LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tuhaf ifadesini içeren 41 kelime bulundu...

a'ceb

 • Çok acâyib. Pek tuhaf olan.

a'mar

 • (Tekili: Ömr) Ömürler, yaşayışlar.
 • Mes'ut hayat. Hoşa gidecek garib ve tuhaf şeyler.
 • Sinler, yaşlar.

acaib / acâib / عجائب

 • Tuhaf, ilginç, acaip. (Arapça)

acaib ve garaib / acâib ve garâib

 • Anlaşılmaz ve tuhaf.

aceb / عجب

 • Tuhaflık. (Arapça)
 • Acaba. (Arapça)

acib / acîb / عجيب

 • Tuhaf, acayip, ilginç. (Arapça)

agreb

 • (Garib. den) En garib, çok tuhaf.

ale-l-acaib

 • Tuhaf şey, şaşılacak şey.

becbece

 • Çocuk avutmak için yapılan tuhaf hareketler, gürültü.

becel

 • Şaşma, tuhafına gitme.
 • Yalan, iftira.

eacib / eâcib

 • (Tekili: U'cube) Çok tuhaf ve acaib, şaşılacak şeyler.

ehu'l-acaib / ehu'l-acâib

 • Tuhaflıkların kardeşi.

el-aceb

 • Acayip, Şaşılacak şey. Tuhaf şey.

elfaz-ı garibe / elfâz-ı garîbe

 • Şaşılacak, tuhaf sözler.

esrar-ı acibe / esrar-ı acîbe

 • Acaip, tuhaf sırlar.

feya sübhanallah / feyâ sübhanallah

 • Ey her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah mânâsında bir şeyin tuhaflığını bildirmek için şaşkınlık ifadesi olarak kullanılır.

garabet / garâbet / غَرَابَتْ

 • Yabancılık. Gariblik.
 • Tuhaflık.
 • Âcizlik, beceriksizlik.
 • Gizli olmak. Hilaf-ı âdet olmak.
 • Iraklık.
 • Edb: Ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılması.
 • Tuhaflık.

garabet-cu

 • Tuhaf şeylere meraklı olan, garip şeyler arayan. (Farsça)

garabet-nüma

 • Yabancılık çeken. Garip, tuhaf. (Farsça)

garaib

 • (Tekili: Garib) Acaib şeyler. Hayret edilecek şeyler. Tuhaflıklar.

garaibat

 • (Tekili: Garâib) Garib ve şaşılacak şeyler. Alışılmadık, tuhaf ve acaib nesneler.

garaibperest

 • Garib, tuhaf şeylere çok düşkün olan ve çok seven. (Farsça)

garaipperest

 • Garip ve tuhaf şeylere düşkün olan, çok seven.

garib / garîb / غریب / غَر۪يبْ

 • Hayret verici. Tuhaf.
 • Kimsesiz. Zavallı.
 • Gurbette olan.
 • Gurbette yaşayan. (Arapça)
 • Yabancı. (Arapça)
 • Kimsesiz. (Arapça)
 • Tuhaf. (Arapça)
 • Tuhaf.

hadisat-ı acibe / hâdisât-ı acibe

 • Tuhaf, şaşırtıcı olaylar.

hoş

 • İyi, güzel. (Farsça)
 • Tatlı. (Farsça)
 • Tuhaf, garip. (Farsça)

ibret

 • Uyanıklığa sebeb olan ders.
 • Çok çirkin ve düşündürücü.
 • Tuhaf, acâyip.

ibtar

 • Şaşma, tuhafına gitme, hayrette kalma.
 • Alabileceği miktardan fazla yük yükletme.

inkaz

 • Kırma ve bozma.
 • Tuhaf sesler çıkarma. Küçük bir hayvanın veya böceğin kendine mahsus ses çıkarması.
 • Vücuttaki oynak yerlerden çıkan ses.

ma'rifet

 • Bilme, bir şeyi cüz'i vecihle bilmek.
 • Hüner. Üstadlık. San'at.
 • Tuhaflık, garib hareket.
 • Vasıta, tavassut.
 • İlim ve fenlerle tahsil olunan mâlumat. İrfan kazanmak.

mashara

 • Maskara, soytarı.
 • Tuhaflıklar yapan kimse.
 • Komik, gülünç.
 • Zevklenme, eğlenme.
 • Kepaze, utanmaz, rezil.

muhit-i acib

 • Acayip, tuhaf çevre.

müstagreb

 • (Garabet. den) Garip ve tuhaf görülmüş, şaşılmış.

müstagribane

 • Garibine ve tuhafına giderek, şaşırarak. (Farsça)

nekre-gu / nekre-gû

 • Tuhaf hikâyeler fıkralar anlatan. Gülünç sözler söyleyen. (Farsça)

orijinal

 • Bir şeyin aslı. Tuhaf, garib hâli olan. (Fransızca)
 • Değişik. (Fransızca)
 • Nev'i şahsına mahsus, kendine mahsus. (Fransızca)
 • Vasıf ve keyfiyetleri cihetinden benzerlerinden ayrı ve üstün. (Fransızca)
 • Bir nümuneye göre olan. (Fransızca)

taacib

 • Acayib şeyler. Tuhaf şeyler.

tahavvülat-ı garibe

 • Tuhaf, hayret verici dönüşümler.

turfe

 • Görülmemiş, tuhaf, yeni şey. Şaşılacak şey.

uğrube

 • Çok garip, tuhaf.

utrufe

 • (Tekili: Turfe) Tuhaf, az bulunur.