LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Uğraşma ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

beyavar

 • Meşguliyet, meşgul olma, uğraşma, iş. (Farsça)

cidal / cidâl

 • Uğraşma, savaş.

gaflet

 • Dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık. En mühim vazifeyi düşünmeyip, Cenab-ı Hakk'a itaat gibi işleri bilmeyip, başka kıymetsiz şeylerle uğraşmak. Nefsine ve hevesâtına tâbi olarak Allahı ve emirlerini unutmak.

gayret-i batıla / gayret-i bâtıla

 • Faydasız ve boşu boşuna uğraşma.

gayret-i cahiliye / gayret-i câhiliye

 • Körü körüne uğraşmak. Allah'ın razı olmadığı lüzumsuz şeylere kıymet vererek didinmek.

guşiş

 • Çabalama, uğraşma, çalışma. (Farsça)

halvet ve inziva

 • Yalnız başına bir yere çekilip dünya işleriyle uğraşmama.

ihzal

 • Şaka ve alay ile çok uğraşma.

iktitaf

 • Edb: Sözün özünü almak.
 • Ağaçtan meyve toplamak. Toplanma. Toplama.
 • Bir uğraşma sonucunda faydalanma.

inhimal

 • İhmal etme, önem vermeme.
 • Mühlet alma.
 • Göz yaşı dökme.
 • Ciddi bir şekilde çalışma, uğraşma.

inziva / inzivâ

 • Yalnız başına bir yere çekilip dünya işleriyle uğraşmama.

inzivagah / inzivagâh

 • İnziva yeri, yalnız başına bir yere çekilip dünya işleriyle uğraşmaksızın yaşanan yer.

irfaş

 • Yeme içme ile uğraşma.
 • Bir yerde daimi oturma.

irhasat

 • Hayırlı işlerle uğraşmak.
 • Sağlam şey.
 • Ist: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) nübüvvetinden evvel zuhur eden hârikulâde haller ki, bunlar peygamberliğine delil teşkil eden hâdiselerdendir.

istibaa

 • Bir şeyi kendine sattırmağa uğraşma.

iştigal / iştigâl / اشتغال

 • Bir iş işlemek. Uğraşmak. Çalışmak. Meşgul olmak.
 • Meşgul olma, uğraşma.
 • Uğraşma.
 • Meşguliyet, uğraşma.
 • Uğraşı. (Arapça)
 • İştigâl etmek: Uğraşmak, meşgul olmak. (Arapça)

iştigal etme

 • Meşgul olma, uğraşma.

iştigal etmek

 • Meşgul olmak, uğraşmak.

iştigalat / iştigalât

 • (Tekili: İştigal) Meşguliyetler, çalışmalar, uğraşmalar.
 • Meşguliyetler, çalışmalar, uğraşmalar.

istiktam

 • Gizlemeğe çalışma. Saklamak için uğraşma.

istinkas

 • Bir şeyin fiatını düşürmeye çalışma, ucuzlatmağa uğraşma.

istitmam

 • (Tamam. dan) Tamamlama, tamamlamağa çalışma. Tamamlamasını isteme. Bitirmek için uğraşma.

kampanya

 • Sıkı bir iş ve çalışma devresi.
 • Maksatlı uğraşma. Bir maksad için faaliyete geçme.

kedd

 • Emek. İş. Çalışma, uğraşma, çabalama.

kuşiş

 • Çalışma, çabalama, gayret sarfetme, uğraşma. (Farsça)

meşguliyet

 • Meşgul olma, uğraşma.

metrukiyyet

 • (Terk. den) Terk edilme, boşanmış olma.
 • Bırakılmışlık, kullanılmazlık.
 • Bir işten çekilip uğraşmama.

mübareze

 • Cenk, kavga, uğraşma.

mücadele / mücâdele

 • (Cedel. den) İki kişinin bir şey üzerine çekişmesi. Uğraşma. Savaşma.
 • Çekişme, uğraşma, savaşma.

mücahede / mücâhede

 • (Çoğulu: Mücahedât) Cihad etme.
 • Din düşmanına karşı koyma. Çarpışma.
 • Uğraşma. Çalışma. Gayret gösterme.İslâmiyette mücahedenin ehemmiyeti hakkında Deylemî'den (R.A.) mervi Hadis-i Şerif meâli: "Allah bir kulu sevdiği vakitte onu Zât-ı Uluhiyetine hizmet etmek için seçer. Onu
 • Çalışma, mücâdele etme, uğraşma, cihâd etme.
 • Nefse zor gelen, nefsin istemediği şeyleri yapma.

muhasebe

 • Hesablaşmak. Hesab görmek. Hesab işi ile uğraşmak. Hesab işini gören resmi makam.

mümarete

 • Çabalama, uğraşma, gayret sarfetme.

müsaberet

 • Sürekli olarak uğraşma.
 • Bir şey yapmağa hemen girişme.

muvazebet

 • Bir işle dâimâ uğraşma. Bir işe durmadan çalışma.

nekz

 • Gayret etme, uğraşma, çok çabalama.

rehak

 • Gaşyetmek, sarıp bürünmek. Bir adamın arkasından yaklaşıp çatmak.
 • Haramlara ve menhiyata dalıp, hep onunla uğraşmak.

şevagil

 • (Tekili: Şagile) Uğraşmalar, meşguliyetler.

siyaset

 • Memleket idare etme san'atı. Devlet idare tarzı.
 • Dünya ve âhirette necatlarına sebeb olacak bir yola, insanları irşad ile beşeriyetin salâhına çalışmak.
 • Diplomatlık. Politika.
 • Seyislik, at idare işleriyle uğraşma.

siyasetçilik

 • Siyasetle uğraşma, ilgilenme.

takayyüd

 • Bağlanma. Bağlı olmak. Kayıtlı bulunmak.
 • Çalışmak. Çabalamak. Uğraşmak.
 • Dikkatli davranmak.

tavaggul

 • Fazla meşguliyet, çok uğraşmak.
 • Çok meşgul olmak, uğraşmak, kendini birşeye tamamen vermek.

tecahüd

 • Kuvvetini sarfedip uğraşmak. Çalışmak.

tencim

 • Yıldız ilmi ile uğraşmak. Yıldızların hareketlerinden mâna çıkarmağa çalışmak.

tevaggul

 • Çok uğraşma, meşgul olma. Bir işin çok ilerisine varmak.

tevaggulat / tevaggulât

 • (Tekili: Tevaggul) Tevagguller. Devamlı olarak uğraşmalar.

vehs

 • Bir işe girişip ısrar ile devamlı uğraşmak.

zafer

 • Muvaffak olma, maksada erme. Bir çok uğraşmadan sonra maksada erişme.
 • Düşmanı yenme, üstün gelme. Başarma.