LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tutku ifadesini içeren 45 kelime bulundu...

agtem

 • Sözü tutkunarak söyleyen. Kekeme.

aşık / âşık

 • Çok fazla seven. Mübtelâ. Birisine tutkun.
 • Saz şairi.
 • (Cümledeki yerine göre) : Ahbab, hazret, ma'hut, seninki gibi mânâlara gelir. (Müennesi: Aşıka)
 • Aşırı seven, vurgun, tutkun.

aşik / aşîk

 • Fazla âşık, çok tutkun.

aşıkan / âşıkan

 • (Tekili: Âşık) Âşıklar, tutkunlar. (Farsça)

bakiye-i iştiha-i şevk

 • Geri kalan iştah ve şevk; arta kalan istek ve tutku.

bidare

 • Tutkun, âşık, düşkün. (Farsça)

dünyaperestlik

 • Dünyaya tutkunluk.

ebahh

 • Sesi kısık olan kimse. Avazı tutkun kişi. (Müe: Buhhâ)

fütade / fütâde / فتاده

 • (Çoğulu: Fütâdegân) Mübtelâ, tutkun. (Farsça)
 • Biçare, zavallı. (Farsça)
 • Düşkün, düşmüş. (Farsça)
 • Düşkün. (Farsça)
 • Düşmüş. (Farsça)
 • Aşık. (Farsça)
 • Tutkun. (Farsça)

garam / garâm / غرام

 • Tutku, aşk. (Arapça)

girifte-gi / girifte-gî

 • Tutkunluk. (Farsça)
 • Hastalık hali. (Farsça)
 • Esirlik. (Farsça)

hayran / حيران

 • Şaşkın. (Arapça)
 • Hayran, tutkun. (Arapça)

heyeman

 • (Heym) Şaşkınlık. Tutkun olmak, âşıklık.

heym

 • (Heyemân) Şaşkınlık.
 • Âşık olma, tutkun olma.
 • Yüzü yere koymak.

ibtila / ibtilâ / ابتلا

 • Tutkunluk, müptelalık, düşkünlük. (Arapça)

ihtiras

 • Aşırı istek, tutku.

ihtirasat

 • İhtiraslar, aşırı istekler, hırs ve tutkular.

ihtirasat-ı hayvaniye / ihtirâsât-ı hayvâniye

 • Hayvânî ihtiraslar, hayvanî duygulardan kaynaklanan aşırı istekler, tutkular.

magrem

 • Bir şeye çok düşkün, haris kimse. Tutkun. Aşık.
 • Borçlu.
 • Zarar, ziyan.
 • Cürüm, cinayet.

meclub / meclûb / مجلوب

 • Celbolunmuş. Çekilmiş. Kapılmış.
 • Tarafdarlığı kazanılmış kimse.
 • Aşık. Tutkun.
 • Tutkun, aşırı bağlı.
 • Celbedilmiş. (Arapça)
 • Aşık, tutkun. (Arapça)

meclubiyet

 • Tutkunluk, meclubluk.

meclup / meclûp

 • Tutkun, aşırı bağlı.

meftun / meftûn / مفتون / مَفْتُونْ

 • Tutkun, düşkün.
 • Sihirlenmiş, fitneye düşmüş.
 • Gönül vermiş, tutkun, vurgun.
 • Hayran olmuş, şaşmış.
 • Tutkun, vurgun.
 • Tutkun.
 • Tutkun, aşık. (Arapça)
 • Meftûn etmek: Aşık etmek. (Arapça)
 • Meftûn olmak: Aşık olmak, tutulmak. (Arapça)
 • Tutkun.

meftunane

 • Meftuncasına, kendinden geçmiş olarak, tutkuncasına. Şaşarak, hayrancasına.

meftuniyet / meftûniyet / مفتونيت / مَفْتُونِيَتْ

 • Tutkunluk. Aşıklık.
 • Tutkunluk, vurgunluk.
 • Tutkunluk. (Arapça)
 • Tutkunluk.
 • Tutkunluk.

meşguf

 • (Şagaf. dan) Âşık, tutkun. Sevgi ve aşk yüzünden deli olmuş.

meshur

 • Büyülenmiş, kendine sihir yapılmış.
 • Büyülü gibi tutkun.

meşuk

 • Âşık, tutkun.

mübtela / mübtelâ

 • Dertli. Hasta. Başı sıkıntılı. Rahatsız. Belâlı. Düşkün. Tutkun. Tutulmuş.
 • Düşkün, tutkun.

mugrem

 • Âşık, tutkun.

muhteris

 • Hırslı, aşırı istekli, hırsı tutku haline gelmiş.

muli'

 • Tutkun, düşkün, ihtiraslı.

müncezip

 • Cezbedilmiş, tutkun.

sabb

 • Dökmek, akıtmak, boşaltmak. Dökülmek.
 • Aşık, tutkun.

sevdaperest

 • İfrat derecede düşkün, tutkun. (Farsça)
 • Tamahkâr. (Farsça)

şeyda / şeydâ

 • Tutkun. Divane. (Farsça)
 • Çok sevgiden hâsıl olan hal. (Farsça)
 • Tutkun.

şifte

 • Düşkün, tutkun, meftun. (Farsça)

şiftedil

 • Gönül vermiş, meftun, tutkun. (Farsça)

şiftegi / şiftegî

 • Kaçıklık, tutkunluk, meftuniyet. (Farsça)

şuride

 • Perişan, karışık. (Farsça)
 • Tutkun, âşık, meftun. (Farsça)

şuridegi / şuridegî

 • Karışıklık, perişanlık. (Farsça)
 • Tutkunluk, düşkünlük. (Farsça)

tiryaki / tiryâkî / تریاكى

 • Tutkun, bağımlı.
 • Alışmış, tutkun.
 • Esrarkeş. (Arapça)
 • Sigara tutkunu. (Arapça)

üftade

 • Düşmüş. Fakir, biçare. (Farsça)
 • Âşık, tutkun. (Farsça)

üftadegan / üftadegân

 • (Tekili: Üftade) Düşkünler. Tutkunlar. Âşıklar. (Farsça)

zebun / zebûn

 • Düşkün, tutkun, kapılmış.
 • Düşkün, tutkun.