LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ULU kelimesini içeren 38 kelime bulundu...

avi

 • Uluyan. Hırlayan.

beynelmilel / بين الملل

 • Uluslararası. (Arapça)

beynülmilel / بين الملل

 • Uluslararası. (Arapça)

celadet / celâdet

 • Ululara karşı gösterilen cesaret.

celal / celâl / جلال

 • Ululuk. (Arapça)

celil / celîl / جليل

 • Ulu. (Arapça)

du'ma

 • Ulu yol.

fehame

 • Ululuk, büyüklük.

fehm

 • Ulu kişi.

haydeb

 • Ulu ve yüce yol.

iclal / iclâl / اجلال

 • Ululama. (Arapça)

ifham

 • Ulu etmek, yüceltmek.

ikbar

 • Ulu görme, büyük görme veya görülme.

ilm-i alet / ilm-i âlet

 • Ulûm-i âliyye denilen sekiz yüksek din bilgisini öğrenebilmek için lâzım olan yardımcı ilimlerdir. Bunlara ulûm-i ibtidâiyye, başlangıç ilimleri de denir. Ulûm-i âliyye şunlardır:Tefsîr, usûl-i kelâm, kelâm, usûl-i hadîs, ilm-i hadîs, usûl-i fıkh, fı kh, ilm-i tasavvuf. Böylece din bilgileri yirmi o

kalmes

 • Ulu kişi, seyyid.

kari'

 • Ulu kişi, seyyid.

kibare

 • Ululuk, büyüklük.

kiber

 • Ululuk. Büyüklük. Yaşlılık.

kiram / kirâm

 • Ulular, cömertler, kerimler.

lahuti / lahutî / lâhutî

 • Uluhiyet âlemine mensub ve müteallik olan. Sır âlemi. Gaybî âleme ait. Ruhanî âlemle alâkalı.
 • Uluhiyet âlemiyle ilgili.

lahutiyan

 • Uluhiyet âlemine girebilen melekler.

mecd / مجد

 • Ululuk. (Arapça)

mecid / mecîd / مجيد

 • Ulu. (Arapça)

milli / millî / ملى

 • Ulusal. (Arapça)

milliyye / مليه

 • Ulusal. (Arapça)

nizamatü'l-alem / nizâmâtü'l-âlem

 • Uluslararası İlişkiler.

santit

 • Ulu, kerim kişi.

seniyye / سنيه

 • Ulu, yüce. (Arapça)

sevded

 • Ulu olmak.

şevket / شوكت

 • Ululuk. (Arapça)

tebcil / tebcîl / تبجيل

 • Ululama. (Arapça)
 • Tebcîl edilmek: Ululanmak. (Arapça)
 • Tebcîl etmek: Ululamak. (Arapça)

tecehzum

 • Ululanmak.

tecellül

 • Ululanmak, büyüklenmek.

temcid / temcîd / تمجيد

 • Ululama. (Arapça)

übbehet / ابهت

 • Ululuk, büyüklük, azamet.
 • Ululuk. (Arapça)

ümm-üt tarik / ümm-üt tarîk

 • Ulu yol. Yüce yol.

üşkuh

 • Ululuk, büyüklük, şan ü şeref. (Farsça)

uzm

 • Ululanma, kibirlenme.