REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ugursuz ifadesini içeren 53 kelime bulundu...

agun

 • Baş aşağı, ters. (Farsça)
 • Uğursuz. (Farsça)

aksi / aksî

 • İnatçı.
 • Geçimsiz, huysuz. Uğursuz.
 • Ters, zıd.

ashab-ı meş'eme / ashâb-ı meş'eme

 • Uğursuz, şerli kişiler, kötüler.
 • Uğursuz, kötü, dine muhalif olanlar.
 • Solak, sol tarafta, alçak mevkide bulunanlar.

başgun / başgûn

 • Uğursuz. (Farsça)
 • Ters, başaşağı. (Farsça)

bazgun / bazgûn

 • Uğursuz. (Farsça)
 • Ters, başaşağı. (Farsça)

enhas

 • En uğursuz, pek uğursuz. Eş'em.

eş'em

 • (Çoğulu: Eşâim) En uğursuz, pek şom.

eşaim

 • (Tekili: Eş'em) En şomlar, en uğursuzlar.

husum

 • (Tekili: Hasim) Uğursuzluk.
 • İdman. Birbiri ardınca devam üzere olmak.
 • Bir şeyi kökünden kesip dağlayanlar.
 • Fırtına.

lahayr / lâhayr

 • Uğursuz, hayırsız.

lahus

 • Uğursuz, meş'um.

lezzet-i menhus

 • Çirkin ve uğursuz bir lezzet.

ma'kus

 • Tersine dönmüş, aksetmiş, başaşağı çevrilmiş, zıddı.
 • Uğursuz.

makus / makûs / معكوس

 • Ters. (Arapça)
 • Uğursuz. (Arapça)

medar-ı şeamet / medar-ı şeâmet / medâr-ı şeâmet / مَدَارِ شَآمَتْ

 • Kötülük, uğursuzluk vesilesi.
 • Uğursuzluk sebebi.

medeniyet-i meş'ume

 • Kötü, uğursuz medeniyet.

menahis

 • (Tekili: Minhas) Uğursuz şeyler.

menhus / menhûs / منحوس / مَنْحُوسْ

 • Uğursuz. Kötü. Meş'um.
 • Uğursuz, kötü.
 • Uğursuz.
 • Uğursuz. (Arapça)
 • Uğursuz.

menhuse

 • Uğursuz, kötü kadın.

meş'eme

 • Sol taraf. Sol.
 • Kötü. Uğursuz.

meş'um / مشئوم / meş'ûm / مَشْئُومْ

 • Kötü. Uğursuz. Bedbaht.
 • Uğursuz, şom. (Arapça)
 • Uğursuz.

meş'umane / meş'ûmâne

 • Uğursuzca.

mesaib

 • Felâketler. Uğursuzluklar. Suubetler. Güçlükler.

meşaim / meşaîm

 • (Tekili: Meş'um) Uğursuz olan şeyler. Meş'um şeyler.

meşême

 • Sol, kötü, uğursuz.

meşum / meşûm

 • Uğursuz.

meşumane / meşûmâne

 • Uğursuzcasına.

meşume / meşûme

 • Uğursuz.

minhas

 • (Çoğulu: Menâhis) Uğursuz şey.

muharebe-i meş'ume

 • Uğursuz, kötü savaş.

musibet / musîbet / مصيبت

 • Felâket, ansızın gelen belâ, uğursuz.
 • Bela. (Arapça)
 • Şirret, uğursuz. (Arapça)

mütelain

 • Lânetleşen, uğursuzlaşan.

müteşe'im

 • Uğursuz sayan.

na-mes'ud

 • Mes'ud ve mübârek olmayan. Uğursuz. (Farsça)

na-mübarek

 • Uğursuz, meymenetsiz. (Farsça)

nahis

 • Kıtlık.
 • Yümünsüz, uğursuz.

nahs / نحس

 • Uğursuzluk, yümünsüzlük.
 • Bahtsız, uğursuz.
 • Uğursuzluk. (Arapça)

nekbeti / nekbetî

 • Tâlihsiz, bahtsız, şanssız, uğursuz. (Farsça)

nigun

 • Tersine dönmüş, altüst olmuş, başaşağı. (Farsça)
 • Ters, uğursuz, aksi. (Farsça)

nuhuset

 • Uğursuzluk.
 • Uğursuzluk.

nühuset / nühûset

 • Yaramazlık, uğursuzluk. (Mübârek'in zıddı)
 • Uğursuzluk.

şeamat

 • (Tekili: Şeâmet) Uğursuzluklar, şeâmetler.

şeamet / şeâmet / شآمت / شَئَامَتْ

 • Uğursuzluk, kötülük, bedbahtlık.
 • Kötülük, uğursuzluk.
 • Uğursuzluk, kötülük.
 • Uğursuzluk. (Arapça)
 • Uğursuzluk.

şu'm

 • (Şum) Uğursuzluk. Meş'um olma. Uğursuz. (Farsça)

şum / şûm / شوم

 • Uğursuz.
 • Uğursuz, şom. (Farsça)

tabu

 • (Polinezya dilinden) Var olduğu sanılan, mukaddes hususiyetlerinden dolayı dokunulamıyan. Uğursuz ve korkunç olan şey.
 • Uğursuz, hakkında konuşmaktan korkulan.

tatayyur

 • Teşe'üm addetmek. Uğursuzluk.
 • Uçmak.

tayere

 • Uğursuzluğa inanmak.

tefe'ül

 • Bir şeyi uğur saymak, hayıra yormak, bir hâdiseyi hayra alâmet, işâret olarak görmek. Tefe'ülün mukâbili (zıddı) teşe'üm yâni uğursuz saymaktır.
 • Falcılık.

teşe'üm

 • Kötüye yorma. Uğursuz sayma. Bu anlayış dinimizde men edilmiştir.
 • Sola dönme.
 • Sola yatma.
 • Bir şeyi uğursuz saymak, kötüye yormak.

tetayyur

 • Uğursuzluk, uğursuzluğa inanma.

vajgun

 • (Vâjgune) Ters, tersine dönmüş. Uğursuz. (Farsça)

varun

 • Ters, uğursuz, aksi. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın