LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Uygunsuz ifadesini içeren 22 kelime bulundu...

ahşic

 • Zıt ve uygunsuz. (Farsça)

ahşig

 • Zıt ve uygunsuz. (Farsça)

bevval-i çeh-i zemzem / bevvâl-i çeh-i zemzem

 • Zemzem kuyusuna işeyen.
 • Mc: Yalnız şöhret kazanmak ve adı anılmak için uygunsuz iş yapan.

etvar-ı na-layıka / etvar-ı nâ-lâyıka

 • Uygunsuz ve münasebetsiz hareketler.

gayr-ı mülayim / gayr-ı mülâyim

 • Uygunsuz, abes.

halt / خَلْطْ

 • Karıştırma.
 • Uygunsuz söz söyleme.
 • Karıştırma, uygunsuz söz söyleme.

müsaadesiz

 • Uygunsuz, izin vermeyen.

na-beca

 • Yersiz, uygunsuz, münasebetsiz. (Farsça)

na-hemvar

 • Eğri, düz olmayan. (Farsça)
 • Uymayan, mutabık gelmeyen. (Farsça)
 • Uygunsuz. (Farsça)

na-meşru

 • Meşru olmayan, şeriat harici. (Farsça)
 • Kanunsuz, uygunsuz. (Farsça)
 • Günah olan şeyler. (Farsça)

na-münasib

 • Münâsebetsiz, yakışıksız, uygunsuz, uygun olmayan. (Farsça)

na-resayi / na-resayî

 • Uygunsuzluk, münasebetsizlik. (Farsça)
 • Hamlık. (Farsça)

na-saz

 • Münasebetsiz. uygunsuz, uymaz. (Farsça)

na-sazi / na-sazî

 • Uygunsuzluk, münasebetsizlik, uymazlık. (Farsça)

na-sazkari / na-sazkârî

 • Uygunsuz iş yapma, münâsebetsiz iş görme. (Farsça)
 • Zıtlık, uygunsuzluk. (Farsça)

namuvafık / nâmuvafık

 • Uygunsuz.

nizar

 • Korkutup, uygunsuz şeylerden vazgeçirmek için söylenilen söz.

tamat

 • Mânâsız ve uygunsuz söz. (Farsça)

tefavüt

 • Farklılık. İki şey arasındaki fark. Uygunsuzluk. Tehâlüf.

tehallüf / تخلف

 • Uygunsuzluk.
 • Kafileden geri kalma.
 • Geride bırakma.
 • Uygunsuzluk, uymama. (Arapça)

tehalüf / tehâlüf / تخالف

 • Uygunsuzluk, uymama. (Arapça)
 • Farklılık. (Arapça)

vak'a-i hayriye

 • Tar: Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması münasebetiyle kullanılan bir tabirdir. İlk önceleri büyük hizmetleri görülen Yeniçeriler, zamanla nizam ve intizamlarını kaybettikleri gibi, son zamanlarda uygunsuz hareket ve isyanlarla memleketin başına belâ kesildikleri için, ocağın lağvı hayırlı sayılmış ve b

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın