REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tutulma ifadesini içeren 65 kelime bulundu...

ajanda

 • Akılda tutulması icab eden şeyleri not etmeye yarayan, takvim şeklinde tanzim edilmiş defter.

alak

 • Kan. Kızıl veya koyu ve uyuşuk kan.
 • Yapışkan veya ilişken nesne.
 • Hayvanat.
 • Bir işe mülâzemet eylemek.
 • Husumet-i lâzime veya muhabbet-i lâzime. Aşk ve muhabbet eylemek. Bir işe başlayıp o işe devamlı olmak.
 • Bir şeye ilişip tutulmak.
 • Yapışkan, ba

behr

 • Nasip.
 • Galip olmak.
 • Nefesi tutulmak.
 • Ümidin boşa çıkması.
 • Felâket, musibet.
 • Uzaklık, mesafe.

çare / çâre

 • Neticeye varmak üzere maniaları kaldırmak için tutulması icabeden çıkar yol. Kurtuluş yolu. Tedbir, yardım, yol. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Bir def'a. (Farsça)
 • Ayrılık. (Farsça)

farz / فرض

 • Tanrı emri. (Arapça)
 • Borç, ödev. (Arapça)
 • Zorunlu. (Arapça)
 • Farz edilmek: Sayılmak, tutulmak, tasavvur edilmek. (Arapça)
 • Farz etmek: Saymak, tutmak, tasavvur etmek. (Arapça)
 • Farz olunmak: (Arapça)
 • Ta (Arapça)

gayr-ı mes'ul

 • Mes'ul olmayan, sorumlu tutulmayan.

hakb

 • Devenin semerini karnına bağlamakta kullanılan ip.
 • Tutulmak.

haşa' / haşâ'

 • (Çoğulu: Ehşâ) Nefes tutukluğu.
 • Nefesin tutulması.
 • Nâhiye.
 • Kalb.

hasf / خسف / خَسْفْ

 • Ay tutulması.
 • Işığı sönmek.
 • Ay tutulması.
 • Ay tutulması. (Arapça)
 • Ay tutulması.

haylulet-i arz / haylûlet-i arz

 • Ay tutulması. Dünyanın güneşle ay arasına girerek güneş ışığına perde olması.
 • Ay tutulması, Dünyanın Güneşle ayın arasına girmesi.

husr

 • Tıb: Peklik, kabızlık, inkıbaz.
 • İdrar tutulması.

husuf / husûf

 • Ay tutulması. Perdelenmek. Dünya gölgesinin ay üzerine gelmesi.
 • Bir şeyin nuru ve ışığı gitmesi.
 • Ay tutulması.
 • Perdelenme, ay tutulması.

hüsuf / hüsûf

 • Ay tutulması, sönme.

husuf / husûf / خسوف / خُسُوفْ

 • Ay tutulması. (Arapça)
 • Ay tutulması.
 • Ay tutulması.

husuf namazı

 • Ay tutulmasında kılınan namaz.

husuf-i cüz'i / husuf-i cüz'î

 • Ayın bir kısmının tutulması.

husuf-i külli / husuf-i küllî

 • Ayın tamamen tutulması.

husufat / husufât / husûfât

 • Ay tutulmaları.
 • Perdelenmeler, ay tutulmaları.

i'tilak

 • Âşık olma, birinin sevgi ve muhabbetine tutulma.

ihtibas

 • (Habs. den) Tutulma, tutukluk.
 • Hapsolunma, hapsetme.

inhibas

 • Vakıf namına malı hapsetme.
 • Nefes tutulma.

inhisaf / inhisâf / انخساف

 • Ay tutulması. Husufa uğramak. Ay'ın, dünyanın gölgesi altına girmesi veya o şekildeki gölgelenmek.
 • Tutulma.
 • Ay tutulması
 • Söner gibi olma, parlaklığın gitmesi.
 • gözden düşürme, perdeleme.
 • Ay tutulması. (Arapça)
 • Gelişimini yitirmek, parlaklığını kaybetmek. (Arapça)

inkıbaz

 • Tutulma, tutukluk.

inkisaf

 • (Küsuf. tan) Parlaklığı sönme. Güneş tutulması.
 • Tutulma.

inkitam

 • Gizli tutulma, saklı tutulma.

irtiaş

 • Ra'şeye tutulma, titreme, sarsılma.

irtitac

 • Konuşurken kekelemeye başlama, dili tutulma.

islac

 • Kara tutulma. Karlı olma.

istiab

 • İçine almak.
 • Kaplamak. Toplamak. Tamam etmek.
 • Tutulmak. Zapteylemek.

izlam

 • Karanlık olmak. Zulme giriftar olmak. Zulme tutulmak.

kab'

 • Seyahat edip gezmek.
 • Nefesi tutulmak.
 • Atın burnu içinden çıkan hırıltı.

küsuf / küsûf / كثوف / كُسُوفْ

 • Güneş tutulması. Ay'ın, dünya ile güneş arasına gelerek dünya üzerinde gölge yapması.
 • Mc: Birisinin felâketli hâlinde çok teessür göstermesi hâli.
 • Güneş tutulması.
 • Güneş tutulması.
 • Kararma, tutulma (güneş tutulması).
 • Kararma, güneş tutulması.
 • Güneş tutulması. (Arapça)
 • Tutulma. (Arapça)
 • Güneş tutulması.

küsuf ve husuf namazı

 • Güneş ve ay tutulmasında kılınan namaz.

küsuf-u cüz'i / küsuf-u cüz'î

 • Güneşin bir kısmının tutulması.

küsuf-u külli / küsuf-u küllî

 • Güneşin tamamının tutulması.

küsufat / küsûfât

 • Güneş tutulmaları.
 • Kararmalar, güneş tutulmaları.

ma's

 • Tıb: Adalelerin tutulması, kasların büzülmesi. Kramp.

maraz-ı kalbi / maraz-ı kalbî

 • Kalb hastalığı, bozuk îtikâd; kibir, hased (kıskançlık), kin ve riyâ (gösteriş) gibi kalb hastalıkları. Kalbin Allahü teâlâdan başka şeylere tutulması.

maruz / معروض

 • Arzedilen, sunulan. (Arapça)
 • Karşı karşıya kalma, tutulma. (Arapça)
 • Maruz olmak: Karşı karşıya kalmak. (Arapça)

mecburiyet

 • Zora tutulma. Mecburluk.

medar-ı mesuliyet / medâr-ı mesuliyet

 • Bazı suçlardan sorumlu tutulma sebebi.

meftun / meftûn / مفتون

 • Tutkun, aşık. (Arapça)
 • Meftûn etmek: Aşık etmek. (Arapça)
 • Meftûn olmak: Aşık olmak, tutulmak. (Arapça)

meftun olma

 • Tutulma, bağlanma.

meyl

 • Ortadan bir tarafa eğik olmak.
 • İstek. Yönelme. Arzu.
 • Sevme, tutulma, âşık olma.
 • Gönül akışı.
 • Eğilme, eğiklik, akıntı.
 • Sevme, tutulma, gönül akışı.

mıntıkat-ül büruc

 • Burçlar mıntıkası. Coğ: Oniki burcun bulunduğu tutulma dairesi.

muafiyet / muâfiyet / معافيت

 • Muaf tutulma. (Arapça)
 • Bağışıklık. (Arapça)

muahez değil

 • Eleştiri konusu değil, sorguya tâbi tutulmaz.

mübtela / مبتلا

 • Uğramış, tutulmuş, yakalanmış. (Arapça)
 • Mübtela olmak: Uğramak, tutulmak, yakalanmak. (Arapça)

muhatara

 • Tehlike. Korkulacak hâle tutulmak.
 • Zarar. Ziyan. Korku.
 • Tehlike ve zarar ihtimali olan.

müptela / müptelâ / مبتلا

 • Uğramış, tutulmuş, yakalanmış. (Arapça)
 • Müptelâ olmak: Tutulmak, yakalanmak, uğramak. (Arapça)

musab / musâb / مصاب

 • Yakalanmış, tutulmuş, uğramış. (Arapça)
 • Musâb olmak: Yakalanmak, tutulmak. (Arapça)

musabiyet

 • Bir hastalığa tutulma. Bir musibete giriftar olma.

musayefe

 • (Sayf. den) Bir yaz tutulmak üzere pazarlık etme. Ücretle tutma.

ruhsat

 • (Çoğulu: Ruhas-Ruhsat) İzin, müsaade.
 • Genişlik.
 • Kolaylık.
 • Fık: Kulların özürlerine mebni, kendilerine bir suhulet ve müsaade olmak üzere, ikinci derecede meşru' kılınan şeydir. Sefer halinde Ramazan-ı Şerif orucunun tutulmaması gibi. Vuku' bulan ikraha mebni, birisini
 • İzin, müsaade; kulların özürlerine binaen, kendilerine bir kolaylık ve müsaade olmak üzere ikinci derecede meşru olan şeyler, yolculukta Ramazan orucunun tutulmaması gibi.

savm-ı dehr

 • Aralıksız, bir sene mütemadiyen nehyedilen bayram günlerinde dahi iftar edilmeksizin oruç tutmağa denir. Bu nevi oruç bayram günleri tutulmazsa câizdir.

taaşşuk

 • Aşka tutulma.

tahkir etmek / tahkîr etmek

 • Hor görmek, kötülemek, aşağılamak, birine veya bir şeye söz ve hareketle hakâret etmek, saygı ve hürmet gösterilmesi, üstün tutulması lâzım olan şeyleri aşağı tutmak, saygısızlık etmek.

tebekküm

 • (Bekem. den) Dili tutulma. Konuşurken tutulup kalma.

teneşşüb

 • Bir şeye ilişip tutulma.

tesekkür

 • Sarhoş olma.
 • Şeker hastalığı.
 • Şeker hastalığına tutulma.

urva

 • Sıtma. Sıtmaya tutulma.

üsr

 • Sidik tutulması, sidik zoru.

ütam

 • Sidik tutulması. İdrar tutukluğu.

yevm-i şek

 • Şaban ayının otuzuncu günü; ramazan olması zannedilip ancak görülmedikçe oruç tutulması münasip olmayan gün.

yevm-i şevk

 • Şaban-ı Şerifin otuzuncu günü. Ramazan olması zannedilip ancak hilâl görülmedikçe oruç tutulması münasib olmayan gün.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın