 • Uzama, sürme. (Arapça)
 • Temâdî etmek: Uzamak, sürmek, devam etmek. (Arapça)

temdid

 • Uzatma.

temdidat

 • Uzanan hatlar, uzatmalar.

temsil-i dürbini / temsil-i dürbinî

 • Uzağı yakınlaştıran kıyaslama tarzında olan benzetme.

tena'nu'

 • Uzak olmak, uzaklaşmak.

tenai

 • Uzaklık.

tetavül / tetâvül

 • Uzama.

tevali / tevâli

 • Uzayıp gitmek, devam etmek. Birbiri ardınca sıra ile gelmek. Sürmek.
 • Uzayıp gitme, birbirinin ardından gelme.
 • Uzama, devam.

tevali eden / tevâli eden

 • Uzayıp giden, devam eden.

tezahzuh

 • Uzak olmak.

ücra / ücrâ

 • Uzak, pek uçta.

vareste kılma

 • Uzak kılma, kurtarma.

zahzah

 • Uzak, baid.