LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ucak ifadesini içeren 64 kelime bulundu...

aguş

 • Kucak. (Farsça)
 • Sığınılan yer. (Farsça)

ağuş / âğûş

 • Kucak.
 • Kucak, sığınılacak yer.

aguş / âgûş / آغوش

 • Kucak. (Arapça)

aguş-u nazdarane / âguş-u nazdârâne

 • Nazlı bir şekilde sarmalayan kucak.

ağuş-u nazendarane / âğuş-u nazendârâne

 • Şefkatli ve merhametli kucak.

ağuş-u şefkat / âğuş-u şefkat

 • Şefkatli kucak.

bahr-i bikeran / bahr-i bîkerân

 • Okyanus misâli uçsuz bucaksız olan deniz.

bahr-ı bikeran-i zaman / bahr-ı bîkeran-i zaman

 • Uçsuz bucaksız olan zaman denizi.

balon

 • Hava veya hafif gazlarla doldurulan küre. Bugünkü uçaklar balonculuğun geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Zeplin adı verilen güdümlü balonlar hava ulaşımında ve savaşta kullanılmıştır. (Fransızca)

bu'

 • Bir şeyi kucaklayıp çekmek.

bug

 • Elde omuzda, kucakta taşınmak üzere hazırlanmış eşya çıkını. (Farsça)

butun

 • (Tekili: Batn) Batınlar, karınlar, kucaklar.
 • Nesiller, soylar.

bütun

 • (Tekili: Batn) Batınlar, karınlar, kucaklar.
 • Soylar, nesiller.

derakab

 • Hemen, çabucak.

dest

 • (Çoğulu: Düsut) Dört bucaklı yastık ve elbise.
 • Hile.

diyar-ı irfan / diyâr-ı irfan

 • İrfan ülkesi; uçsuz bucaksız bir beldeyi andıran Allah'ı tanıma, İlâhî hakikatlere ulaşma özelliği.

feza-yı gayr-ı mütenahi / fezâ-yı gayr-ı mütenâhî

 • Sonsuz uzay boşluğu, uçsuz bucaksız gök.

feza-yı ıtlak / fezâ-yı ıtlak

 • Uçsuz bucaksız gökyüzü, uzay.

gayr-ı mahdud

 • Hudutsuz, uçsuz bucaksız, sonsuz.

guşe

 • Köşe, kenar, bucak. (Farsça)

hacıyatmaz

 • Dibindeki ağırlıktan dolayı yere ne şekilde bırakılırsa bırakılsın, dik bir durum alan oyuncak.
 • Mc: Zor durumlarda kendisini çabucak toparlamayı beceren kişi.

hacr

 • (Hicr) Men'etmek. Birisine bir şeyi yasak etmek. Malını kullanmaktan men'etmek.
 • Kucak. Ağuş.
 • Men etme, yasak etme.
 • Kucak, oğuş, himaye.

hangar

 • Eşyayı muhafaza etmek için yapılan üstü örtülü, yanları açık yer. (Fransızca)
 • Uçakları barındırmaya mahsus garaj. (Fransızca)

helikopter

 • Pervanesi tepesinde bulunan ve olduğu yerde durabilen, dikine kalkış ve iniş yapabilen bir uçak. (Fransızca)

hemaguş / hemâgûş / هم آگوش

 • Sarmaş dolaş, kucak kucağa. (Farsça)
 • Hemâgûş olmak: Sarmaş dolaş olmak, kucaklaşmak. (Farsça)

hıdn

 • Koltuk altından yan başına varana kadar, kucak.
 • Nahiye.
 • Canip, taraf.

hostes

 • ing. Umumi taşıtlarda, daha ziyade uçaklarda yolcuları ağırlayan kız veya kadın.

hücr

 • Kucak, âğuş.

hudud

 • (Tekili: Hadd) Sınırlar, hudutlar.
 • Uçlar. Bucaklar.
 • Şeriatın cezâ hükümlerinin tatbiki.

huzme

 • Demet. Deste. Bir kucak şey.
 • Fiz: Bir ışık kaynağından çıkan sütun halindeki şua.

i'tinak

 • (Unk. dan) Birbirlerinin boyunlarına sarılma.
 • Kucaklama.
 • Sıkıca kavrayıp alma.

ilmah

 • Hemen gösterip çabucak yok etme.
 • Bir şeyi parlatma.
 • Güzel simalı bir kadın veya kız, yüzünü gösterip hemen çekilme.

ınak

 • Kucaklaşıp sarılma, muânaka.

inak

 • Birbirinin boynuna sarılma, kucaklaşma.

kenar

 • Çevre, kıyı, Sâhil, deniz kıyısı. (Farsça)
 • Köşe, uç. (Farsça)
 • Son, nihâyet. (Farsça)
 • Çember. (Farsça)
 • Etrâfı çevrilen şey. (Farsça)
 • Kucaklama. Kucağa alma. (Farsça)

kenare

 • Kıyı, kenar. (Farsça)
 • Kucak. (Farsça)
 • Kasap çengeli. Kayış asılan çengel. (Farsça)

keşfiyat-ı fenniye

 • Fen ve ilmin keşifleri. (Telefon, radyo, uçak gibi.)

koy

 • Küçük körfez. Karanın içine girmiş, rüzgârdan saklı deniz parçası. Deniz koyuna benzer, çevresi mahfuz yer. Köşe, bucak.

künc

 • (Günc) Köşe. Bucak. Bodrum. (Farsça)

malanihaye

 • Sonsuz, nihâyetsiz. Uçsuz bucaksız.

mashub

 • (Çoğulu: Mesâhib) Beraber alınıp götürülmüş. Kucaklanmış.

masna'

 • (Masnaa) Su mahzeni. Sarnıç.
 • Şimdiki Arapçada: Fabrika.
 • Bucak, köşe.

merbaa

 • Dört bucaklı.
 • Dört katlı.

mevbil

 • Kaba büyük sopa.
 • Bir kucak odun.

muanaka / muânaka

 • Birbirinin boynuna sarılma. Kucaklaşma.
 • Birbirinin boynuna sarılma, kucaklaşma.

muanık

 • Birbirinin boynuna sarılan. Kucaklaşan.

muanik

 • (Unk. dan) Birbirinin boynuna sarılan, kucaklaşan.

mubataşa

 • İki kişi elleriyle birbirlerini kucaklamağa çalışma.

münadea

 • Süngü ile birbirine hücum etmek.
 • Kucaklaşmak.

musafaha

 • Tokalaşma; kucaklaşma.

mütesari'

 • Çabucak.

nahiye / nâhiye / ناحيه

 • Bucak.
 • Yöre, bölge. (Arapça)
 • Bucak. (Arapça)
 • Taraf. (Arapça)

peygule

 • Köşe, bucak. (Farsça)

sahra-i vesia / sahrâ-i vesîa

 • Uçsuz bucaksız çöl.

seri-ü'zzeval / seri-ü'zzevâl

 • Hızla, çabucak yok olan, sona eren.

sinesaf

 • Sarılıp kucaklaşmış. (Farsça)

tayyare / tayyâre / طياره / طَيَّارَه

 • Uçak.
 • Uçak.
 • Uçak. (Arapça)
 • Uçak.

tayyare-i arz

 • Uzayda uçak gibi uçan dünya.

tayyare-i beşer

 • Uçak.

tayyare-i cevviye

 • Gökyüzünün, havanın uçakları.

tayyare-misal

 • Uçak gibi.

teanuk

 • Birbirinin boynuna sarılma. Kucaklaşma.

terakkiyat-ı sanayi / terakkiyât-ı sanayi

 • Sanayi dallarında meydana gelen gelişme ve ilerlemeler—uçak sanayii, gemi sanayii gibi.

vasl

 • Kavuşma. Allahü teâlâya kavuşma; velî olma. Vasl olanlar reisidir, o hocasının pîridir. Mektûbât ki eseridir, câna can katar efendim.
 • Birleştirme. İlm ile, irfân ile, sâhib olan Sıla'ya İki temel bilgiyi vasl eden bir araya Dalıp uçsuz bucaksız, o muazzam deryâya Ve bu zikr deryâsınd

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın