LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ust kelimesini içeren 201 kelime bulundu...

ala / alâ / على

 • Üst, üzere.
 • Üst, üstü, üzeri. (Arapça)

ali

 • Üstün. Yüce. Çok büyük. Meşhur. Necib.

atlas

 • Üstü ipek altı pamuk kumaş.

baharet

 • Üstünlük, seçkinlik.

balanişin

 • Üstte, yukarıda oturan. (Farsça)

berarende

 • Üste getiren, üzerine çıkaran. (Farsça)

bevg

 • Üstünlük, galibiyet, galib gelme.

bihteri / bihterî

 • Üstünlük, en iyi ve üstün olma. (Farsça)

bilicma

 • Üstünde birleşmekle, topluca.

büzare

 • Üst dudakta fazlalık olarak sarkık deri olması.

buzra

 • Üst dudağın ortasından dışarı taşan et parçası.

çabüksüvar / çâbüksüvar / چابك سوار

 • Usta binici. (Farsça)

cebae

 • Üstünde birşey düzeltilen ağaç.

cihet-i imtiyaz

 • Üstünlük yönü, üstünlük tarafı.

cihet-i rüchaniyet

 • Üstünlük ciheti.

cihet-i rüçhaniyet

 • Üstünlük yönü, tercih sebebi.

cihet-i tefevvuk

 • Üstünlük yönü.

cihet-i tercih

 • Üstünlük yönü, tercih sebebi.

cündi / cündî / جندی

 • Usta binici. (Arapça)

daavat-ı üstadane / daavât-ı üstadâne

 • Üstadımın duâları.

dahi / dâhî

 • Üstün yetenekli.

dahiye

 • Üstün yetenekli kimse.

daiye-i tefevvuk / dâiye-i tefevvuk

 • Üstünlük iddiası.

deha / dehâ

 • Üstün zekâ.

deruhte etme

 • Üstlenme, yerine getirme.

devac

 • Üste örtünecek şey. Yorgan. (Farsça)

direktif

 • Üst makamlardan, tutulacak yol üzerine verilen emirlerin tümü, hepsi. Talimat, emir. Nasıl, ne şekil olacağına çalışacağına dair emir. (Fransızca)

ebzer

 • Üst dudağında sarkık derisi olan.

ecma

 • Üstü açık ev.

efadıl / efâdıl

 • Üstün nitelikli kimseler.

ehl-i hüner

 • Ustalık ve beceri sahipleri.

eksa

 • Üstüste pek çok giyinen (adam.)

erdem

 • Usta gemici.

ersem

 • Üst dudağı beyaz olan at.

fadıl / fâdıl

 • Üstün nitelikli.

faik / fâik / فائق / فَائِقْ

 • Üstün.
 • Üstün.
 • Üstün. (Arapça)
 • Üstün.

faikiyet / fâikiyet

 • Üstünlük.
 • Üstünlük, başkalarından farklı ve üstün olmak.

faikiyyet / fâikiyyet / فائقيت

 • Üstünlük. Kıymetlilik.
 • Üstünlük. (Arapça)

fart-ı zeka / fart-ı zekâ

 • Üstün zekâ.

fazilet / fazîlet

 • Üstün nitelik, meziyet.

faziletfuruş / fazîletfuruş

 • Üstünlük taslayan.

faziletfuruşluk

 • Üstünlük taslama, üstünlüklerini satmaya çalışma.

faziletmeab / fazîletmeab

 • Üstün nitelikleri olan.

faziletperver / fazîletperver

 • Üstün nitelikleri seven.

fazl

 • Üstünlük, lütuf.

fevk / فوق / فَوْقْ

 • Üst. Üst taraf. Yüksek derece. Yukarı.
 • Üst.
 • Üst, üst taraf, yukarı (maddî-manevî)
 • Üst.
 • Üst.
 • Üst, üstü. (Arapça)
 • Üst.

fevkani / fevkanî / fevkânî / فوقانى

 • Üst, üst tarafta, üstteki.
 • Üstteki, yukarıdaki. (Arapça)

fevkaniyet

 • Üstünlük.
 • Üstte, üst tarafta olma.

fevkınde

 • Üstünde.

fevkinde

 • Üstünde.

fevkine

 • Üstüne.

fevkiyet

 • Üstte olma.

fudala / fudalâ

 • Üstün nitelikli kimseler.

galebe / غَلَبَه

 • Üstünlük, üstün gelme.
 • Üstün gelme.

galebe çalan

 • Üstün gelen.

galebe çalma

 • Üstün gelme.

galebe çalmak

 • Üstün gelmek.

galebe eden

 • Üstün gelen.

galebe etme

 • Üstün gelme.

galib

 • Üstün. Yenen. Mağlub eden. Ekser.

galibiyet

 • Üstünlük.
 • Üstünlük, yenme.

galibiyyet

 • Üstünlük. Yenmek. Mağlub etmek.

galip etmek

 • Üstün kılmak.

gulane

 • Üstün bir gayretle. Yüksek bir himmetle. (Farsça)

hal-i üstad / hâl-i üstad

 • Üstadın davranışları, hâlleri.

has şakirt

 • Üstadın çok değer verdiği ilk sıradaki talebesi.

hasiyetli / hâsiyetli

 • Üstün özellikli.

haslar

 • Üstadın çok değer verdiği, ilk sıradaki talebeler.

hasreme

 • Üst dudağın alt dudak üzerine taşması.

hatta / hattâ / حتى

 • Üstelik, hatta. (Arapça)

hayyat-ı mahir / hayyat-ı mâhir

 • Usta terzi. Terzi ustası.

hazakat / hazâkat

 • Ustalık, uzmanlık.

hazık / hâzık / حاذق

 • Usta, yetenekli, ehil. (Arapça)

hazret-i seyda

 • Üstad Hazretleri.

hegemonya

 • Üstünlük ve baskı.

himemat ve daavat-ı üstadane / himemat ve daavât-ı üstadâne

 • Üstadın himmetleri, gayret ve duâları.

hısreme

 • Üst dudağın derisinin sarkık olması.

hisreme

 • Üst dudağın ortasında olan daire.

hüner

 • Ustalık, beceri.

huzur-u üstad

 • Üstadın huzuru.

ibhamen / ibhâmen

 • Üstü kapalı olarak.

iddia-yı rüçhan

 • Üstünlük iddiası.

iğlak / iğlâk / اغلاق

 • Üstü kapalı konuşma. (Arapça)

ipham

 • Üstü kapalı bırakma.

işfaf

 • Üstün tutma.

istinaf / istînâf / استيناف

 • Üst mahkemeye başvurarak alt mahkemenin kararının feshini isteme. (Arapça)

italik

 • Üstten sağa doğru yatık matbaa harfi. (Fransızca)

izzet

 • Üstünlük, yücelik.
 • Üstünlük, galibiyet.

kahır

 • Üstünlük, galebe.

kahir

 • Üstün.
 • Üstün gelen.

kalb-i üstad

 • Üstadın kalbi.

kaplıca

 • Üstüne bina yapılmış sıcak maden suyu, üstü örtülü kaynarca, ılıca.

kariha-i ulviye / karîha-i ulviye

 • Üstün ve yüksek zekâ, kàbiliyet.

karname / kârname

 • Usta çıkacak kişilerin ustalıklarını göstermek için yaptıkları iş örneği. (Farsça)

katmer

 • Üst üste katlanmış sargı.

kavliracih / kavlirâcih

 • Üstün bulunan söz.

kesb-i imtiyaz

 • Üstünlük, ayrıcalık kazanmak.

kıdem

 • Üst düzey, seviye, rütbe.

kuvve-i galibe

 • Üstün ve ezici kuvvet.

lando

 • Üstü önden ve arkadan açılıp kapanır, körüklü, geniş araba nevilerinden biridir. Halk arasında "Landon" şeklinde telâffuz edilen bu araba, fayton ve kupalara nazaran daha ağır ve gösterişli idi. (Fransızca)

lisan-ı üstad

 • Üstadın dili.

ma'ruş

 • Üstü çardak şeklinde yapılı bina.

mafevk / mâfevk / مافوق

 • Üst, yukarı, üst derecede bulunan kimse, âmir.
 • Üstün, üstünde olan.
 • Üst.
 • Üst, üstü, yukarısı. (Arapça)

magalıb

 • Üstün gelen, galebe eden.

maharet

 • Ustalık, beceri.
 • Ustalık, beceriklilik.

mahirane / mâhirâne

 • Ustaca, ustalıkla, maharetle. (Farsça)
 • Ustaca, beceriklice.

malum-u üstadane / malûm-u üstadâne

 • Üstadın bildiği gibi.

maul

 • Üstün gelinmiş.

medar-ı imtiyaz / medâr-ı imtiyaz

 • Üstünlük, ayrıcalık sebebi.

medar-ı rüçhaniyet / medar-ı rüçhâniyet

 • Üstünlük sebebi.

mefzul

 • Üstün gelen. Fazla gelmiş olan.

mert

 • Üstün karakterli.

mertebe-i bala / mertebe-i bâlâ

 • Üst derece.

meyl-üt tefevvuk

 • Üstünlük elde etmek meyil ve arzusu.

meylü't-tefevvuk

 • Üstün görünme meyli, arzusu.

meziyet / مَزِيَتْ

 • Üstün özellik.
 • Üstün vasıf.
 • Üstünlük.

meziyyet / مزیت

 • Üstünlük. (Arapça)

mihlak

 • Ustura.

mu-say

 • Ustura. (Farsça)

muamelat-ı galiye / muamelât-ı galiye

 • Üstün davranışlar.

mufaddıl

 • Üstün eden, yükselten.

müfahere

 • Üstünlük yarışı.

mugalebe

 • Üstün olmağa, galib gelmeyeğe çalışmak. Birisine galib gelmek.

mülazım-ı evvel / ملازم اول

 • Üsteğmen.
 • Üsteğmen.

müreccahiyet

 • Üstünlük, müreccah oluş.

mütedehhi

 • Üstün zekâlı ve anlayış sahibi gibi harekette bulunan.

mütedehhiyane

 • Üstün zekâ ve anlayış sâhibi gibi harekette bulunana yaraşır yolda. (Farsça)

mütefevvikane

 • Üstünlükle, üstün gelerek. (Farsça)

mütehazlık

 • Üstadlık dâvâsı eden, fakat üstad olmayan kimse.

mütevaliyen

 • Üst üste, aralık vermeden, peş peşe.

mutreka

 • Üstüne sahtiyan bürünmüş kalkan.

müttefekunaleyh

 • Üstünde birleşilen mesele.

muzafferiyet

 • Üstünlük, muzafferlik, düşmana üstün gelme.

nesuc

 • Üstünde yük doğru durmayan deve.

niyet-i üstadane / niyet-i üstadâne

 • Üstadın kendi niyeti.

peçel

 • Üstü başı pislik içinde ve iğrenç olan adam. (Farsça)

racih / râcih / رَاجِحْ

 • Üstün, seçilen.
 • Üstün olan.

racihane / râcihane

 • Üstün tutarak, tercih ederek.
 • Üstün olurcasına.

rakak

 • Üstü yumuşak, altı sert olan düz yer.

rüchan

 • Üstünlük, yükseklik, üstün olma. Fazilet, haslet veya her hangi bir şey cihetiyle diğerinden üstün olmak.
 • Üstünlük.

rüçhan

 • Üstünlük.

rüchan / رجحان

 • Üstünlük. (Arapça)

rüchaniyet

 • Üstünlük.
 • Üstün oluş, rüçhanlık, daha mühim olma hali.

rüçhaniyet

 • Üstünlük.

rüsuh / rüsûh

 • Ustalık, sağlamlık, maharet.

şaheser / şâheser / شاه اثر

 • Üstün ve büyük eser.
 • Üstün nitelikli eser. (Farsça - Arapça)

sahib-i kemal / sahib-i kemâl

 • Üstün özellik ve fazilet sahibi.

sahib-i kemalat / sahib-i kemâlât

 • Üstün özellik ve fazilet sahibi.

şahsüvar / شاه سوار

 • Usta binici. (Farsça)

sako / صَاقُو

 • Üst tarafa giyilen elbise. (Ceket, aba, palto gibi)
 • Üst tarafa giyilen elbise, palto.

san'at

 • Ustalıkla, hünerle yapılan iş.
 • Ustalık, hüner, mârifet.

san'atkar / san'atkâr

 • Usta, san'atçı. (Farsça)

sanat / sanât

 • Ustalık, hüner.

sani'iyyet

 • Ustaca ve tertibli yapıcı oluş. Sâni'lik.

sathi / sathî / سَطْح۪ي

 • Üstün körü.

savm-ı visal / savm-ı visâl / صَوْمِ وِصَالْ

 • Üstüste iftar etmeden oruç tutma.

şeriat-i aliye / şeriat-i âliye

 • Üstün, yüce, ilâhî şeriat.

şibh-i beşere

 • Üst deriye benzer olan.

sırr-ı tefevvuk

 • Üstünlük sırrı, esprisi.

sofra

 • Üstünde yemek yenilen yaygı.

sütüre

 • Ustura. (Farsça)

ta'riz / ta'rîz

 • Üstü kapalı ve dokunaklı söz; kapalı îtirâz etmek; bir tarafı gösterip diğer tarafı kasd etmek.

taahhüd / تعهد

 • Üstlenme. (Arapça)
 • Taahhüd etmek: Üstlenmek. (Arapça)

tabaka-i havas / tabaka-i havâs / طَبَقَۀِ خَوَاصْ

 • Üst tabaka.

tafaddul

 • Üstünlük iddiası.

tafdil / tafdîl / تَفْض۪يلْ

 • Üstün tutma.
 • Üstün tutma.
 • Üstün tutma.

tafdil etmek

 • Üstün tutmak.

tagallüb

 • Üstün gelme, zorbalık, baskı.

tahrif / tahrîf / تحریف

 • Üstünde kalem oynatarak bozma, asıl anlamını bozma. (Arapça)

tarizat-ı zımniye / târizat-ı zımniye

 • Üstü kapalı ve dolaylı ifadelerle saldırma, tenkit etme.

tefaddul

 • Üstünlük taslama.

tefavvuk / تفوق

 • Üstünlük. (Arapça)

tefazzul / تفضل

 • Üstünlük taslama. (Arapça)

tefevvuk / تفوق / تَفَوُّقْ

 • Üstünlük.
 • Üstün gelme.
 • Üstünlük. Fâik ve daha büyük olma. Üstün gelme.
 • Üstünlük. (Arapça)
 • Üstün olma.

tefevvuk eden

 • Üstün gelen.

tefire

 • Üst dudağın ortasında olan çukur.

temayüzü

 • Üstün olan farkı.

tercih

 • Üstün tutmak. Bir şeyi diğerinden fazla beğenmek, fazla itibar etmek.
 • Üstün tutma, seçme.

tercihan

 • Üstün tutarak, seçerek.

terdesti / terdestî

 • Ustalık, el yatkınlığı, mahâret. (Farsça)

tereccuh

 • Üstün olmak. Bir tarafa meyletme.
 • Üstün gelme .

tereccüh / تَرَجُّحْ

 • Üstün gelme.
 • Üstün olma.

tereccuh etme

 • Üstün gelme, ağır basma.

tezerri

 • Üstüne binmek.

üstadane / üstadâne / üstâdâne / استادانه

 • Üstâda yakışır surette. Ustaca. (Farsça)
 • Üstad gibi.
 • Ustaca, maharetli bir şekilde.
 • Ustaca. (Farsça)

üstadi / üstadî

 • Üstadlık, ustalık. (Farsça)

üstadiyet

 • Üstadlık; eğitici ve öğretici olma özelliği.

ustuble

 • Üstüpü.

üstüre / استره

 • Ustura. (Farsça)
 • Ustura. (Farsça)

üveysi / üveysî

 • Üstâdı, hocası olsun olmasın, hayatta veya vefât etmiş bir büyüğün rûhâniyetinden istifâde ederek, terbiye görerek yetişen, olgunlaşan kimse. Bu şekilde yetişme yoluna üveysîlik denir.

vasıta-i galebe

 • Üstünlük vesilesi.

vazife-i zimmet

 • Üstlenilen vazife, yüklenilen hizmet.

yelel

 • Üst dişlerin kısa olması.

zafer / ظفر

 • Üstünlük kazanma. (Arapça)

zaferyab / zaferyâb / ظفریاب

 • Üstünlük kazanan, muzaffer olan. (Arapça - Farsça)
 • Zaferyâb olmak: Üstünlük kazanmak, muzaffer olmak. (Arapça - Farsça)

zann-ı galibi / zann-ı galibî

 • Üstün gelen kanaat.

zann-ı galip

 • Üstün gelen kanaat.

zat-ı üstadane / zât-ı üstadâne

 • Üstadın kendisi.

zeber / زبر

 • Üst. (Farsça)
 • Üst. (Farsça)

zeberin

 • Üstteki. (Farsça)

zemm-i zımni / zemm-i zımnî / ذَمِّ ضِمْنِي

 • Üstü kapalı kötüleme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın