LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Uf kelimesini içeren 41 kelime bulundu...

afak / âfâk / آفاق / اٰفَاقْ

 • Ufuklar; dış dünya, gözle görülen âlemler.
 • Ufuklar, taraflar, yönler.
 • Ufuklar. (Arapça)
 • Ufuklar.

afakgir

 • Ufukları tutmuş, âleme yayılmış, şâyi, çok meşhur.

ararot

 • Ufak çocuklara yedirilen besleyici bir cins nişasta ki, Amerika'da hasıl olan bir kökten çıkarılır.

ber-bend

 • Ufak çocuğu annesinin sırtına bağlamağa yarıyan göğüs kuşağı. (Farsça)

bügase

 • Ufak kuş.

daire-i afak / daire-i âfâk

 • Ufuklar dairesi. Çok geniş ve büyük dâire, kâinat.

daire-i ufuk

 • Ufuk dairesi.

dehan-ı teng / dehân-ı teng

 • Ufak ağız. Dar ağız.

dekk

 • Ufalanma, parça parça olma.
 • Ufalanma.

ekess

 • Ufak dişli, küt dişli.

hebbur

 • Ufak inci.

hedbe

 • Ufak tesbih böceği.

herna'

 • Ufak bit.

hers

 • Ufak kurt.

huraşe

 • Ufak parça, küçük şey.

hurdefuruş

 • Ufak tefek şeyler satan kimse. (Farsça)

insan-ı hakir / insan-ı hakîr

 • Ufak tefek olan insan.

irfitat

 • Ufak ufak yapma, ufalama.

kasma

 • Ufak boynuzlu dişi koyun.

kenar-ı asman / kenar-ı âsmân

 • Ufuk.

kıtkıt

 • Ufak taneli yağmur.

leb-i hadra

 • Ufuk.

meftut

 • Ufalanmış, parça parça edilmiş, parçalanmış.

mi'za

 • Ufak taşlı sert yapılı sağlam yer.

münafese

 • Üfürüşmek.

neffas / neffâs

 • Üfleyen.

nefh

 • Üfleme, verme.
 • Üfleme.

nefha / نفحه

 • Üfleme, üfürme. İsrâfil aleyhisselâmın, kıyâmetin kopup insanların öleceği ve tekrar diriltilecekleri zaman, nasıl olduğu bizce bilinmeyen sûra üflemesi.
 • Üfürme. (Arapça)

nefs

 • Üfürmek, üflemek.

ney

 • Üflemeli bir çalgı.

parçe

 • Ufak şey, küçük nesne, parça. (Farsça)

tahat

 • Ufak etmek. Ufalamak.

tahsib

 • Ufak taşları mescide veya başka yere döşemek.

tandır

 • Ufak fırın, ekmek pişirilen yer.

teftis

 • Ufak ufak parçalama.

tışe

 • Ufak çocuk.

ufk

 • Ufuk.

ufki / ufkî

 • Ufka ait, yatay.

ufuk / افق

 • Ufuk. (Arapça)

vehtıyy

 • Ufak üzüm.

zevrakçe

 • Ufak kayık. Ufak sandal. (Farsça)