REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tuha ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

a'ceb

 • Çok acâyib. Pek tuhaf olan.

a'mar

 • (Tekili: Ömr) Ömürler, yaşayışlar.
 • Mes'ut hayat. Hoşa gidecek garib ve tuhaf şeyler.
 • Sinler, yaşlar.

acaib / acâib / عجائب

 • Tuhaf, ilginç, acaip. (Arapça)

acaib ve garaib / acâib ve garâib

 • Anlaşılmaz ve tuhaf.

aceb / عجب

 • Tuhaflık. (Arapça)
 • Acaba. (Arapça)

acib / acîb / عجيب

 • Tuhaf, acayip, ilginç. (Arapça)

agreb

 • (Garib. den) En garib, çok tuhaf.

ale-l-acaib

 • Tuhaf şey, şaşılacak şey.

becbece

 • Çocuk avutmak için yapılan tuhaf hareketler, gürültü.

becel

 • Şaşma, tuhafına gitme.
 • Yalan, iftira.

eacib / eâcib

 • (Tekili: U'cube) Çok tuhaf ve acaib, şaşılacak şeyler.

ehu'l-acaib / ehu'l-acâib

 • Tuhaflıkların kardeşi.

el-aceb

 • Acayip, Şaşılacak şey. Tuhaf şey.

elfaz-ı garibe / elfâz-ı garîbe

 • Şaşılacak, tuhaf sözler.

esrar-ı acibe / esrar-ı acîbe

 • Acaip, tuhaf sırlar.

ferec

 • Sıkıntıdan kurtulmak, zafer, inşirah, kederden kurtulmak. Genişlik, ferahlık, fütuhat.
 • Girecek yerler.

feya sübhanallah / feyâ sübhanallah

 • Ey her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah mânâsında bir şeyin tuhaflığını bildirmek için şaşkınlık ifadesi olarak kullanılır.

fütuh

 • (Tekili: Feth) Fetihler.
 • (Çoğulu: Fütuhât) Açılmak.
 • Yardım.
 • Lütf-u İlâhîye ulaşmak.
 • Zafer. Galibiyet.
 • Açıklık. Gönül ferahlıkları.

garabet / garâbet / غَرَابَتْ

 • Yabancılık. Gariblik.
 • Tuhaflık.
 • Âcizlik, beceriksizlik.
 • Gizli olmak. Hilaf-ı âdet olmak.
 • Iraklık.
 • Edb: Ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılması.
 • Tuhaflık.

garabet-cu

 • Tuhaf şeylere meraklı olan, garip şeyler arayan. (Farsça)

garabet-nüma

 • Yabancılık çeken. Garip, tuhaf. (Farsça)

garaib

 • (Tekili: Garib) Acaib şeyler. Hayret edilecek şeyler. Tuhaflıklar.

garaibat

 • (Tekili: Garâib) Garib ve şaşılacak şeyler. Alışılmadık, tuhaf ve acaib nesneler.

garaibperest

 • Garib, tuhaf şeylere çok düşkün olan ve çok seven. (Farsça)

garaipperest

 • Garip ve tuhaf şeylere düşkün olan, çok seven.

garib / garîb / غریب / غَر۪يبْ

 • Hayret verici. Tuhaf.
 • Kimsesiz. Zavallı.
 • Gurbette olan.
 • Gurbette yaşayan. (Arapça)
 • Yabancı. (Arapça)
 • Kimsesiz. (Arapça)
 • Tuhaf. (Arapça)
 • Tuhaf.

hadisat-ı acibe / hâdisât-ı acibe

 • Tuhaf, şaşırtıcı olaylar.

havass-ı hümayun / havâss-ı hümayun

 • Tar: Osmanlı İmparatorluğunun fütuhat devirlerinde (yükselme devri) fethedilen araziden devlet hazinesine ayrılan kısım. Her yer zaptedildikçe, arazi: timar, zeamet ve has namıyla üç sınıfa ayrılırdı. Meselâ 250 köyden müteşekkil bir sancağın 100-150 köyü ikişer üçer köy olarak 40-50 tımara ayrılır,

hoş

 • İyi, güzel. (Farsça)
 • Tatlı. (Farsça)
 • Tuhaf, garip. (Farsça)

ibret

 • Uyanıklığa sebeb olan ders.
 • Çok çirkin ve düşündürücü.
 • Tuhaf, acâyip.

ibtar

 • Şaşma, tuhafına gitme, hayrette kalma.
 • Alabileceği miktardan fazla yük yükletme.

inkaz

 • Kırma ve bozma.
 • Tuhaf sesler çıkarma. Küçük bir hayvanın veya böceğin kendine mahsus ses çıkarması.
 • Vücuttaki oynak yerlerden çıkan ses.

ma'rifet

 • Bilme, bir şeyi cüz'i vecihle bilmek.
 • Hüner. Üstadlık. San'at.
 • Tuhaflık, garib hareket.
 • Vasıta, tavassut.
 • İlim ve fenlerle tahsil olunan mâlumat. İrfan kazanmak.

mashara

 • Maskara, soytarı.
 • Tuhaflıklar yapan kimse.
 • Komik, gülünç.
 • Zevklenme, eğlenme.
 • Kepaze, utanmaz, rezil.

muhit-i acib

 • Acayip, tuhaf çevre.

muhyiddin-i arabi / muhyiddin-i arabî

 • (Hi: 560 - 638) İspanya'da doğmuş, Anadolu ve Arabistan'ı gezmiştir. Mutasavvıf ve büyük âlim idi. Birçok ilmi eserler yazmıştır. Kendisine Şeyh-i Ekber de denir. Fütuhat-ı Mekkiye, Füsus-ül Hikem adlı eserleri meşhurdur. Şam'da vefat etmiştir. (K.S.)

müstagreb

 • (Garabet. den) Garip ve tuhaf görülmüş, şaşılmış.

müstagribane

 • Garibine ve tuhafına giderek, şaşırarak. (Farsça)

nekre-gu / nekre-gû

 • Tuhaf hikâyeler fıkralar anlatan. Gülünç sözler söyleyen. (Farsça)

ömer

 • Resül-ü Ekrem'in (A.S.M.) ikinci halifesi, Aşere-i Mübeşşere'den ve sahabenin en büyüklerindendir. Çok âdil, âbid, zâhid ve merhametli idi. Fakirce yaşadı. Adaleti, şecaat ve cesareti, İlâ-yı Kelimetullah için fedakârlığı meşhurdur. Çok Hadis-i Şeriflerle medhedildi. Zamanında çok fütühat ve ilerlem

orijinal

 • Bir şeyin aslı. Tuhaf, garib hâli olan. (Fransızca)
 • Değişik. (Fransızca)
 • Nev'i şahsına mahsus, kendine mahsus. (Fransızca)
 • Vasıf ve keyfiyetleri cihetinden benzerlerinden ayrı ve üstün. (Fransızca)
 • Bir nümuneye göre olan. (Fransızca)

taacib

 • Acayib şeyler. Tuhaf şeyler.

tahavvülat-ı garibe

 • Tuhaf, hayret verici dönüşümler.

tahrim suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 66. Suresidir. "Lime tüharrimu" da denir. Medine'de nâzil olmuştur.

turfe

 • Görülmemiş, tuhaf, yeni şey. Şaşılacak şey.

uğrube

 • Çok garip, tuhaf.

utrufe

 • (Tekili: Turfe) Tuhaf, az bulunur.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın