LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Uz kelimesini içeren 415 kelime bulundu...

a'sar-ı tavile / a'sâr-ı tavîle

 • Uzun asırlar.

a'za / a'zâ / اَعْضَا

 • Uzuvlar, organlar, üyeler.
 • Uzuvlar.

ac'ace

 • Uzun uzun çağırmak.

adem-i te'lifiyet / adem-i te'lîfiyet / عدم تأليفيت

 • Uzlaşamama, bir araya gelememe.

agdef

 • Uzun ve sarkık kulaklı.

ahkab

 • Uzun zamanlar.

ahtem

 • Uzun burunlu.

aksa / aksâ / اقصى

 • Uzak, en son. (Arapça)

aksa-yı garb

 • Uzak garp, uzak batı.

aksa-yı şark / aksâ-yı şark / اقصای شرق

 • Uzak Doğu. Çin, Japonya gibi yerler.
 • Uzakdoğu.

akved

 • Uzun boyunlu.

alamat

 • Uzun ince bir cins balık. (Hint denizinde çok olur ve yılana benzer.)

alavechi / alâvechi / علِى وجه

 • Üzere. (Arapça)

alcem

 • Uzun boylu, uzun.

alettafsil

 • Uzun uzadıya, mufassal olarak.

alim

 • Üzüntülü, kederli, ıztırab çeken.

alyan

 • Uzun, iri yarı kimse.

amşuş

 • Üzerinden üzümü alınmış üzüm salkımı.

aneşneş

 • Uzun boylu.

annab

 • Üzümcü.

aruf

 • Uzun zaman ıztırab, elem çeken.

asar-ı tavile / asâr-ı tavîle

 • Uzun asırlar, yüzyıllar.

asir

 • Üzüm ve benzeri şeyleri şıra yapmak veya yağını almak için sıkan.

asire

 • Üzerine bir yıl geçtiği hâlde hâmile olmayan dişi deve.

askar

 • Üzüm şırası.

avane

 • Uzun hurma ağacı.

aydane

 • Uzun hurma ağacı.

ayt

 • Uzun boyunlu.

aytel

 • Uzun boyunlu.

aza / âzâ

 • Uzuvlar, organlar, üyeler.
 • Uzuvlar, organlar.

azib

 • Uzak merâ, otlak ve çayır.

baid / baîd / بعيد

 • Uzak.
 • Uzak, ırak.
 • Uzak. (Arapça)

bala-bülend / bâlâ-bülend

 • Uzun boylu. (Farsça)

bala-yı bülend / bâlâ-yı bülend

 • Uzun boy.

balabülend / bâlâbülend / بالابلند

 • Uzun boylu. (Farsça)

basita

 • Uzak yer.

bazak

 • Üzüm sıkıntısı. (Kaynatıp koyarlar ve köpüklenir.)

belem

 • Üzerinden yol geçen tepe.

berşa'

 • Uzun boylu, iri gövdeli ahmak kimse.

besta

 • Uzunluk, bolluk, genişlik. Yaygın olmak.

bina

 • Üzerine kurma.

binaen / بناءً

 • Üzerine.

birig

 • Üzüm salkımı. (Farsça)

birsa'

 • Uzun boylu, semiz.

bu'd / بُعْدْ

 • Uzaklık.
 • Uzaklık, aralık, boyut.
 • Uzaklık.

bu'diyet / بعدیت / بُعْدِيَتْ

 • Uzaklık.
 • Uzaklık, mesafe. (Arapça)
 • Uzaklık.

bud / bûd

 • Uzaklık.

budiyet / bûdiyet

 • Uzaklık.

bülendbala / bülendbâlâ / بلندبالا

 • Uzun boylu. (Farsça)

cast

 • Üzüm teknesi. Üzümün sıkıldığı yer. (Farsça)

cazi'

 • Üzüm çardağının üzerinde enine konulan, üzerine de üzüm çubukları serilen ağaç.

cefa / cefâ / جفا

 • Üzme, eziyet etme. (Arapça)
 • Cefâ çekmek: Cefaya katlanan, üzülen. (Arapça)

cefacu / cefâcû / جفاجو

 • Üzen, cefa eden. (Arapça - Farsça)

cefadide / cefâdîde / جفادیده

 • Üzülmüş, cefa çekmiş. (Arapça - Farsça)

cefakeş / cefâkeş / جفاكش

 • Üzülen, cefa çeken, eziyete katlanan. (Arapça - Farsça)

celabib / celâbib

 • Uzun ve geniş örtü, manto. Cilbâb'ın çoğuludur.

celb-i suret

 • Uzakta olan bir şeyin sûretini resmini yanına getirmek.

cevca'

 • Uzun ayaklı adam.

cevv-i feza

 • Uzay boşluğu.

cevvifeza / cevvifezâ

 • Uzay.

cilbab / cilbâb

 • Uzun ve geniş örtü, manto. Çoğulu Celâbîb'dir.

cilm

 • Üzüm çubuğundan kestikleri değnek.

cisim

 • Uzayda yer dolduran varlık.

cürsun

 • Üzerine binâ yapmak için duvardan dışarı uzattıkları ağaç.

dafi' / dâfi' / دافع

 • Uzaklaştıran, defeden. (Arapça)

dağ-dar eyler

 • Üzer, acı ve keder verir.

dağidar

 • Üzüntülü, kederli.

dakaik-i umur

 • Üzerinde gayet dikkatle durulması lâzım gelen işlerin ince ve mühim noktaları. (Farsça)

def

 • Uzaklaştırma.

def ve tard etme

 • Uzaklaştırma ve kovma.

def' / دفع

 • Uzaklaştırma. (Arapça)
 • Def' edilmek: (Arapça)
 • Uzaklaştırılmak. (Arapça)
 • Giderilmek. (Arapça)
 • Def' etmek: (Arapça)
 • Uzaklaştırmak. (Arapça)
 • Gidermek. (Arapça)

def'etmek

 • Uzaklaştırmak.

deraz / derâz / دراز

 • Uzun, tavil. (Farsça)
 • Uzun. (Farsça)

deruhde / دَرْ عُهْدَه

 • Üzerine alma.

deruhte

 • Üzerine alma, yüklenme.

deruhte eden

 • Üzerine alan.

dir-baz

 • Uzun zaman, uzun müddet, uzun. (Farsça)

dıraz / dırâz / دراز

 • Uzun. (Farsça)
 • Uzun. (Farsça)

dırazi / dırazî

 • Uzunluk. (Farsça)

diyar-ı baide / diyar-ı baîde

 • Uzak diyarlar, ülkeler.

dur / dûr / دور / دُورْ

 • Uzak.
 • Uzak.
 • Uzak. (Farsça)
 • Uzak.

dur etme / dûr etme

 • Uzaklaştırma, kaçırma.

dur etmeme / dûr etmeme

 • Uzaklaştırmama, kaçırmama.

dur ü diraz

 • Uzun uzadıya.

dur-bin

 • Uzak gören. Uzağı gösteren âlet. (Farsça)

dur-nümay

 • Uzağı gösteren. (Farsça)

dur-nüvis

 • Uzağı yazan. Telgraf. (Farsça)

dura-dur

 • Uzaktan uzağa. Uzak uzak. Uzun uzadıya. (Farsça)

dürbin / dürbîn

 • Uzaktan gören, dürbün.

dürbün / دُورْب۪ينْ

 • Uzağı gösteren âlet.

duri / durî / dûrî / دوری

 • Uzaklık. (Farsça)
 • Uzaklık. (Farsça)

duru'

 • Uzak, ırak, baid.

ecyed

 • Uzun boyunlu (adam.)

efşüre-i engür

 • Üzüm suyu.

ehil / اَهِلْ

 • Uzman, becerikli, sahib.

ehvec

 • Uzun boylu ahmak adam.

ekasi-i bilad / ekasi-i bilâd

 • Uzak beldeler, en uzak şehirler.

ekran

 • Üzerine bir cismin hayalinin aksettirildiği saydam olmayan düz satıh.

eksper

 • Uzun tecrübe neticesi bir sahada ihtisas kazanan, meleke sahibi olan kimse. (Fransızca)

emak

 • Uzun, tavil.

enbire

 • Üzeri toprakla sıvalı olan damlarda sıvanın altına konulan çalı, saz, talaş gibi şeyler. (Farsça)

engur / engûr / انگور

 • Üzüm. (Farsça)
 • Üzüm. (Farsça)

erc

 • Uzunluğuna yapılan ev.

erkaban

 • Uzun boyunlu.

esale

 • Uzun yüzlü olmak. Sarkık olmak.

esef / اسف / اَسَفْ

 • Üzüntü, acı.
 • Üzülme, hayıflanma. (Arapça)
 • Üzüntü.

esefnak / esefnâk / اسفناک

 • Üzücü. (Arapça - Farsça)

eskaf

 • Uzun boylu, iri kimse.

esrar-ı mesture / esrar-ı mestûre

 • Üzeri örtülü kalan sırlar.

esvak

 • Uzun incikli.

etla'

 • Uzun boylu.

etraf-ı feza

 • Uzay boşluğu.

eza / ezâ

 • Üzme, incitme.

ezecc

 • Uzun ve ince kaşlı.

ezfer

 • Uzun tırnaklı.

eziyyet / اذیت

 • Üzme. (Arapça)

ezlai / ezlaî

 • Uzunca ve iri olan şey.

fek'

 • Üzüntü veya kızgınlıktan dolayı başını aşağı eğip, nereye gittiğini bilmeden gitmek.

feza / fezâ / فضا / فَضَا

 • Uzay.
 • Uzay; ucu bucağı bulunmayan boşluk, kâinatın sonsuz genişliği.
 • Uzay.
 • Uzay.
 • Uzay.

feza-i ekber

 • Uzay.

feza-yı alem / feza-yı âlem / fezâ-yı âlem / فَضَايِ عَالَمْ

 • Uzay.
 • Uzay.

feza-yı kainat / feza-yı kâinat

 • Uzay.

feza-yı ulvi / feza-yı ulvî

 • Uzay, gökyüzü.

fülfül-i tavil

 • Uzun biber.

gaile

 • Üzüntü veren belalı iş.

gamlı

 • Üzüntülü.

gamm-ı firkat

 • Uzaklık gamı, ayrılık derdi.

gasa

 • Uzunluk.

gisu / gîsu

 • Uzun saç, omuza dökülen saç. (Farsça)

gubar-ı hüzün / gubâr-ı hüzün

 • Üzüntü dalgası, üzüntü tozları.

gussa / غصه

 • Üzüntü, tasa.
 • Üzüntü, keder. (Arapça)

gusse

 • Üzüntü, tasa, gam.

habele

 • Üzüm çubuğu.

hadeb

 • Uzun boylu, akılsız kimse.

hadise-i elime / hâdise-i elîme

 • Üzücü olay.

hads

 • Uzun düşünce ve delile ihtiyaç kalmadan hâsıl olan ilim. Sür'at-i intikal. Ani ve doğru idrâk. Delilden neticeye çabuk varmak.

hal-i müessif

 • Üzüntü verici durum, hâl.

halas

 • Üzüm ağacına benzer bir ağaç (yanındaki ağaca sarılır gider; hoş kokusu vardır; akik gibi taneleri olur.)

halce

 • Uzak, ırak yer, baid.

halcem

 • Uzun, tavil.

halet-i mahzunane / halet-i mahzunâne

 • Üzüntülü durum.

hame'

 • Uzun müddet su ile yumuşayıp değişmiş cıvık ve kokar çamur. Balçık.

hame-zen

 • Üzerinde kalem kesilecek âlet. (Farsça)

hamta

 • Üzüm çiçeğinin kokusu.

harmel

 • Üzerlik otu.

haşa / hâşâ / حاشا

 • Uzak dursun, hâşa. (Arapça)

hazakat

 • Uzmanlık.

hekim-i hazık / hekîm-i hâzık

 • Uzman doktor.

hekur

 • Uzun, tavil.

hetalla'

 • Uzun ve iri vücutlu erkek.

hicran

 • Uzaklaşma. Ayrılık. Ayrılıktan gelen keder, sızı, acı. Dostluğu ve ülfeti kesmek.

hikkab

 • Uzun boylu, büyük karınlı kişi.

hınnab

 • Uzun boylu.

hirtal

 • Uzun, tavil.

hizye

 • Uzun kesilmiş et parçası.

hurc

 • Uzun dişi deve.

hurcül

 • Uzun.

hurf

 • Üzerlik tohumu.

huşe-i engur

 • Üzüm salkımı.

hüzn

 • Üzüntü, keder. Sevincin zıddı. Bu, halk arasında kastedilen dünyevî hüzünden başkadır. Tasavvuf yolunda bulunanlara âit bir hâl.
 • Üzüntü.

hüznengizane / hüznengizâne

 • Üzüntü veren bir hâlde.

hüzün / حُزُنْ

 • Üzüntü.
 • Üzüntü.
 • Üzüntü.

ib'ad / ib'âd / ابعاد

 • Uzaklaştırmak. Sürmek. Kovmak.
 • Uzaklaştırma. (Arapça)

içtinab / içtinâb

 • Uzak durma, sakınma.

ıhrıvvat

 • Uzamak.

ihtilafi yerler / ihtilâfî yerler

 • Üzerinde görüş birliğine varılmayan yerler.

ihtimalat-ı baide

 • Uzak ihtimaller.

ihtisas / ihtisâs / اختصاص

 • Uzmanlık.
 • Uzmanlık.
 • Uzmanlık. (Arapça)

ihtisasat

 • Uzmanlıklar.

ihtisasca

 • Uzmanlık bakımından.

ıksa / ıksâ

 • Uzaklaştırılma. Uzaklaştırma.

imata

 • Uzaklaştırma yahut uzaklaştırılma.

imtidad / imtidâd

 • Uzama.

ina

 • Uzaklaştırma.

ineb / عنب

 • Üzüm.
 • Üzüm.
 • Üzüm. (Arapça)

inebi / inebî

 • Üzüm biçiminde, üzümsü.

ırak

 • Uzak.
 • Uzak.

ırdam

 • Üzüm veya hurma salkımı olan budak.

istib'ad / istib'âd / استبعاد

 • Uzaklaşma, uzaklaştırma, akıl dışı sayma.
 • Uzak görme. (Arapça)

itale / itâle / اطاله

 • Uzatma. (Arapça)

itilafkar / itilafkâr / ائتلافكار

 • Uzlaştırıcı, birleştirici. (Arapça - Farsça)

ittifaki noktalar / ittifakî noktalar

 • Üzerinde görüş birliğine varılan noktalar.

ıtval

 • Uzatmak. Uzatılmak.

jaledar

 • Üzerine çiğ düşmüş, kırağılanmış. (Farsça)

kadd-i bülend

 • Uzun, yüksek boy. (Farsça)

kahus

 • Uzun boylu erkek.

kalb-i hazin / kalb-i hazîn

 • Üzülen kalp, hüzünlü gönül.

kalheban

 • Uzun, tavil.

kalkale

 • Üzerinde durulduğunda hafifçe tekrar söylenen harfler.

kamet-i bala / kamet-i bâlâ

 • Uzun boy.

karşinas / kârşinâs / كارشناس

 • Uzman, işten anlayan. (Farsça)

karva

 • Uzun hörgüçlü deve.

kasavetli

 • Üzüntülü, sıkıntılı.

kasiyy

 • Uzak, baid. Irak.

keder

 • Üzüntü.

kederengiz

 • Üzüntü, keder ve sıkıntı meydana getiren. (Farsça)

kedernak / kedernâk / كدرناک

 • Üzüntülü, kederli. (Arapça - Farsça)

keşide-kamet

 • Uzun boylu. (Farsça)

kik

 • Uzun ve dar sandal.

kozmoğrafya

 • Uzay ilmi.

kual

 • Üzüm çiçeği.

kudum / kudûm

 • Uzaktan gelme, ayak basma.

küştere

 • Uzun dülger rendesi. (Farsça)

levh-i misali / levh-i misâlî

 • Üzerinde görüntülerin yansıdığı levha.

levha-i imaniye

 • Üzerinde imanî bilgiler yazılan tablo.

lihyani / lihyanî

 • Uzun ve kaba sakallı olan.

lükzuf

 • Üzüm çöpü.

maalesef

 • Üzülerek, üzüntüyle beraber.

maatteessüf

 • Üzülerek, yazık ki.

madde

 • Uzayda yer dolduran varlık.

mahmel

 • Üzerine yük konulan şey.

mahzun / mahzûn

 • Üzgün.

mahzunane / mahzûnâne

 • Üzgünce.

mahzuniyetle

 • Üzgün olarak, üzüntüyle.

makdud

 • Uzun boylu kişi.

manahnü fih / manahnü fîh

 • Üzerinde durduğumuz, bahsini ettiğimiz mes'ele. Hakkında konuştuğumuz.

masile

 • Üzerinde mum veya fitil yakılan çıra ve şamdan.

mazhar / مظهر

 • Üzerinde görünen.

med

 • Uzatmak, çekmek, Kur'ânı kerîmde uzatan harflerden (elif, vav, yâ) biriyle kendilerinden önceki harfleri çekmek.

medar-ı bahis / medâr-ı bahis

 • Üzerinde konuşulan.

medar-ı teessüf / medâr-ı teessüf

 • Üzüntü veren, üzüntü kaynağı.

medd

 • Uzatma, çekme; مُسْتَقِيمْ kelimesinde kaf harfini uzatan "ye" harfi, "medd"ir.

medd-i nazar

 • Uzağa bakma. Gözün görebildiği kadar göz alımı.

medde

 • Uzatma işareti.
 • Uzatma; çekim harfleri; yazıldığı halde okunmayan, kendisi harekesiz olup, kendinden önceki harfi uzatan elif, vav, ye harfleri.

medhur

 • Uzaklaştırılmış veya kovulmuş olan. Tardedilmiş olan.

mehcur

 • Uzaklaşmış, terk edilmiş.

mekan-ı baid / mekân-ı baîd

 • Uzak mekân, uzay yer.

melil / melîl

 • Üzgün.

memtur

 • Üzerine yağmur yağmış. Yağmur yağarak ıslanmış.

menatık-ı baide / menatık-ı baîde

 • Uzak mıntıkalar. Uzak bölgeler.

merahil-i baide / merahil-i baîde

 • Uzak konaklar. Uzak menziller.

meriş

 • Üzerinde kuş tüyü olan nesne.

mesafat-ı baide / mesâfât-ı baide

 • Uzak mesafeler.

mesafe / مسافه

 • Uzaklık.
 • Uzaklık. (Arapça)

mesafe-i baide / mesafe-i baîde

 • Uzak mesafe.

mesail-i içtihadiye-i hilafiye / mesâil-i içtihadiye-i hilâfiye

 • Üzerinde ihtilaf edilen içtihadi meseleler.

meşk

 • Uzun uzun yazma, uzatma.

meşnuf

 • Uzun başlı at.

met'

 • Uzun ve yüce olmak.

mevaki-i baide / mevaki-i baîde

 • Uzak mevkiler.

mevakıf

 • Üzerinde durulması gerekli noktalar; belli konuların işlendiği başlıklar.

meydan-ı feza

 • Uzay boşluğu.

mıkatta

 • Üzerinde kamış kalemlerin uçları kesilen sedef, kemik, ağaç, fil dişi veya mâdenden yapılan âlet.

minkaz

 • Uzunluğuna yarılmış, boylamasına bölünmüş.

mıntıkatü'l-buruc / mıntıkatü'l-burûc

 • Uzayda on iki burcun bulunduğu alan.

mirzah

 • Üzüm çubuğunu yerden kaldırıp bağlayıp sardıkları ağaç.

mıthar

 • Uzağa giden ok.

mizlaka

 • Uzun burunlu ışık fitili makası.

muammer / مُعَمَّرْ

 • Uzun ömürlü.
 • Uzun ömürlü.
 • Uzun ömürlü, çok yaşayan.

müb'id

 • Uzaklaştıran, uzaklaştırıcı.

mucib-i teessür / mûcib-i teessür

 • Üzüntüye sebep olan.
 • Üzüntü verici.

müctehed-ün-fiha / müctehed-ün-fihâ

 • Üzerinde ictihad edilen mes'ele.

müddet-i medide

 • Uzun zaman, uzun müddet.

müessif / مؤسف

 • Üzücü.
 • Üzücü. (Arapça)

müfarakat / müfârakat

 • Uzaklaşma, ayrılma.

mukanfez

 • Üzeri yumuşak dikenlerle örtülü olan hayvan. Kirpi.

muksa

 • Uzaklaştırılmış. Uzak kalınmış.

mümarese / mümârese

 • Uzmanlaşma.

mümted

 • Uzayan.
 • Uzayan. Sürekli, devamlı. Uzanmış, çekilmiş, imtidâd etmiş.
 • Uzanan.

münsecir

 • Uzanıp sarkan.

müravih

 • Uzaklaştıran.

müşacebe

 • Üzerine urba astıkları ağaç.

müsmegıll

 • Uzun, tavil.

müstab'ed / مستبعد

 • Uzak. (Arapça)

mustatil

 • Uzayan, diktörtgen.

müsteb'id

 • Uzak farzeden, uzak gören, uzak sayan. Uzaklaşmış.

müstebid / müstebîd

 • Uzak gören.

müstetil / müstetîl

 • Uzun, tavil.

mütebaid / mütebâid

 • Uzaklaşan. Bir birinden uzak bulunan.
 • Uzaklaşan.

müteessif / متأسف / مُتَأَسِّفْ

 • Üzüntülü.
 • Üzgün. (Arapça)
 • Müteessif olmak: Üzülmek. (Arapça)
 • Üzülen.

müteessifane / müteessifâne / متأسفانه

 • Üzülürcesine.
 • Üzgün, esefli. (Arapça - Farsça)

müteessifen

 • Üzüntü duyarak, teessüf ederek.

müteessir / مُتَأَثِّرْ

 • Üzüntülü, etkilenen.

müteessir etme

 • Üzme, etkileme.

müteessir etmek

 • Üzmek, etkilemek.

müteessirane / müteessirâne

 • Üzüntülü bir halde.
 • Üzüntü ile, üzülerek, teessürle. (Farsça)
 • Üzüntü duyarak, etkilenerek.

müteessiren

 • Üzüntülü olarak.

mütehassıs / متخصص / مُتَخَصِّصْ

 • Uzman, işin ustası.
 • Uzman. (Arapça)
 • Uzman.

mütemahil

 • Uzak ve uzun.

mütemelli

 • Uzun ömürlü ve rahat yaşıyan.

müterazim

 • Üzümle ekmek yemek.

mutırr

 • Uzun.

mutneb

 • Uzatılmış. Uzatılan söz. Sözdeki itnâb, yâni; uzunluk.

müttefekun aleyh / مُتَّفَقٌ عَلَيْهْ

 • Üzerinde birleşilen mes'ele. Hakkında müttefik olup anlaşmaya varılmış olan.
 • Üzerinde birleşilmiş.
 • Üzerinde ittifak edilen.

müzih

 • Uzaklaştıran.

na-endiş

 • Uzun uzadıya düşünmeğe değmez. Açık, muhakkak. (Farsça)

nayi / nayî

 • Uzak.

ne'y

 • Uzak olmak.

nıtnıt

 • Uzun boylu adam.

nokta-i ittifak

 • Üzerinde görüş ve fikir birliği olan nokta.

nu'nu

 • Uzun boylu adam.

ömr-ü tavil

 • Uzun ömür.

organ

 • Uzuv.

örs

 • Üzerinde demir gibi madenlerin dövüldüğü çelik yüzeyli, kalın ve bir tarafı sivri alet.

pano

 • Üzerine ilân, tablo, vs. asmaya yarayan levha. (Fransızca)

perde-i nukuş

 • Üzeri nakışlarla dolu perde.

radaf

 • Üzerine ateş yakıp kızdırdıkları taş.

reba'

 • Uzunluk.

rez

 • Üzüm, asma.

ruz-efzun

 • Uzun ömürlü. (Farsça)

şa'la'

 • Uzun, tavil.

sak'ab

 • Uzun, tavil.

salenbac

 • Uzun ince balık.

samahmah

 • Uzun ve çok yoğun olan madde.

samanyolu

 • Uzaktan parlak bir yol gibi görünen yıldızlar kümesi.

şatibe

 • Uzun boylu.

şayan-ı esef / şayân-ı esef / شَايَانِ اَسَفْ

 • Üzücü, üzüntü verici.
 • Üzülmeye değer.

saye-i medid

 • Uzun gölge.

sayhed

 • Uzun.

sayis-hane

 • Üzerine yük yüklenip yolcunun da bindiği hayvan. (Farsça)

şeanla'

 • Uzun, tavil.

şebhan

 • Uzun, tavil.

sebla / seblâ / سبلا

 • Uzun kirpikli göz. (Arapça)

sebla'

 • Uzun kirpikli göz.

secil

 • Uzun, tavil.

secir-i ineb

 • Üzüm posası.

şehleb

 • Uzun boylu.

sekaf

 • Uzunluk.

şela'la'

 • Uzun boylu kişi.

şemerdel

 • Uzun boyunlu, seri davar.

semertul

 • Uzun, tavil.

semhuk

 • Uzun, tavil.

şerceb

 • Uzun, tavil.

sercem

 • Uzun.

şervat

 • Uzun, tavil.

şetibe

 • Uzununa kesilmiş olan sahtiyan parçası.

sevhak

 • Uzun.

şevzeb

 • Uzun, tavil.

şiddet-i teessür

 • Üzüntü ve ıztırabın şiddeti.

sidretülmünteha / sidretülmüntehâ / سدرة المنتها

 • Uzayda bulunduğu varsanılan ve ötesine geçilemeyen bir ağaç. (Arapça)

şinas

 • Uzun, tavil.

şugmum

 • Uzun, tavil.

sülta

 • Uzun ok.

şümhut

 • Uzun, tavil.

şünue

 • Uzak olmak. Irak olmak.

sürhub

 • Uzun, tavil.

taahhüd / تَعَهُّدْ

 • Üzerine alma.

taazzi

 • Uzuv peydâ etme. Şekillenme.

tafsil / tafsîl

 • Uzun uzadıya anlatma.
 • Uzun uzadıya, etraflıca açıklama.

tafsilen

 • Uzun uzadıya, tafsilâtlı olarak.

takadüm

 • Üzerinden zaman geçmek.

takdane

 • Üzüm çekirdeği. (Farsça)

tamis

 • Uzak.

tarah

 • Uzak mekân.

tarazüm

 • Üzümü ekmekle yemek.

tard etmek

 • Uzaklaştırmak, kovmak.

tatvil / tatvîl / تطویل

 • Uzatma. Uzatılma.
 • Uzatma.
 • Uzatma. (Arapça)

tatvil-i kelam / tatvil-i kelâm

 • Uzun konuşma. Sözü uzatma.

tavil / tavîl

 • Uzun.

tayyare-i arz

 • Uzayda uçak gibi uçan dünya.

te'lifbin / te'lifbîn / تأليف بين

 • Uzlaştırıcı, birleşirici. (Arapça - Farsça)

teb'id / teb'îd

 • Uzaklaştırma. Bir yerden bir yere sürme, kovma.
 • Uzaklaştırma.

tebaud / tebâud

 • Uzaklaşma.
 • Uzaklaşma.

tebaüd / tebâüd / تباعد

 • Uzaklaşma. (Arapça)
 • Tebâüd etmek: Uzaklaşmak. (Arapça)

tebaud eden / tebâud eden

 • Uzaklaşan.

teberra / teberrâ / تبرا

 • Uzak durma. Sevmeyip yüz çevirme.
 • Uzak durma. (Arapça)

teberri / teberrî

 • Uzaklaşma; mensubiyeti, hürmeti reddetme, kabul etmeme.
 • Uzaklaşmak, uzak durmak.

teberri etmek / teberrî etmek

 • Uzaklaşmak.

tebid / tebîd

 • Uzaklaştırma.

tecafi

 • Uzak olma. Yerinden bir tarafa ayrılma.

tecennüb

 • Uzak durma, çekinme.

tedelli / tedellî

 • Uzanıp aşağıya inme, eğilme.

teellüm

 • Üzüntü, acı çekme.

teessüf / تأسف / تَأَسُّفْ

 • Üzülme, hayıflanma. (Arapça)
 • Teessüf etmek: Üzülmek, hayıflanmak. (Arapça)
 • Üzülme.

teessüf eden

 • Üzülen.

teessüf etme

 • Üzülme.

teessüf etmek

 • Üzülmek.

teessür / تَأَثُّرْ

 • Üzüntü.
 • Üzülme.

teessürat / teessürât

 • Üzüntüler.
 • Üzüntüler. Teessürler.

tehechüc

 • Uzaklaşmak. Irak olmak.

tekeffül / تَكَفُّلْ

 • Üzerine alma.

telehhüf

 • Üzülme, acı çekme.

telhkam / telhkâm / تلخكام

 • Üzgün, acılı. (Farsça)

temadi / temâdî / تمادی

 • Uzama, sürme. (Arapça)
 • Temâdî etmek: Uzamak, sürmek, devam etmek. (Arapça)

temdid

 • Uzatma.

temdidat

 • Uzanan hatlar, uzatmalar.

temsil-i dürbini / temsil-i dürbinî

 • Uzağı yakınlaştıran kıyaslama tarzında olan benzetme.

tena'nu'

 • Uzak olmak, uzaklaşmak.

tenai

 • Uzaklık.

tertib sahibi / tertîb sâhibi

 • Üzerinde kazâya kalmış namaz borcu bulunmayan veya kazâya kalmış namazların toplamı beş vakti geçmemiş bulunan ve namazda sırayı gözetmesi gereken kimse.

teselli verme / tesellî verme

 • Üzüntüyü hafifletme, acıyı dindirme, rahatlatma.

tetavül / tetâvül

 • Uzama.

tevali / tevâli

 • Uzayıp gitmek, devam etmek. Birbiri ardınca sıra ile gelmek. Sürmek.
 • Uzayıp gitme, birbirinin ardından gelme.
 • Uzama, devam.

tevali eden / tevâli eden

 • Uzayıp giden, devam eden.

tezahzuh

 • Uzak olmak.

tıla'

 • Üzerinde güneş doğan yer.

tıval

 • Uzun olanlar.

tul / tûl

 • Uzunluk, meridyen.

tul-i emel / tûl-i emel

 • Uzun emel, büyük, aşırı arzu ve istek.
 • Uzun emel; zevk ve safâ sürmek için çok yaşama arzusu. İbâdet yapmak için çok yaşamağı istemek tûl-i emel olmaz.

tul-ü ömür / tûl-ü ömür / طُولُ عُمُرْ

 • Uzun ömür.

tūl-ü ömür / طُولُ عُمُرْ

 • Uzun ömür.

tulani / tûlânî / طولانى

 • Uzunluğuna. (Arapça)

tulen

 • Uzunlukça. Uzunluk cihetinden. Boyca.

turtur

 • Uzun boylu ince adam.

turuh

 • Uzun.

tuval

 • Uzun.

ücra / ücrâ

 • Uzak, pek uçta.

ufure

 • Üzerinde her ne varsa yenilip hiç bir şey kalmayan yer.

uşara

 • Uzunluğu on zira' miktarı olan.

usare-i ineb

 • Üzüm suyu. Şıra.

uttel

 • Üzerinde ziynet eşyası olmayan kadınlar.

üzeyr

 • Üzeyr (a.s.).

uzv

 • Uzuv, organ.

uzviyet

 • Uzuv oluş. Canlılık. Canlı uzva ait.

vareste kılma

 • Uzak kılma, kurtarma.

vasıta-ı nakl-i hüzün ve elem ve gam

 • Üzüntü, acı ve sıkıntıya sebep olan.

velval

 • Üzüntü ile ağlama. Ağlayıp inleme.

ye'sefza / ye'sefzâ / یأس افزا

 • Üzücü. (Arapça - Farsça)

yed-i tula / yed-i tûlâ

 • Uzun el.

yelda / yeldâ / یلدا

 • Uzun. (Farsça)
 • Uzun. (Farsça)

zahzah

 • Uzak, baid.

zaman-ı amel

 • Üzerine alma. Deruhde etme. İltizam.

zebb

 • Üzüm kurutmak.

zebib / zebîb

 • Üzüm.

zebzeb

 • Uzun gemi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın