LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Utanmaz ifadesini içeren 39 kelime bulundu...

arsız / ârsız

 • Bî-ar, utanmaz, arsız.

beza

 • Konuşmada açık saçıklık.
 • Hayasızlık, utanmazlık.

beziyy

 • Hayâsız, utanmaz kimse.

bi-ab / bî-ab

 • Susuz, kuru. (Farsça)
 • Donuk. (Farsça)
 • Rezil, utanmaz, hayasız. (Farsça)

bi-ar / bî-ar

 • Arsız, hayasız, utanmaz.

bi-şerm

 • Utanmaz. (Farsça)

bihaya / bîhayâ / بى حيا

 • Utanmaz, hayasız. (Farsça - Arapça)

bistah

 • Küstah, hayâsız, edepsiz, arsız, utanmaz adam. (Farsça)

büstah

 • Edebsiz, küstah, utanmaz. (Farsça)

cali'

 • Açık-saçık kadın. Hayasız kadın.
 • Utanmaz, utanması kıt olan adam.

çeşm-deride

 • Sıkılmaz, utanmaz, arsız. (Farsça)

ebu-l iber

 • Utanmaz, edepsiz, hayasız adam.

fazih / fazîh

 • Çirkin, fena.
 • Utanmaz, rezil.

halaat / halâat

 • Yüzsüzlük, utanmazlık, hayâsızlık.
 • Kötülüğünden dolayı ailesi ve cemaatı kendisinden ayrılan kimse.

hali'

 • Boşanmış erkek, zevcesini şer'an terketmiş adam. (Müennesi: Hâlia'dır.)
 • İtaatsız, isyan eden, utanmaz, kayıtsız, hayasız.
 • Kovulmuş.
 • Soyulmuş.

hali-ül-izar / halî-ül-izar

 • Yüzü yırtık.
 • Mc: Edepsiz, ahlâksız, utanmaz.

hayasız / hayâsız

 • Utanmaz, edepsiz.

hayasızlık / hayâsızlık

 • Utanmazlık.

hıyre-çeşm

 • Kamaşık ve donuk gözlü. (Farsça)
 • Cesur, atılgan. (Farsça)
 • İnatçı, muannid. (Farsça)
 • Utanmaz, hayâsız, arsız. (Farsça)

kezzab-ı bi-hicab / kezzab-ı bî-hicab

 • Utanmaz ve hayâ etmez yalancı.

lul

 • (Luli) Utanmaz, hayasız ve namussuz kadın. (Farsça)
 • Nâzik ve zarif. (Farsça)
 • Şarkı söyleyip oynayan fahişe kadın. (Farsça)

mashara

 • Maskara, soytarı.
 • Tuhaflıklar yapan kimse.
 • Komik, gülünç.
 • Zevklenme, eğlenme.
 • Kepaze, utanmaz, rezil.

müşan

 • Yüzsüz, utanmaz, sövücü kadın.
 • Bir cins hurma.

mütehettik

 • (Hetk. den) Yırtılan, tehettük eden.
 • Edebsiz, utanmaz. Hayasız.

na-daşt

 • Hayâsız, utanmaz. (Farsça)

perde yırtılmak

 • Hayasızlık etmek, utanmazlık.

perdebirun

 • Utanmaz, açıksaçık konuşan. (Farsça)

perdebirunane / perdebirunâne

 • Sıkılmadan, utanmazcasına. Perdeyi kaldırırcasına. Edebsizce. (Farsça)

perdeder

 • Perde yırtan. Utanmaz, hayâsız. (Farsça)

rezil

 • Alçak, adi, utanmaz, hayâsız, soysuz.
 • Utanmaz, alçak.

selfa'

 • Bahadır. Kahraman ve cesâretli kimse.
 • Yüzsüz, utanmaz, hayâsız, kötü kadın.
 • Kuvvetli deve.

tehettük

 • (Çoğulu: Tehettükât) (Hetk. den) Yırtılma.
 • Utanmazlık ve hayâsızlıkta aşırı derecede olma.

ubus

 • Çatık yüzlü. Abus.
 • Utanmaz kimse.

üstah

 • Edebsiz, hayasız, utanmaz kimse. (Farsça)

vakah

 • Katı yüzlü, utanmaz, hayırsız kimse.
 • Sağlam ve sert tırnak.

vakahat / vakâhat

 • Arsızlık. Utanmazlık. Katı yüzlülük. Açıklık ve saçıklık.
 • Pek sağlam ve metin.
 • Arsızlık, utanmazlık, küstahlık.
 • Arsızlık, utanmazlık.

vakih / vakîh

 • Hayâsız, utanmaz, edepsiz.

vekahat / vekâhat / وقاحت

 • Hayâsızlık. Utanmazlık. Edebsizlik.
 • Arsızlık, utanmazlık, hayasızlık. (Arapça)

vekahet / vekâhet

 • Hayâsızlık, utanmazlık, edebsizlik, yüzsüzlük.